Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Aktualności CEiE

Na stronie publikujemy nasze aktualności z roku 2021


Ukazał się nowy numer Studia Ecologiae et Bioethicae 19/2(2021)

Na stronie Studia Ecologiae et Bioethicae został opublikowany nowy numer naszego czasopisma. Zapraszam na stronę czasopisma
Odznaczenia państwowe i resortowe dla pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Miło nam poinformować, że nasi pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe (wręczenie miało miejsce 28 maja w trakcie obchodów Święta UKSW):

dr hab. Łepko Zbigniew, prof. ucz. – Złoty Krzyż Zasługi;
dr hab. Tomczyk Jacek, prof. ucz. – Srebrny Krzyż Zasługi;
dr Augustyniuk-Kram Anna - Brązowy Krzyż Zasługi;
dr hab. Dzwonkowska Dominika - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę;

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

Szczegółowe informacje o obchodach Święta Uniwersytetu można znaleźć na stronie uczelni...

Konkurs fotograficzny

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW, prowadzące studia z ochrony środowiska i sustainability studies, ogłasza konkurs fotograficzny "EkoFoto" dla uczniów szkół średnich i wyższych. Zapraszamy do wysyłania autorskich zdjęć pokazujących przyrodę.
Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym czasopisma Filozofuj, które ufundowało nagrodę główną - książkę Rogera Scrutona pt. Zielona filozofia. Nagrody niespodzianki dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca ufundował Dziekan Wydziału. Ponadto autorzy 5 najlepszych prac uzyskają dodatkowe punkty w rekrutacji na rok akademicki 2021/22 nasze studia anglojęzyczne - Sustainability Studies.

Zdjęcie konkursowe z imieniem, nazwiskiem, telefonem i adresem mailowym autora należy wysyłać do 30 czerwca na adres mailowy p. Pauliny Obrzud: p.obrzud@uksw.edu.pl

Zasady konkursu:

1. Każdy uczestnik może nadesłać do np. 3 fotografii. Każda fotografia powinna zawierać krótki opis (tytuł, orientacyjna data wykonania, miejsce wykonania, itp.).
2. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np.: Nowak_A_01
3. Do konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe w formacie plików JPEG. Nadesłane pliki (fotografie cyfrowe) muszą mieścić się w rozdzielczości: min. 1200 x 900 max. 1800 x 1200 piks
4. Zdjęć nie można edytować (przerabiać) w programach graficznych. Zdjęcia zawierające wszelkie ozdobniki, ramki, fotomontaże zostaną odrzucone
5. Osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu oświadcza, iż przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
6. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych (RODO).

Więcej o Centrum Ekologii i Ekofilozofii oraz o naszych studiach z ochrony środowiska można znaleźć na stronie: http://ceie.uksw.edu.pl, o studiach anglojęzycznych Sustainability Studies można się dowiedzieć ze strony: http://ecology.uksw.edu.pl 

 


Patronat konkursu


Studia Ecologiae et Bioethicae zostało zaakceptowane w bazach DOAJ

Z radością informujemy, że 10 maja br. czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) wydawane przez Instytut Filozofii we współpracy z Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW uzyskało akceptację prestiżowego repozytorium czasopism naukowych: Directory of Open Access Journal (DOAJ). Wyrażamy radość, że repozytorium indeksujące ponad 16 tys. wiodących czasopism naukowych ze 126 państw uznało wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszego czasopisma. Liczymy, że dzięki obecności w DOAJ zwiększy się cytowalność i międzynarodowa rozpoznawalność SEeB.
Dziękuję przy tej okazji członkom Redakcji SEeB oraz naszym przyjaciołom, którzy wspierali nas w tych staraniach.

Wizyta pracowników CEiE na Uniwersytecie Rolniczym Islandii

Z radością informujemy, że dzięki wsparciu z Funduszu Współpracy Dwustronnej Inicjatywy finansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, została zrealizowana w dniach 23-30.03.2021 wizyta przygotowawcza nr FWD/20/WP/0014 na Uniwersytecie Rolniczym z Islandii. Wizyta odbyła się z wykorzystaniem nowych technologii w trybie zdalnym.
Wizyta umożliwiła pracownikom obu jednostek omówienie obecnie realizowanych przedsięwzięć i przyszłych działań wzmacniających współpracę w obszarze edukacji oraz badań naukowych. Pięć intensywnych dni rozmów pomogło wypracować długofalowy plan działań wymienić się dobrymi praktykami badawczymi oraz dydaktycznymi i przygotować wnioski na kolejne działania wspierające współpracę.
Wartość dofinansowania wyniosła: 3.500 EUR.
Dziękujemy Operatorowi Programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za współpracę!

To nie kryzys przyrody, ale cywilizacji

O współczesnym kryzysie środowiskowym i o unikalnych w skali kraju studiach na kierunku ochrona środowiska mówi ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. ucz. z Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW.
Czytaj więcej...

Nowa publikacja Prof. UKSW dr hab. Katarzyny Góralczyk

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją Prof. UKSW dr hab. Katarzyny Góralczyk. Książka “System bezpieczeństwa żywności” powstała z myślą o przybliżeniu czytelnikowi zagadnień związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności.
To właśnie od jakości żywności w dużej mierze zależy nasze zdrowie, a także życie. Dziś, w dobie wzrostu świadomości na temat zagrożeń związanych z występowaniem zanieczyszczeń w środowisku i ich wpływu na żywność, a w konsekwencji i na zdrowie człowieka, wokół żywności narosło wiele mitów. Warto więc pogłębić swoją wiedzę o tym, jak zabezpiecza się żywność przed zanieczyszczeniami, jak unikać zagrożeń i na co zwracać uwagę podczas zakupu produktów spożywczych.


Nowa współautorska publikacja

Z przyjemnością informujemy o nowym współautorskim artykule naukowym pracowników Instytutu Nauk Biologicznych i Centrum Ekologii i Ekofilozofii dr hab. Krassimiry Ilievej-Makulec prof. ucz., dr Anny Augustynik-Kram, dr Izabelli Olejniczak, dr Kamila Karabana, mgr Pawła Bonieckiego oraz prof. dr hab. Andrzeja Kulczyckiego opublikowanym w czasopiśmie „Science of the Total Environment”. Jest to jedno z prestiżowych, interdyscyplinarnych czasopism naukowych, w którym publikowane są wyniki nowatorskich i o wysokiej wartości merytorycznej badań dotyczących środowiska. Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J. 2021. Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination, Science of The Total Environment. Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Science of the Total Environment to 200 punktów.

Nagroda Santander Universitades

Nagroda Santander Universitades dla wyróżniających się pracowników w roku 2020 dla dr Agnieszki Klimskiej.

Kamil Karaban doktor nauk biologicznych

Kamil Karaban (pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii) podczas publicznej obrony przeprowadzonej przed Radą Naukową Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk dnia 10.02.2021 uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych.
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ dżdżownic na liczebność i strukturę zespołów mezofauny w glebie.
Promotor: Prof. dr hab. Janusz Uchmański
Promotor pomocniczy: Alexey V. Uvarov
Recenzenci:
Dr hab. Anna Rożen, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Joanna Kostecka, Uniwersytet Rzeszowski


Informacja Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia

Miło nam poinformować, że pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW – Dominika Dzwonkowska – decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia otrzymała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia. Serdecznie gratulujemy.


KONTAKT

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23, p.211 II piętro
P: +48 22 569 68 05‬

KIM JESTEŚMY

Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.