Logo Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW
UKSW

Obchody Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


W dniu 26-05-2023 piątek odbyły się uroczystości tegorocznego Święta UKSW. W auli Schumana na kampusie Wóycickiego zebrali się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy warszawskich uczelni oraz społeczność akademicka naszego Uniwersytetu.
Po przemówieniu inaugurującym wygłoszonym przez ks. prof. dr hab. Ryszarda Czekalskiego, rektora UKSW został odczytany list do naszej społeczności napisany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który odczytała min. Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wręczenie odznaczeń państwowych oraz nagród Rektora UKSW za osiągnięcia naukowe były głównym punktem centralnego dnia obchodów Święta Uczelni.
Minister Grażyna Ignaczak-Bandych w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczyła odznaczenia państwowe kilkunastu wykładowcom naszej Uczelni – złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi w dziedzinie nauki.Prezydenckie odznaczenia otrzymali: • Srebrny Krzyż Zasługi: dr Grzegorz Embros, dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. ucz.; prof. dr hab. Wojciech Kudyba, dr Magdalena Łaptaś, prof. Dr hab. Kazimierz Pawłowski
 • Brązowy Krzyż Zasługi: dr hab. Maria Małgorzata Boużyk, prof. ucz., ks. dr Włodzimierz Stanisław Gałązka, ks. dr hab. Rafał Jerzy Leśniczak, prof. ucz., dr Tomasz Rowiński, ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski, prof. ucz., dr Jan Sandner
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, Katarzyna Boguś, prof. dr hab. Anna Czajka-Cunico, dr Martyna Kawińska
 • Medal Brązowy za Długoletnia Służbę: dr hab. Krzysztof Cebul, prof. ucz.; dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. ucz.


 • Po części oficjalnej uroczystości w Auli Schumana świętowanie było kontynuowane na pikniku, który odbył się obok placu po dawnym budynku MarcPolu.  Fotografie wykonał Maksymilian Sandner

  Przemówienie inaugurujące wygłasza ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW

  Przemówienie inaugurujące wygłasza ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW

  Aula Schumana podczas obchodów Święta Uczelni

  Aula Schumana podczas obchodów Święta Uczelni

  Aula Schumana podczas obchodów Święta Uczelni

  Aula Schumana podczas obchodów Święta Uczelni

  Jubileusz Wielkiego Kanclerza kard. Kazimierza Nycza

  Jubileusz Wielkiego Kanclerza kard. Kazimierza Nycza

  Przemawia kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski

  Przemawia kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski

  Odznaczeni pracownicy UKSW

  Odznaczeni pracownicy UKSW

  Piknik po uroczystości w Auli Schumana

  Piknik po uroczystości w Auli Schumana

  Po uroczystości w Auli Schumana świętowanie było kontynuowane na pikniku, który odbył się obok placu po dawnym budynku MarcPolu

  Po uroczystości w Auli Schumana świętowanie było kontynuowane na pikniku, który odbył się obok placu po dawnym budynku MarcPolu

  Odznaczeni pracownicy UKSW już na pikniku

  Odznaczeni pracownicy UKSW już na pikniku

  Aktualności CEiE


  Aktualności naukowe, edukacyjne, organizacyjne kierunku Ochrona Środowiska na UKSW.

  Aktualności Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

  Edukacja na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE na UKSW


  Na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzone są studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, kursy specjalistyczne oraz warsztaty wspomagające proces edukacji w szkołach.  Kierunki studiów

  EDUKACJA AKADEMICKA

  Studia podyplomowe

  SZKOLENIA & PROJEKTY

  Akademia Młodego Przyrodnika

  WARSZTATY DLA SZKÓŁ

  Szkolenie on-line

  SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

  Pracownicy

  KADRA AKADEMICKA

  Niezbędnik studenta

  INFORMACJE DLA STUDENTÓW

  Online-Courses Platforma edukacyjna Nauki o Ziemi na UKSW

  MULTIMEDIALNA PLATFORMA EDUKACYJNA ON-LINE

  Projekty realizowane w CEiE na UKSW


  Na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizowane są projekty w ramach różnych funduszy krajowych oraz zagranicznych. W projektach biorą udział zarówno pracownicy CEiE, jak i studenci.  Formy Ochrony Przyrody w Islandii

  PROJEKT SZKOLENIOWY CEiE

  Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

  PROJEKT SZKOLENIOWY CEiE

  Nowy projekt w CEiE na UKSW


  Przedsięwzięcie będzie koordynowane przez zespół pracowników Instytutu Nauk Biologicznych UKSW oraz Centrum Ekologii i Ekofilozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: dr Dariusza Bukacińskiego (Kierownik projektu), dr Monikę Bukacińską (Z-ca Kierownika projektu), mgr Arkadiusza Buczyńskiego (Koordynator logistyczny) oraz Marka Sawickiego (Z-ca Koordynatora logistycznego).

  Projekt Czynna ochrona zagrożonych ptaków Wisły

  Interdyscyplinarne projekty realizowane w CEiE


  Na kierunku Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizujemy interdyscyplinarne projekty o charakterze naukowym, konsultingowym, edukacyjnym. W proces realizacji projektów włączane są kolejne laboratoria przyrodnicze oraz specjaliści z innych instytutów na UKSW.  Galerie naukowe CEiE  Galeria antropologia
  Wizyta studyjna pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Islandii

  Laboratoria przyrodnicze UKSW


  Studia na kierunku "Ochrona Środowiska" na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbywają się w nowoczesnych laboratoriach przyrodniczych. Laboratoria charakteryzują się interdyscyplinarnością oraz daleko idącą innowacyjnością. Wszystkie laboratoria znajdują się w budynku CLNP na ulicy Wóycickiego w Warszawie.  Laboratoria przyrodnicze INB, CEiE na UKSW

  Innowacyjne oferty CEiE


  Pracownicy kierunku "Ochrona Środowiska" na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizują usługi komercyjne w ramach swoich specjalności. Oferta jest skierowana do jednostek administracji publicznej każdego szczebla oraz firm prywatnych.

  Metody parametryzacji

  Metody parametryzacji

  W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska.

  Zapraszamy do laboratorium
  Wiedza o człowieku

  Wiedza o człowieku

  Zajmujemy się problematyką nie tylko populacji historycznych, ale również wkraczamy w obszary populacji współczesnych. Podstawą badawczą dla nas jest organizm ludzki, a przede wszystkim tkanki kostne i zębowe.

  Zapraszamy do laboratorium
   Ekologia gleby

  Ekologia gleby

  Podejmujemy problematykę badania zespołów zwierząt glebowych (nicieni, skoczogonków, roztoczy, dżdżownic), ich roli w funkcjonowaniu podsystemu glebowego oraz w zachowaniu i odnowie zasobów materii organicznej gleb (humusu), jako formie ograniczenia biologicznej emisji CO2 do atmosfery.

  Zapraszamy do laboratorium
  Monitoring danych

  Monitoring danych

  Program wykładów oraz warsztatów w zakresie nauk o Ziemi jest ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania mapy geośrodowiskowe, strategie zrównoważonego rozwoju gmin itp.) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  Zapraszamy do laboratorium
  Zagrożenia chemiczne

  Zagrożenia chemiczne

  Przeprowadzamy ocenę stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem różnych ekosystemów, a także ich oddziaływania na organizmy zamieszkujące te ekosystemy z uwzględnieniem człowieka. Kontrola jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym wody do picia, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla ludzi w wyniku obecności zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i fizycznych w środkach spożywczych oraz w opakowaniach i materiałach do kontaktu z żywnością.

  Zapraszamy do laboratorium
  Ekologia behawioralna

  Ekologia behawioralna

  Warsztat badawczy ekologii behawioralnej i ewolucyjnej łączy krótko lub długoterminowe badania terenowe z analizą zebranych materiałów w laboratorium. Istotą ekologii behawioralnej i ewolucyjnej jest ewolucyjne podejście do badanych zjawisk przyrodniczych, a przedmiotem badań jest zmienność cech osobników i ich sukces reprodukcyjny.

  Zapraszamy do laboratorium
  Badania stanu gleby

  Badania stanu gleby

  Nowatorskie Badania z obszaru aktywności biologicznej gleby w uprawie pasowej (strip-till) przeprowadzone przez naszych pracowników na zlecenie Cukrowni w Glinojecku.

  Zobacz więcej
  Prototypy interakcji

  Prototypy interakcji

  Oferujemy interdyscyplinarne podejście do problematyki ochrony środowiska. Zapraszamy instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa) oraz firmy prywatne do merytorycznej współpracy.

  Zapraszamy do laboratorium

  Nasza stacja pomiarów zanieczyszczenia powietrza na UKSW


  Poznaj naszą stację meteo która znajduje się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stacja posiada dedykowaną witrynę internetową.

  Stacja pomiaru pyłów zawieszonych na UKSW  Konferencje-Ekologia Humanistyczna

  Nauka Edukacja Praktyka


  Na stronie publikujemy przykłady naszej działalności na styku nauki, edukacji i praktyki.

  Nauka Edukacja PraktykaCzytaj więcej

  Nowy projekt pracowników INB-CEiE  Studia Ochrona Środowiska
  Kontakt-Ochrona Środowiska na UKSW  Facebook Instagram Twitter