Witryna edukacyjna Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Jest to witryna edukacji akademickiej Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW na kierunku Ochrona Środowiska.
W ramach naszego kierunku prowadzimy studia stacjonarne (dzienne licencjackie, dzienne magisterskie), podyplomowe oraz specjalistyczne warsztaty dla młodzieży szkolnej w ramach Akademii Młodego Przyrodnika.

STUDIA STACJONARNE

w CEiE na UKSW rok akademicki 2020/21

Prowadzimy studia stacjonarne (dzienne) na kierunku Ochrona Środowiska o specjalności Monitoring Środowiska i Technologie Środowiskowe oraz Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa.

AKADEMIA MŁODEGO PRZYRODNIKA

w CEiE na UKSW edycja 2020/21

Wychodząc naprzeciw sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i bliżej nieokreśloną datą powrotu uczniów do szkół zapraszamy na zajęcia on-line w ramach AKADEMII MŁODEGO PRZYRODNIKA

STUDIA PODYPLOMOWE

w CEiE na UKSW edycja 2019/20 oraz 2020/21

Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego.

SEMINARIA EKOLOGICZNE ZDALNE

Interdyscyplinarne Seminaria Ekologiczne 2021

The Center of Eco-Theology and Sustainability at Ukrainian Catholic University in Lviv

PLATFORMA MULTIMEDIALNA

Platforma edukacyjna Laboratorium Geologicznego, Hydrologicznego i GIS

Na platformie prowadzone są wykłady online oraz prezentacje audio z problematyki Nauk o Ziemi dla studentów dziennych i podyplomowych. Platforma została uruchomiona w marcu 2020 w związku z ogłoszeniem pandemii.

OD PRZYGODY DO WIEDZY

w CEiE na UKSW edycja 2018/20

Program Nr POWR.03.01.00-00-U056/17

Studia na kierunku Ochrona Środowiska w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na UKSW realizowane są w nowoczesnych laboratoriach przyrodniczych oraz w terenie, między innymi w naszej stacji badawczej we Wróblach Gmina Maciejowice.

Stacja pomiaru pyłów zawieszonych

Dane pomiarowe pochodzą ze stacji badawczej umieszczonej przed budynkiem laboratoriów przyrodniczych CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.