Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19 obecnie nie realizujemy stacjonarnych zajęć i warsztatów w ramach AKADEMII MŁODEGO PRZYRODNIKA w Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW – Zapraszamy na zajęcia On-line

Akademia Młodego Przyrodnika On-line 2021

Wychodząc naprzeciw sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i bliżej nieokreśloną datą powrotu uczniów do szkół zapraszamy na zajęcia on-line w ramach AKADEMII MŁODEGO PRZYRODNIKA

Jeśli chcesz aby Twoja szkoła/klasa dołączyła do zajęć skontaktuj się z nami:

a.kram@uksw.edu.pl

Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami nie będzie stracony i będzie inspiracją do odkrywania bogactwa i piękna otaczającego was świata.

Dołącz do nas

  • Przekażemy Ci w ciekawy i przystępny sposób zagadnienia ujęte w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych z biologii, geografii i etyki.

  • Poszerzysz swoją wiedzę i powtórzysz wybrane zagadnienia przed maturą.

  • Poznasz naszą Uczelnię i wykładowców – pokażemy czym się zajmujemy.

Program zajęć realizowanych On-line (Luty – Maj 2021)

Zajęcia stacjonarne w roku 2021 z powodu COVID-19 są odwołane

Kliknij aby pobrać
Kliknij aby pobrać

Akademia Młodego Przyrodnika

Zapraszamy na warsztaty i spotkania popularyzujące wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Edukacja przyrodniczo-ekologiczna powinna być realizowana nie tylko w szkole, ale również poza szkołą, poprzez stwarzanie takich okazji jak bezpośrednia obserwacja przyrody w terenie, przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń w laboratoriach naukowych. Poprzez otwarty dostęp młodzieży szkolnej do laboratoriów badawczo- naukowych naszej uczelni, chcemy wzbogacić ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także rozwijać zainteresowania uczniów w kierunku nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Tematyka warsztatów jest bardzo różnorodna, od zagadnień z biologii, ekologii, ochrony środowiska i nauk o Ziemi, warsztaty informatyczne ilustrujące tworzenie modeli prostych układów biologicznych, przez antropologię i zagadnienia związane z funkcjonowaniem człowieka w przyrodzie, do zagadnień z ekofilozofii, bioetyki oraz idei zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.

Proponujemy zajęcia zarówno w formie ćwiczeń laboratoryjnych i konwersatoriów. Obie formy angażują uczestników warsztatów do samodzielnej pracy, rozwijają kreatywność myślową młodzieży oraz pozwolą zdobyć umiejętności praktyczne z zakresu zaawansowanych metod laboratoryjnych i technik mikroskopowych.

Warsztaty prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach naukowo-dydaktycznych Mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW.

Cele warsztatów

Warsztaty w ramach projektu Akademii Młodego Przyrodnika mają przede wszystkim na celu rozbudzenie ciekawość dzieci i młodzieży otaczającą ich przyrodą a jednocześnie mają poszerzyć ich wiedzę na temat złożonych zależności w świecie przyrody, jej funkcjonowania i bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju. Celem naszym jest również uwrażliwienie uczestników warsztatów na problemy i zagrożenia dla środowiska oraz pogłębienie refleksji na temat prawidłowej relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą.

Wykaz tematów

BIOLOGIA, EKOLOGIA, NAUKI O ZIEMI

Konkurencja, izolacja, nisza ekologiczna. Rośliny, zwierzęta – skomplikowane zależności . Osad czynny – czy wiesz co to jest? Programowanie w Net Logo. Podstawy nauk o Ziemi – rozpoznawanie skał i minerałów. Niewidzialny świat gleby.

ANALIZA ŻYWNOŚCI I WODY

Podstawy analizy żywności – ocena toksykologiczna i higieniczna mleka. Substancje antyodżywcze w żywności – oznaczanie szczawianów w herbatach. Podstawy biochemii – oznaczanie zawartości białka. Ocena wody pitnej – badanie zawartości pierwiastków w wodach pitnych. Żywność dlaczego taka, a jak nie taka to jaka?

ANTROPOLOGIA

U progów ludzkości – zajęcia z antropogenezy. Co kości mówią o człowieku (badania nie tylko makroskopowe, ale i fizykochemiczne)? Zęby i zapisana w nich historii życia człowieka. Czy wampiry istniały naprawdę?

Dla kogo?

Warsztaty adresowane są głównie do młodzieży licealnej i starszych klas (7 i 8) szkoły podstawowej. Na tym etapie edukacji kształtują się kluczowe umiejętności, kompetencje i postawy niezbędne w dalszej edukacji i karierze zawodowej. W tym wieku młodzież już całościowo postrzega przyrodę, a także ma większą świadomość wpływu działalności człowieka na stan środowiska.

Nauczyciele…

Mamy nadzieję, że znajdziecie interesujące dla Was i Waszych uczniów zagadnienia. Niech będzie to nowy i ciekawy sposób zdobywania i poszerzania wiedzy przez uczniów, a dla Was inspiracją w podejmowaniu nowych zagadnień i metod stosowanych na lekcjach.

Procedura rezerwacji

W celu zgłoszenia szkoły na warsztaty należy dokonać wstępnej rezerwacji (kliknij na rezerwację baner po lewej stronie w nagłówku strony). Pobierz aktywny formularz o nazwie Formularz rezerwacji dla CEiE do AMP i wyślij na adres mail: a.kram[at]uksw.edu.pl

Po potwierdzeniu rezerwacji należy pobrać formularz znajdujący się w nagłówku po prawej stronie, wypełnić, zeskanować i odesłać na adres mail: a.kram[at]uksw.edu.pl 

Koordynator i osoba do kontaktu: Anna Augustyniuk-Kram (a.kram[at]uksw.edu.pl).

Miejsce warsztatów

Kampus Wóycickiego UKSW
Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych
Budynek 24 ul. Wóycickiego 1/3

Zapytaj o warsztaty w CEiE

  • 0048 22 3809653

PROGRAM
WARSZTATÓW

Zapraszamy do zapoznania się z programem merytorycznym warsztatów z podziałem na bloki zajęciowe i przedmioty.

Warsztaty realizowane są przez nasze laboratoria. Zachęcamy do ich odwiedzenia.

Program zawieszony

Laboratorium Geologii
Hydrologii i GIS

ZAPRASZAMY DO LABORATORIUM

Laboratorium
Toksykologii
i Technologii Środowiskowych

ZAPRASZAMY DO LABORATORIUM

Laboratorium
Mikrobiologii

ZAPRASZAMY DO LABORATORIUM
50%

WYKŁADY

40%

WARSZTATY

10%

OBSERWACJE

Ważne informacje

Kadrę Akademii Młodego Przyrodnika w CEiE na UKSW stanowią nasi pracownicy etatowi.

Terminarz zajęć w roku 2021.

Zajęcia stacjonarne odwołane

Obrazy z ostatniej naszej edycji warsztatów dla młodzieży

Aktualności CEiE na UKSW
Nauka & Edukacja & Projekty

Zobacz więcej