Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Witryna edukacji akademickiej
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW
na kierunku Ochrona Środowiska


Studia stacjonarne CEiE

Prowadzimy studia stacjonarne (dzienne) na kierunku Ochrona Środowiska o specjalności Monitoring Środowiska i Technologie Środowiskowe oraz Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa.

Kierunki studiów

Studia podyplomowe 2021/22

W CEiE na UKSW prowadzone są studia podyplomowe w zakresie pt. "Zarządzanie jakością powietrza".

Studia podyplomowe

Akademia Młodego Przyrodnika

W związku z pandemią COVID-19 zapraszamy na zajęcia on-line w ramach AKADEMII MŁODEGO PRZYRODNIKA.

Akademia młodego Przyrodnika

Seminaria ekologiczne -Zdalne

Interdyscyplinarne Seminaria Ekologiczne 2021. The Center of Eco-Theology and Sustainability at Ukrainian Catholic University in Lviv.

_nterdyscyplinarne seminaria ekologiczne

Platforma Multimedialna OnLine

Na platformie edukacyjnej prowadzone są wykłady online oraz prezentacje z problematyki Nauk o Ziemi dla studentów dziennych i podyplomowych.

Platforma Multimedialna wykładowa

Stacja terenowa-PDF

CEiE posiada stację badawczo–edukacyjną. Stacja terenowa zlokalizowana jest w miejscowości Wróble, Gmina Maciejowice. W stacji prowadzone są badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów.

Stacja terenowa Wróble

Interdyscyplinarne projekty realizowane w CEiE

Na kierunku Ochrona Środowiska realizujemy interdyscyplinarne projekty o charakterze naukowym, konsultingowym, edukacyjnym. W proces realizacji projektów włączane są kolejne laboratoria przyrodnicze oraz specjaliści z innych instytutów na UKSW.
Obserwuj nowe projekty w aktywnych banerach.Badania glebowe
Nowatorskie Badania z obszaru aktywności biologicznej gleby w uprawie pasowej (strip-till) przeprowadzone przez naszych pracowników na zlecenie Cukrowni w Glinojecku.
Zobacz więcej

Galeria multimedialna CEiE


Poznaj nasz kierunek studiów od wewnątrz. Nasza nowa wielowątkowa galeria.


Galeria antropologia

Laboratoria przyrodnicze UKSW
Laboratoria przyrodnicze INB na UKSW

Innowacyjne oferty CEiEMetody parametryzacji

Metody parametryzacji

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska.

Zapraszamy do laboratorium
Wiedza o człowieku

Wiedza o człowieku

Zajmujemy się problematyką nie tylko populacji historycznych, ale również wkraczamy w obszary populacji współczesnych. Podstawą badawczą dla nas jest organizm ludzki, a przede wszystkim tkanki kostne i zębowe.

Zapraszamy do laboratorium
 Ekologia gleby

Ekologia gleby

Podejmujemy problematykę badania zespołów zwierząt glebowych (nicieni, skoczogonków, roztoczy, dżdżownic), ich roli w funkcjonowaniu podsystemu glebowego oraz w zachowaniu i odnowie zasobów materii organicznej gleb (humusu), jako formie ograniczenia biologicznej emisji CO2 do atmosfery.

Wkrótce zapraszamy do laboratorium
Monitoring danych

Monitoring danych

Program wykładów oraz warsztatów w zakresie nauk o Ziemi jest ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania mapy geośrodowiskowe, strategie zrównoważonego rozwoju gmin itp.) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do laboratorium
Zagrożenia chemiczne

Zagrożenia chemiczne

Przeprowadzamy ocenę stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem różnych ekosystemów, a także ich oddziaływania na organizmy zamieszkujące te ekosystemy z uwzględnieniem człowieka. Kontrola jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym wody do picia, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla ludzi w wyniku obecności zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i fizycznych w środkach spożywczych oraz w opakowaniach i materiałach do kontaktu z żywnością.

Wkrótce zapraszamy do laboratorium
Ekologia behawioralna

Ekologia behawioralna

Warsztat badawczy ekologii behawioralnej i ewolucyjnej łączy krótko lub długoterminowe badania terenowe z analizą zebranych materiałów w laboratorium. Istotą ekologii behawioralnej i ewolucyjnej jest ewolucyjne podejście do badanych zjawisk przyrodniczych, a przedmiotem badań jest zmienność cech osobników i ich sukces reprodukcyjny.

Wkrótce zapraszamy do laboratorium
Badania stanu gleby

Badania stanu gleby

Realizujemy kompleksowe badania gleby w warunkach naturalnych oraz antropogenicznych. Opracowujemy metody rekultywacji gleby pod kątem potrzeb produkcji ekologicznej.

Wkrótce zapraszamy do laboratorium
Prototypy interakcji

Prototypy interakcji

Oferujemy interdyscyplinarne podejście do problematyki ochrony środowiska. Zapraszamy instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa) oraz firmy prywatne do merytorycznej współpracy.

Zapraszamy do laboratorium


Nasza stacja pomiarów zanieczyszczenia powietrza na UKSW


Poznaj naszą stację meteo. Stacja posiada dedykowaną witrynę internetową.

Stacja pomiaru pyłów zawieszonych na UKSWKonferencje-Ekologia HumanistycznaNauka Edukacja Praktyka


Na stronie publikujemy przykłady naszej działalności na styku nauki, edukacji i praktyki

Nauka Edukacja PraktykaCzytaj więcejOferta edukacyjna


Studia na kierunku Ochrona Środowiska w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na UKSW
Kontakt-Ochrona Środowiska na UKSW