CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII UKSW

Akademia Młodego Przyrodnika w CEiE na UKSW

Akademia Młodego Przyrodnika na UKSW

Zapraszamy na warsztaty i spotkania popularyzujące
wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Edukacja przyrodniczo-ekologiczna powinna być realizowana nie tylko w szkole, ale również poza szkołą, poprzez stwarzanie takich okazji jak bezpośrednia obserwacja przyrody w terenie, przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń w laboratoriach naukowych. Poprzez otwarty dostęp młodzieży szkolnej do laboratoriów badawczo- naukowych naszej uczelni, chcemy wzbogacić ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także rozwijać zainteresowania uczniów w kierunku nauk przyrodniczych i humanistycznych.
Tematyka warsztatów jest bardzo różnorodna, od zagadnień z biologii, ekologii, ochrony środowiska i nauk o Ziemi, warsztaty informatyczne ilustrujące tworzenie modeli prostych układów biologicznych, przez antropologię i zagadnienia związane z funkcjonowaniem człowieka w przyrodzie, do zagadnień z ekofilozofii, bioetyki oraz idei zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.
Proponujemy zajęcia zarówno w formie ćwiczeń laboratoryjnych i konwersatoriów. Obie formy angażują uczestników warsztatów do samodzielnej pracy, rozwijają kreatywność myślową młodzieży oraz pozwolą zdobyć umiejętności praktyczne z zakresu zaawansowanych metod laboratoryjnych i technik mikroskopowych.
Warsztaty prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach naukowo-dydaktycznych Mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW.

Cel warsztatów

Warsztaty w ramach projektu Akademii Młodego Przyrodnika mają przede wszystkim na celu rozbudzenie ciekawość dzieci i młodzieży otaczającą ich przyrodą a jednocześnie mają poszerzyć ich wiedzę na temat złożonych zależności w świecie przyrody, jej funkcjonowania i bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju. Celem naszym jest również uwrażliwienie uczestników warsztatów na problemy i zagrożenia dla środowiska oraz pogłębienie refleksji na temat prawidłowej relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą.


Dla kogo?

Warsztaty adresowane są głównie do młodzieży licealnej i starszych klas (7 i 8) szkoły podstawowej. Na tym etapie edukacji kształtują się kluczowe umiejętności, kompetencje i postawy niezbędne w dalszej edukacji i karierze zawodowej. W tym wieku młodzież już całościowo postrzega przyrodę, a także ma większą świadomość wpływu działalności człowieka na stan środowiska.
Nauczyciele mamy nadzieję, że znajdziecie interesujące dla Was i Waszych uczniów zagadnienia. Niech będzie to nowy i ciekawy sposób zdobywania i poszerzania wiedzy przez uczniów, a dla Was inspiracją w podejmowaniu nowych zagadnień i metod stosowanych na lekcjach.


Akademia Młodego Przyrodnika w CEiE na UKSW

Akademia Młodego Przyrodnika w CEiE na UKSW

Akademia Młodego Przyrodnika w CEiE na UKSW

Akademia Młodego Przyrodnika w CEiE na UKSW

O projekcie

Warsztaty w ramach projektu Akademii Młodego Przyrodnika mają przede wszystkim na celu rozbudzenie ciekawość dzieci i młodzież otaczającą ich przyrodą a jednocześnie mają poszerzyć ich wiedzę na temat złożonych zależności w świecie przyrody, jej funkcjonowania i bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju. Celem naszym jest również uwrażliwienie uczestników warsztatów na problemy i zagrożenia dla środowiska oraz pogłębienie refleksji na temat prawidłowej relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą.

Procedura rezerwacji

Zapraszamy do zapoznania się z tematami warsztatów i wybrania dwóch tematów (maksymalnie 1 temat u wybranego prowadzącego).
Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są telefonicznie pod numerem 605-423-039, lub drogą mailową a.kram[at]uksw.edu.pl (Anna Augustyniuk-Kram - koordynator).
Koordynator ustala z prowadzącymi dzień i godzinę warsztatów i przedstawia szkole terminy (1-3 terminy do wyboru).
Po uzgodnieniu terminu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zeskanować i odesłać na adres a.kram[at]uksw.edu.pl
Koordynator i osoba do kontaktu:
Anna Augustyniuk-Kram

KOSZT WARSZTATÓW:
600PLN za 2 godziny lekcyjne (dla dwóch grup po 15 osób + opiekunowie).
W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 30 osób (klasa). Klasa dzieli się na dwie grupy po 15 osób (ze względu na pojemność sal laboratoryjnych).


Miejsce warsztatów

Kampus Wóycickiego UKSW
Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych
Budynek 24,
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

Budynem CLNP na UKSWKONTAKT

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23, p.211 II piętro
P: +48 22 569 68 05‬

KIM JESTEŚMY

Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.