Centrum Ekologii i Ekofilozofii2020-01-19T18:36:56+01:00

Witryna akademicka CEiE na UKSW

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW dawny Instytut Ekologii i Bioetyki realizuje dwa kierunki studiów o specjalności Ochrona Środowiska jest to Monitoring Środowiska i Technologie Środowiskowe oraz Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa.

  • Studia stacjonarne CEiE prowadzi studia stacjonarne licencjackie oraz magisterskie na kierunku ochrona środowiska.

  • Studia podyplomowe – W CEiE prowadzone są studia podyplomowe pt. „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” oraz “Bioetyka i prawo medyczne”.

  • Studium pedagogiczne Pedagogizacja jest dodatkową propozycją dla studentów w celu uzyskania uprawnień do pracy w szkole.

Studia na kierunku ochrona środowiska w Instytucie Ekologii i Bioetyki dostarczają niezbędnej wiedzy koniecznej do zrozumienia procesów fizykochemicznych kształtujących środowisko przyrodnicze.

Więcej o naszym programie studiów

Studia Podyplomowe
w CEiE na UKSW

edycja 2019/20 oraz 2020/21

Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Akademia Młodego Przyrodnika
w CEiE na UKSW

edycja 2020/21

Zapraszamy na warsztaty i spotkania popularyzujące wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Aktualności CEiE/IEiB

Edukacja & Konsultacje & Projekty

Współpraca międzynarodowa

Formy i kierunki naszej współpracy międzynarodowej.

Ogłoszenia CEiE/IEiB

Nasze ogłoszenia od roku 2019.

Popularyzacja wiedzy

Popularyzujemy wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Konferencje CEiE/IEiB na UKSW

Interdyscyplinarny charakter konferencji sprawia, że co roku gromadzą one grono wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się nie tylko problematyką zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Projekt stacja Meteo

Sprawdź stan zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi na UKSW

Sprawdź OnLine na naszej witrynie

Laboratoria CEiE/IEiB na UKSW

Poznaj nasze laboratoria przyrodnicze

Zobacz wszystkie nasze laboratoria

Pracownicy CEiE/IEiB

Pracownicy nasi stanowią interdyscyplinarny zespół specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Poznaj zespół naszych pracowników

Nowe projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska. W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Od przygody do wiedzy

Program operacyjny pt. Wiedza Edukacja Rozwój

Prezentacją plakatów przygotowanych przez uczestników projektu zakończyły się zajęcia w module I Człowiek i jego życie codzienne w projekcie POWER “Od przygody do wiedzy: świat wokół nas”. Uczniowie podczas prezentacji plakatów w 2-3 osobowych zespołach zaprezentowali rezultaty swojej pracy, zdobytą wiedzę i umiejętności.

Czytaj więcej o projekcie

Seminaria Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska CEiE/IEiB na UKSW

Dystrybucja ustrojowa biomarkerów narażenia ludzi na trwałe zanieczyszczenia organiczne, jako efekt oddziaływania środowiska

dr hab. Katarzyna Góralczyk, Zakład Chemii Środowiskowej

Projekt przedstawiający kierunki oraz możliwości rozwoju Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB-UKSW.

Zobacz nasze seminaria 2018-2019

Seminaria Katedry Antropologii Środowiskowej CEiE/IEiB na UKSW

Ogólnopolskie Seminarium Habilitacyjno-Doktorskie z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju.

ks. prof. UKSW, dr hab. Zbigniew Łepko, Zakład Ekofilozofii
Zobacz nasze seminaria 2018-2019

NIEZBĘDNIK STUDENTA

ZOBACZ CO NOWEGO…

KALENDARIUM AKADEMICKIE

ZOBACZ KALENDARIUM AKADEMICKIE NA ROK 2019/2020