Placeholder image

Witryna edukacji akademickiej
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW
na kierunku Ochrona Środowiska


Studia stacjonarne CEiE

Prowadzimy studia stacjonarne (dzienne) na kierunku Ochrona Środowiska o specjalności Monitoring Środowiska i Technologie Środowiskowe oraz Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa.

kierunki-studiow

Studia podyplomowe 2021/22

W CEiE na UKSW prowadzone są studia podyplomowe w zakresie pt. "Zarządzanie jakością powietrza".

studia-podyplomowe

Akademia Młodego Przyrodnika-Nauka zdalna

W związku z pandemią COVID-19 zapraszamy na zajęcia on-line w ramach AKADEMII MŁODEGO PRZYRODNIKA.

amp

Seminaria ekologiczne -Zdalne

Interdyscyplinarne Seminaria Ekologiczne 2021. The Center of Eco-Theology and Sustainability at Ukrainian Catholic University in Lviv.

interdyscyplinarne-seminaria-ekologiczne

Platforma Multimedialna OnLine

Na platformie edukacyjnej prowadzone są wykłady online oraz prezentacje z problematyki Nauk o Ziemi dla studentów dziennych i podyplomowych.

myportfolio

Stacja terenowa-PDF

CEiE posiada stację badawczo–edukacyjną. Stacja terenowa zlokalizowana jest w miejscowości Wróble, Gmina Maciejowice. W stacji prowadzone są badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów.

stacja_terenowa_wroble

Interdyscyplinarne projekty realizowane w CEiE

Na kierunku Ochrona Środowiska realizujemy interdyscyplinarne projekty o charakterze naukowym, konsultingowym, edukacyjnym. W proces realizacji projektów włączane są kolejne laboratoria przyrodnicze oraz specjaliści z innych instytutów na UKSW.
Obserwuj nowe projekty w aktywnych banerach.Badania glebowe
Nowatorskie Badania z obszaru aktywności biologicznej gleby w uprawie pasowej (strip-till) przeprowadzone przez naszych pracowników na zlecenie Cukrowni w Glinojecku.
Zobacz więcej

Galeria multimedialna CEiE


Poznaj nasz kierunek studiów od wewnątrz. Nasza nowa wielowątkowa galeria.


Laboratoria przyrodnicze UKSW
Laboratoria przyrodnicze INB na UKSW

Innowacyjne oferty produktowe CEiE


 • Generic placeholder image

  Metody parametryzacji

  W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska.
 • Generic placeholder image

  Monitoring danych

  Program wykładów oraz warsztatów w zakresie nauk o Ziemi jest ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania mapy geośrodowiskowe, strategie zrównoważonego rozwoju gmin itp.) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Generic placeholder image

  Prototypy interakcji

  Oferujemy interdyscyplinarne podejście do problematyki ochrony środowiska. Zapraszamy instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa) oraz firmy prywatne do merytorycznej współpracy.
 • Generic placeholder image

  Ekologia gleby

  Podejmujemy problematykę badania zespołów zwierząt glebowych (nicieni, skoczogonków, roztoczy, dżdżownic), ich roli w funkcjonowaniu podsystemu glebowego oraz w zachowaniu i odnowie zasobów materii organicznej gleb (humusu), jako formie ograniczenia biologicznej emisji CO2 do atmosfery.
 • Generic placeholder image

  Zagrożenia chemiczne

  Przeprowadzamy ocenę stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem różnych ekosystemów, a także ich oddziaływania na organizmy zamieszkujące te ekosystemy z uwzględnieniem człowieka. Kontrola jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym wody do picia, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla ludzi w wyniku obecności zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i fizycznych w środkach spożywczych oraz w opakowaniach i materiałach do kontaktu z żywnością.
 • Generic placeholder image

  Badania stanu gleby

  Realizujemy kompleksowe badania gleby w warunkach naturalnych oraz antropogenicznych. Opracowujemy metody rekultywacji gleby pod kątem potrzeb produkcji ekologicznej.
 • Generic placeholder image

  Wiedza o człowieku

  Zajmujemy się problematyką nie tylko populacji historycznych, ale również wkraczamy w obszary populacji współczesnych. Podstawą badawczą dla nas jest organizm ludzki, a przede wszystkim tkanki kostne i zębowe.
 • Generic placeholder image

  Ekologia behawioralna

  Warsztat badawczy ekologii behawioralnej i ewolucyjnej łączy krótko lub długoterminowe badania terenowe z analizą zebranych materiałów w laboratorium. Istotą ekologii behawioralnej i ewolucyjnej jest ewolucyjne podejście do badanych zjawisk przyrodniczych, a przedmiotem badań jest zmienność cech osobników i ich sukces reprodukcyjny.
 • Generic placeholder image

  Systemy zarządzania

  W ramach naszego laboratorium IT proponujemy wspólny udział w konstruowaniu oraz wdrażaniu projektów interaktywnych systemów zarządzania informacją dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences). Projektujemy systemy w oparciu o własne rozwiązania algorytmiczne na platformie sprzętowej Apple oraz specjalistycznym oprogramowaniu bazo-danowym jednej z największych firm na rynku amerykańskim.


Nasza stacja pomiarów zanieczyszczenia powietrza na UKSW


Poznaj naszą stację meteo. Stacja posiada dedykowaną witrynę internetową. Kliknij w zdjęcie.Placeholder image Stacja znajduje się przed budynkiem laboratoriów przyrodniczych CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie
konferencjeNauka Edukacja Praktyka


Na stronie publikujemy przykłady naszej działalności na styku nauki, edukacji i praktyki

Czytaj więcejOferta edukacyjna


Studia na kierunku Ochrona Środowiska w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na UKSWKONTAKT

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23, p.211 II piętro
P: +48 22 569 68 05‬

LINKI

WITRYNA CEiE
WITRYNA GŁÓWNA UKSW
WITRYNA WFCh
WITRYNA USOSWEB
WITRYNA E-LEARNING
STACJA POMIARU PYŁÓW
WITRYNA BIBLIOTEKI
WITRYNA CZASOPISMA SEiB
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

KIM JESTEŚMY

Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.

Twitter CEiE