Witryna edukacyjna CEiE na UKSW

Jest to witryna edukacji akademickiej CEiE UKSW na kierunku Ochrona Środowiska. W ramach naszego kierunku prowadzimy studia stacjonarne (dzienne licencjackie, dzienne magisterskie), podyplomowe oraz specjalistyczne warsztaty dla młodzieży szkolnej w ramach Akademii Młodego Przyrodnika.

STUDIA STACJONARNE

w CEiE na UKSW rok akademicki 2019/20

Prowadzimy studia stacjonarne (dzienne) na kierunku Ochrona Środowiska o specjalności Monitoring Środowiska i Technologie Środowiskowe oraz Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa.

AKADEMIA MŁODEGO PRZYRODNIKA

w CEiE na UKSW edycja 2020/21

Zapraszamy na warsztaty i spotkania popularyzujące wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych.

STUDIA PODYPLOMOWE

w CEiE na UKSW edycja 2019/20 oraz 2020/21

Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego.

Studia na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE na UKSW realizowane są w nowoczesnych laboratoriach przyrodniczych oraz w terenie, między innymi w naszej stacji badawczej we Wróblach Gmina Maciejowice.

Stacja pomiaru pyłów zawieszonych

Dane pomiarowe pochodzą ze stacji badawczej umieszczonej przed budynkiem laboratoriów przyrodniczych CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.