ceie_symbol

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Zaprasza na Studia podyplomowe pt. Zarządzanie jakością powietrza.
Studia adresowane są do pracowników związanych z ochroną środowiska, edukatorów i przedstawicieli samorządów. Studia zostały zaprojektowane w taki sposób, by wiedzę i umiejętności z zakresu zmian klimatu przekazać z perspektywy różnych dyscyplin naukowych oraz różnych obszarów praktycznej ochrony klimatu. Studia mają zasięg ogólnopolski, planujemy otworzyć rekrutacje i umożliwić udział w przedsięwzięciu mieszkańcom wszystkich województw. Efektem studiów będzie wykształcenie osób, które otrzymają kompleksową wiedzę w obszarze zarządzania jakością powietrza.

Studia finansowane są z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt uczestnictwa to 450zł za cały tok studiów.

Example image
obrazek

Kadra studiów

Na stronie publikujemy sylwetki zawodowe osób prowadzących zajęcia w ramach studiów podyplomowych.

Zobacz więcej »

obrazek

Plany zajęć

Na stronie publikujemy plany zajęć studiów podyplomowych realizowanych w ramach poszczególnych zjazdów.

W przygotowaniu »

obrazek

Ogłoszenia

Na stronie publikujemy aktualne ogłoszenia oraz informacje dotyczące realizacji programu studiów podyplomowych.

Zobacz więcej »


Zarządzanie jakością powietrza

Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z ochroną klimatu jest wciąż zbyt niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. Dlatego Centrum Ekologii i Ekofilozofii planuje zorganizować studia podyplomowe zatytułowane „Zarządzanie jakością powietrza”.

info-studia-podyplomowe

Do kogo adresowane są studia?

Studia adresowane są do pracowników administracji publicznej związanych z ochroną środowiska, edukatorów środowiskowych oraz przedstawicieli samorządów. Liczba uczestników studiów to 30 osób. Planujemy uruchomić dwie edycje studiów w latach 2021/22 i 2022/23.

info-studia-podyplomowe

Program studiów-Sylabusy zajęć

Studia trwać będą od października do czerwca, 15 zjazdów (piątkowo-sobotnich). Łączna liczba zajęć dydaktycznych w jednym cyklu studiów to 225 godzin. Studia składają się z pięciu dużych bloków tematycznych (Zarządzanie ochroną powietrza; Prawo ochrony powietrza; Technologie ochrony powietrza; Edukacja ekologiczna; Wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka).

sylabusy-studiow

Bloki przedmiotowe studiów podyplomowych "Zarządzanie Jakością Powietrza"
Rok akademicki 2021/2022


BLOK ZARZĄDZANIE OCHRONĄ POWIETRZA (65 GODZIN)


 • Przedmiot: Adaptacja do zmian klimatu (20 godzin)
 • Przedmiot: Zarządzanie jakością powietrza (10 godzin)
 • Przedmiot: Audyt energetyczny (10 godzin)
 • Przedmiot: Instrumenty wsparcia inwestycji w zakresie ochrony powietrza (10 godzin)
 • Przedmiot: Zarządzanie technologiami ochrony powietrza (15 godzin)

 • BLOK PRAWO OCHRONY POWIETRZA (40 GODZIN)


 • Przedmiot: Prawo ochrony powietrza (20 godzin)
 • Przedmiot: Gospodarka o obiegu zamkniętym (2 godzin)
 • Przedmiot: Kogeneracja – podstawy prawne (1 godzin)
 • Przedmiot: Odnawialne źródła energii – podstawy prawne (14 godzin)
 • Przedmiot: Efektywność energetyczna – podstawy prawne (3 godzin)

 • BLOK TECHNOLOGIE OCHRONY POWIETRZA (65 GODZIN)


 • Przedmiot: Monitoring i ocena jakości powietrza w Polsce i Europie (7 godzin)
 • Przedmiot: Ochrona powietrza: Realizacja działań naprawczych w zakresie poprawy jakości powietrza w gminie (4 godziny)
 • Przedmiot: Ochrona powietrza Metody obliczeniowe w ochronie powietrza (7 godzin)
 • Przedmiot: Wprowadzenie – transport i energetyka jako dominujące źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (5 godzin)
 • Przedmiot: Paliwa konwencjonalne w transporcie i energetyce (5 godzin)
 • Przedmiot: Zastosowanie OZE w transporcie samochodowym, kolejowym i lotniczym (10 godzin)
 • Przedmiot: Zastosowanie OZE w energetyce i przemyśle oraz infrastrukturze komunalnej (10 godzin)
 • Przedmiot: Wyjazdy studyjne wraz z przygotowaniem (17 godzin)

 • BLOK EDUKACJA EKOLOGICZNA (35 GODZIN)


 • Przedmiot: Edukacja na rzecz promowania wiedzy o klimacie i budowania społeczeństwa obywatelskiego (10 godzin)
 • Przedmiot: Wpływ czynników kulturowych na ochronę klimatu (5 godzin)
 • Przedmiot: Rola obszarów ochrony przyrody w ochronie klimatu (10 godzin)
 • Przedmiot: Różnorodność biologiczna a zmiany klimatu (10 godzin)

 • BLOK WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA ZDROWIE (20 GODZIN)


 • Przedmiot: Monitoring jakości powietrza (10 godzin)
 • Przedmiot: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka (10 godzin)
 • Najczęściej zadawane pytania dotyczące organizowanych studiów podyplomowych


  Odpowiedź: Studia przede wszystkim dedykowane są pracownikom administracji publicznej w obszarze ochrony środowiska.

  Odpowiedź: Osoby, które ukończyły już studia wyższe I, II stopnia lub magisterskie jednolite.

  Odpowiedź: Studia rozpoczynają się w październiku 2021 roku i trwać będą do czerwca 2022 roku.
  kadra-studiow
  logo_nfos

  KONTAKT

  CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
  UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
  UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
  BUDYNEK 23, p.211 II piętro
  P: +48 22 569 68 05‬

  KIM JESTEŚMY

  Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.