Kontakt – laboratoria przyrodnicze CEiE

Prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk
Prof. UKSW dr hab. Jacek TomczykDyrektor CEiE & Dyrektor Instytutu Biologii
Laboratorium Antropologii Pradziejowej wchodzi w skład Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.
Kierownikiem laboratorium jest Prof UKSW dr hab. Jacek Tomczyk.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.420) +48 22 3809672
dr hab. Krassimira Iliewa-Makulec
dr hab. Krassimira Iliewa-MakulecKierownik laboratorium
Laboratorium Ekologii Gleby wchodzi w skład Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.
Kierownikiem laboratorium jest dr hab. Krassimira Iliewa-Makulec.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.304)
Wybrane projekty badawcze

Laboratoria realizują badania naukowe oraz edukację na kierunku ochrona środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi.
Wybrane projekty badawcze
dr Jan Sandner
dr Jan SandnerKierownik laboratorium & Administrator IT
Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS wchodzi w skład Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.
Kierownikiem laboratorium jest dr Jan Sandner.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.405) +48 22 3809662
dr Monika Bukacińska
dr Monika BukacińskaKierownik laboratorium
Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej wchodzi w skład Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.
Kierownikiem laboratorium jest dr Monika Bukacińska
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938 
(Budynek 24 CLNP, p.302)
Prof. dr hab. Krzysztof Opaliński
Prof. dr hab. Krzysztof OpalińskiKierownik laboratorium
Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód wchodzi w skład Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.
Kierownikiem laboratorium jest Prof. dr hab. Krzysztof Opaliński.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.305) +48 22 3809668
dr Anna Augustyniuk-Kram
dr Anna Augustyniuk-KramKierownik laboratorium
Laboratorium Mikrobiologii wchodzi w skład w Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.
Kierownikiem Laboratorium Mikrobiologii jest dr Anna Augustyniuk-Kram.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP)
Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Góralczyk
Prof. UKSW dr hab. Katarzyna GóralczykKierownik laboratorium
Laboratorium Toksykologii wchodzi w skład Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.
Kierownikiem laboratorium jest Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Góralczyk.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p. 221) +48 22 3809646
mgr Kamil Karaban
mgr Kamil KarabanOpiekun laboratorium
Laboratorium Zoologii wchodzi w skład Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.
Laboratorium opiekuje się mgr Kamil Karaban.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.312)
dr Izabela Olejniczak
dr Izabela OlejniczakKierownik laboratorium
Laboratorium hodowli roślin wchodzi w skład Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.
Kierownikiem laboratorium jest dr Izabela Olejniczak.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.000)
Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Góralczyk
Prof. UKSW dr hab. Katarzyna GóralczykKoordynator projektu
Projekt Stacji Monitoringu Ekotoksykologicznego MCLNP realizowany jest w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.
Koordynatorem projektu jest Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Góralczyk.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.000) +48 22 3809646

Dziekanat studiów stacjonarnych CEiE WFCh na UKSW na kierunku Ochrona Środowiska

Dziekanat studiów stacjonarnych CEiE WFCh na UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 23 WNHiS i WFCh), p. 304 III piętro +4822 56 96 805
Witryna główna CEiE http://ceie.uksw.edu.pl/
Witryna edukacyjna CEiE http://ceie.edu.pl/

Kod QR

Laboratoria realizują badania naukowe oraz edukację na kierunku ochrona środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną laboratoriów przyrodniczych
Laboratoria przyrodnicze