Logo Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW
UKSW

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA CEIE NA UKSW

Władze kierunku oraz Dziekani WFCh

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23, p.211 II piętro
T:+48 22 569 68 05‬
NIP 525-00-12-946 | REGON 000001956

KIEROWNIK CEIE
Prof. dr hab. Jacek Tomczyk
j.tomczyk@uksw.edu.pl

DZIEKANAT
wfch@uksw.edu.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU
Ks. prof. uczelniany dr hab. Maciej Bała
m.bala@uksw.edu.pl

PRODZIEKAN WYDZIAŁU
dr Grzegorz Embros
g.embros@uksw.edu.pl
KONTAKT

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23, p.211 II piętro
P: +48 22 569 68 05‬

KIM JESTEŚMY

Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.