Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Niezbędnik studenta

Niezbędnik dla studenta na kierunku Ochrona Środowiska UKSW. Informacje, linki, procedury.


Procedura wyboru specjalizacji

W celu wybrania specjalizacji na poszczególnych stopniach studiów z ochrony środowiska należy pobrać jeden z formularzy ze strony pt. Procedura wyboru specjalizacji.
– Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji na Poziomie Studiów Licencjackich.
– Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji na Poziomie Studiów Magisterskich.
Uzupełniony i podpisany formularz należy złożyć w dziekanacie..
Każdy ze studentów otrzyma Decyzję Dziekana przypisania do specjalizacji. O jej wydaniu zostaną Państwo poinformowani. Informacje o decyzji przydziału do specjalizacji będzie można uzyskać w dziekanacie. Przed wyborem specjalizacji warto zapoznać się z blokami przedmiotów dla konkretnych specjalizacji..
Specjalizacje i bloki przedmiotów

.

Praktyki dla studentów

Studenci CEiE mogą odbyć praktyki w:
- zakładach pracy i instytucjach samodzielnie znalezionych,
- miejscach proponowanych w ofercie praktyk CEiE WFCh,
- miejscach wskazanych przez Biuro Karier.
Wymiar czasu i charakter praktyk: 160 godzin, w tym zajęcia praktyczne (samodzielnie prowadzone) i obserwacja pracy i specyfiki zakładu.
Forma odbywania praktyk: staże, wolontariat, praca zawodowa w różnym wymiarze i formie zatrudnienia.
Z instytucją lub firmą, w której studenci zamierzają odbywać praktykę, Biuro Karier zawiera umowę o prowadzeniu praktyk, bądź też odbywa się to na podstawie indywidualnych uzgodnień z kierownikiem określonej jednostki organizacyjnej.
Skierowanie – Uczelnia (Biuro Karier) wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbą o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk. Skierowanie i inne dokumenty student dostaje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
Student jest zobowiązany rozliczyć praktyki (u pełnomocnika do spraw praktyk oraz w Biurze Karier) przed złożeniem pracy licencjackiej. Aby dostać zaliczenie praktyk student powinien zarejestrować się w USOSie na przedmiot „praktyki zawodowe”.

Praktyki zawodowe

Czas praktyk; 160 godzin, w tym zajęcia praktyczne (samodzielne prowadzone i obserwacja pracy
Forma praktyk; staż, wolontariat, praca zawodowa
Umowa o prowadzeniu praktyk; podpisuje ją biuro Karier z wybraną instytucją, lub praktyka odbywa się na podstawie indywidualnych uzgodnień
Skierowanie; Biuro Karier wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbą o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk
Zaliczenie praktyk; Należy zarejestrować się w USOSie na przedmiot „praktyki zawodowe”
Rozliczenie praktyk; u pełnomocnika ds. praktyk oraz w Biurze Karier
Ważne linki:
Regulamin i procedura praktyk
Dokumenty praktykanta
Terminy odbywania praktyk


Pełnomocnicy Dyrektora CEiE ds. Praktyk
Osoby do kontaktu:
dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec (specjalizacja Monitoring Środowiska i Technologie Środowiskowe)
ks. mgr Jacek Czartoszewski (specjalizacja Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa)
dr Marcin Klimski (pedagogizacja)

Instrukcja postępowania w zatwierdzaniu tematów prac dyplomowych

Instrukcja postępowania w zatwierdzaniu tematów prac dyplomowych (licencjatów i magisteriów).

1. Po ustaleniu tematu z Promotorem, podczas posiedzenia Katedry omawiany jest temat pracy.
2. Wypełniony formularz z tematem pracy przesyłany do Sekretarza Centrum Ekologii i Ekofilozofii (dr Anna Myszka – a.myszka@uksw.edu.pl).
3. Zatwierdzenie tematu podczas spotkania Rady Centrum.
4. Przesłanie dokumentów do Sekretariatu Wydziału i zatwierdzenie przez Radę Wydziału.

Egzaminy dyplomowe

Instrukcja postępowania studenta w procesie dyplomowania

Terminy egzaminów dyplomowych

TEZY DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA KIERUNKU STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA LICENCJACKIE PROFIL:ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

TEZY DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA KIERUNKU STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL POLITYKA ZGODNOŚCI W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM

MA THESES FOR: SUSTAINABILITY STUDIES

Wzory podań

1. Podania tylko w wersji papierowej (do pobrania)

2. Podanie drukowane z systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych
wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egz. dyplomowego (mgr lub lic.)
3. Podania składane poprzez system USOS web
(niektóre z nich trzeba wydrukować z USOS – po decycji dziekana – podpisać i zanieść do dziekanatu – informacja na ten temat podana jest przy każdym podaniu w USOSweb)
Podanie o ustalenie różnic programowych
Podanie o powtarzanie roku
Podanie o przywrócenie 1 lub 2 terminu egzaminu
Podanie o urlop
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej
Podanie o zaliczenie przedmiotu
Podanie o wydanie dyplomu w j. obcym
Podanie o wydanie opinii np. do stypendium Jana Pawła II
Podanie o możliwość zaliczania lektoratu na innym etapie studiów niż przewiduje program (tylko w przypadku ważnych powodów)
Uwagi Należy pamiętać, że musi nastąpić migracja danych między usosweb a usos, aby podanie stało się widoczne dla Dziekana, a potem odpowiedź dla studenta… (więc potrzeba trochę cierpliwości…)
Podania w USOSweb – zakładka “PODANIA”
4. Życiorys zawodowy – wysyłamy e-mailem na: wfch@uksw.edu.pl


Opiekunowie grup studenckich

Opiekunowie grup studenckich (2021/2022)

ochrona środowiska – I stopień
I Rok: dr ANNA MYSZKA (a.myszka@uksw.edu.pl)
II Rok: dr AGNIESZKA KLIMSKA (a.klimska@uksw.edu.pl)
III Rok: dr MARCIN KLIMSKI (m.klimski@uksw.edu.pl)

ochrona środowiska – II stopień
I Rok: dr hab. KRASSIMIRA ILIEVA-MAKULEC (k.makulec@uksw.edu.pl)
II Rok: dr IZABELA OLEJNICZAK (i.olejniczak@uksw.edu.pl)
KONTAKT

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23, p.211 II piętro
P: +48 22 569 68 05‬

KIM JESTEŚMY

Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.