CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII UKSW

Akademia Młodego Przyrodnika

Akademia Młodego Przyrodnika


Zapraszamy na warsztaty i spotkania popularyzujące
wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Edukacja przyrodniczo-ekologiczna powinna być realizowana nie tylko w szkole, ale również poza szkołą, poprzez stwarzanie takich okazji jak bezpośrednia obserwacja przyrody w terenie, przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń w laboratoriach naukowych. Poprzez otwarty dostęp młodzieży szkolnej do laboratoriów badawczo- naukowych naszej uczelni, chcemy wzbogacić ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także rozwijać zainteresowania uczniów w kierunku nauk przyrodniczych i humanistycznych.
Tematyka warsztatów jest bardzo różnorodna, od zagadnień z biologii, ekologii, ochrony środowiska i nauk o Ziemi, warsztaty informatyczne ilustrujące tworzenie modeli prostych układów biologicznych, przez antropologię i zagadnienia związane z funkcjonowaniem człowieka w przyrodzie, do zagadnień z ekofilozofii, bioetyki oraz idei zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.
Proponujemy zajęcia zarówno w formie ćwiczeń laboratoryjnych i konwersatoriów. Obie formy angażują uczestników warsztatów do samodzielnej pracy, rozwijają kreatywność myślową młodzieży oraz pozwolą zdobyć umiejętności praktyczne z zakresu zaawansowanych metod laboratoryjnych i technik mikroskopowych.
Warsztaty prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach naukowo-dydaktycznych Mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW.

Cel warsztatów

Warsztaty w ramach projektu Akademii Młodego Przyrodnika mają przede wszystkim na celu rozbudzenie ciekawość dzieci i młodzieży otaczającą ich przyrodą a jednocześnie mają poszerzyć ich wiedzę na temat złożonych zależności w świecie przyrody, jej funkcjonowania i bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju. Celem naszym jest również uwrażliwienie uczestników warsztatów na problemy i zagrożenia dla środowiska oraz pogłębienie refleksji na temat prawidłowej relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą.


Dla kogo?

Warsztaty adresowane są głównie do młodzieży licealnej i starszych klas (7 i 8) szkoły podstawowej. Na tym etapie edukacji kształtują się kluczowe umiejętności, kompetencje i postawy niezbędne w dalszej edukacji i karierze zawodowej. W tym wieku młodzież już całościowo postrzega przyrodę, a także ma większą świadomość wpływu działalności człowieka na stan środowiska.
Nauczyciele mamy nadzieję, że znajdziecie interesujące dla Was i Waszych uczniów zagadnienia. Niech będzie to nowy i ciekawy sposób zdobywania i poszerzania wiedzy przez uczniów, a dla Was inspiracją w podejmowaniu nowych zagadnień i metod stosowanych na lekcjach.


Wykaz tematów

BIOLOGIA, EKOLOGIA, NAUKI O ZIEMI

Konkurencja, izolacja, nisza ekologiczna. Rośliny, zwierzęta – skomplikowane zależności . Osad czynny – czy wiesz co to jest? Programowanie w Net Logo. Podstawy nauk o Ziemi – rozpoznawanie skał i minerałów. Niewidzialny świat gleby.


ANALIZA ŻYWNOŚCI I WODY

Podstawy analizy żywności – ocena toksykologiczna i higieniczna mleka. Substancje antyodżywcze w żywności – oznaczanie szczawianów w herbatach. Podstawy biochemii – oznaczanie zawartości białka. Ocena wody pitnej – badanie zawartości pierwiastków w wodach pitnych. Żywność dlaczego taka, a jak nie taka to jaka?


ANTROPOLOGIA

U progów ludzkości – zajęcia z antropogenezy. Co kości mówią o człowieku (badania nie tylko makroskopowe, ale i fizykochemiczne)? Zęby i zapisana w nich historii życia człowieka. Czy wampiry istniały naprawdę?


Program zajęć w 2021 roku

Program zajęć realizowanych On-line (Luty – Maj 2021)

MAMY NADZIEJĘ, ŻE CZAS SPĘDZONY Z NAMI NIE BĘDZIE STRACONY I BĘDZIE INSPIRACJĄ DO ODKRYWANIA BOGACTWA I PIĘKNA OTACZAJĄCEGO WAS ŚWIATA.

Program zajęć online oraz informacje organizacyjne...Dołącz do spotkania WEBEX/ Join the WEBEX meeting


O projekcie

Warsztaty w ramach projektu Akademii Młodego Przyrodnika mają przede wszystkim na celu rozbudzenie ciekawość dzieci i młodzieży otaczającą ich przyrodą a jednocześnie mają poszerzyć ich wiedzę na temat złożonych zależności w świecie przyrody, jej funkcjonowania i bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju. Celem naszym jest również uwrażliwienie uczestników warsztatów na problemy i zagrożenia dla środowiska oraz pogłębienie refleksji na temat prawidłowej relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą.

Procedura rezerwacji

W celu zgłoszenia szkoły na warsztaty należy dokonać wstępnej rezerwacji (kliknij na rezerwację baner po lewej stronie w nagłówku strony). Pobierz aktywny formularz o nazwie Formularz rezerwacji dla CEiE do AMP i wyślij na adres mail: a.kram[at]uksw.edu.pl
Po potwierdzeniu rezerwacji należy pobrać formularz znajdujący się w nagłówku po prawej stronie, wypełnić, zeskanować i odesłać na adres mail: a.kram[at]uksw.edu.pl Koordynator i osoba do kontaktu: Anna Augustyniuk-Kram (a.kram[at]uksw.edu.pl).

Miejsce warsztatów

Kampus Wóycickiego UKSW Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych Budynek 24 ul. Wóycickiego 1/3
Uwaga, w okresie trwania pandemii warsztaty realizowane są online.
KONTAKT

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23, p.211 II piętro
P: +48 22 569 68 05‬

KIM JESTEŚMY

Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.