Logo Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW
UKSW

Aktualności CEiE


Aktualności naukowe, edukacyjne, organizacyjne kierunku Ochrona Środowiska na UKSW.

Aktualności Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Edukacja na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE na UKSW


Na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE prowadzone są studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, kursy specjalistyczne oraz warsztaty wspomagające proces edukacji w szkołach.Kierunki studiów

EDUKACJA AKADEMICKA

Studia podyplomowe

SZKOLENIA & PROJEKTY

Akademia Młodego Przyrodnika

WARSZTATY DLA SZKÓŁ

Szkolenie on-line

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Pracownicy

KADRA AKADEMICKA

Niezbędnik studenta

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Online-Courses Platforma edukacyjna Nauki o Ziemi na UKSW

MULTIMEDIALNA PLATFORMA EDUKACYJNA ON-LINE

Projekty realizowane w CEiE na UKSW


Na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE realizowane są projekty w ramach różnych funduszy krajowych oraz zagranicznych. W projektach biorą udział zarówno pracownicy CEiE, jak i studenci.Formy Ochrony Przyrody w Islandii

PROJEKT SZKOLENIOWY CEiE

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

PROJEKT SZKOLENIOWY CEiE

Nowy projekt w CEiE na UKSW


Przedsięwzięcie będzie koordynowane przez zespół pracowników Instytutu Nauk Biologicznych UKSW oraz Centrum Ekologii i Ekofilozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW: dr Dariusza Bukacińskiego (Kierownik projektu), dr Monikę Bukacińską (Z-ca Kierownika projektu), mgr Arkadiusza Buczyńskiego (Koordynator logistyczny) oraz Marka Sawickiego (Z-ca Koordynatora logistycznego).

Projekt Czynna ochrona zagrożonych ptaków Wisły

Interdyscyplinarne projekty realizowane w CEiE


Na kierunku Ochrona Środowiska realizujemy interdyscyplinarne projekty o charakterze naukowym, konsultingowym, edukacyjnym. W proces realizacji projektów włączane są kolejne laboratoria przyrodnicze oraz specjaliści z innych instytutów na UKSW.Galerie naukowe CEiEGaleria antropologia
Wizyta studyjna pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Islandii

Laboratoria przyrodnicze UKSW


Studia na kierunku "Ochrona Środowiska" odbywają się w nowoczesnych laboratoriach przyrodniczych. Laboratoria charakteryzują się interdyscyplinarnością oraz daleko idącą innowacyjnością. Wszystkie laboratoria znajdują się w budynku CLNP na ulicy Wóycickiego w Warszawie.Laboratoria przyrodnicze INB, CEiE na UKSW

Innowacyjne oferty CEiE


Pracownicy kierunku "Ochrona Środowiska" realizują usługi komercyjne w ramach swoich specjalności. Oferta jest skierowana do jednostek administracji publicznej każdego szczebla oraz firm prywatnych.

Metody parametryzacji

Metody parametryzacji

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska.

Zapraszamy do laboratorium
Wiedza o człowieku

Wiedza o człowieku

Zajmujemy się problematyką nie tylko populacji historycznych, ale również wkraczamy w obszary populacji współczesnych. Podstawą badawczą dla nas jest organizm ludzki, a przede wszystkim tkanki kostne i zębowe.

Zapraszamy do laboratorium
 Ekologia gleby

Ekologia gleby

Podejmujemy problematykę badania zespołów zwierząt glebowych (nicieni, skoczogonków, roztoczy, dżdżownic), ich roli w funkcjonowaniu podsystemu glebowego oraz w zachowaniu i odnowie zasobów materii organicznej gleb (humusu), jako formie ograniczenia biologicznej emisji CO2 do atmosfery.

Zapraszamy do laboratorium
Monitoring danych

Monitoring danych

Program wykładów oraz warsztatów w zakresie nauk o Ziemi jest ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania mapy geośrodowiskowe, strategie zrównoważonego rozwoju gmin itp.) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do laboratorium
Zagrożenia chemiczne

Zagrożenia chemiczne

Przeprowadzamy ocenę stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem różnych ekosystemów, a także ich oddziaływania na organizmy zamieszkujące te ekosystemy z uwzględnieniem człowieka. Kontrola jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym wody do picia, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla ludzi w wyniku obecności zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i fizycznych w środkach spożywczych oraz w opakowaniach i materiałach do kontaktu z żywnością.

Zapraszamy do laboratorium
Ekologia behawioralna

Ekologia behawioralna

Warsztat badawczy ekologii behawioralnej i ewolucyjnej łączy krótko lub długoterminowe badania terenowe z analizą zebranych materiałów w laboratorium. Istotą ekologii behawioralnej i ewolucyjnej jest ewolucyjne podejście do badanych zjawisk przyrodniczych, a przedmiotem badań jest zmienność cech osobników i ich sukces reprodukcyjny.

Zapraszamy do laboratorium
Badania stanu gleby

Badania stanu gleby

Nowatorskie Badania z obszaru aktywności biologicznej gleby w uprawie pasowej (strip-till) przeprowadzone przez naszych pracowników na zlecenie Cukrowni w Glinojecku.

Zobacz więcej
Prototypy interakcji

Prototypy interakcji

Oferujemy interdyscyplinarne podejście do problematyki ochrony środowiska. Zapraszamy instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa) oraz firmy prywatne do merytorycznej współpracy.

Zapraszamy do laboratorium

Nasza stacja pomiarów zanieczyszczenia powietrza na UKSW


Poznaj naszą stację meteo. Stacja posiada dedykowaną witrynę internetową.

Stacja pomiaru pyłów zawieszonych na UKSWKonferencje-Ekologia Humanistyczna

Nauka Edukacja Praktyka


Na stronie publikujemy przykłady naszej działalności na styku nauki, edukacji i praktyki.

Nauka Edukacja PraktykaCzytaj więcej

Nowy projekt pracowników INB-CEiEStudia Ochrona Środowiska
Kontakt-Ochrona Środowiska na UKSWFacebook Instagram Twitter