Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownicy CEiE

Pracownicy kierunku przyrodniczego, humanistycznego oraz innych specjalności


Paweł Boniecki
mgr Paweł Boniecki

Zakład Ekologii
i Ochrony Gleby

Zobacz więcej

Arkadiusz Buczyński
mgr Arkadiusz Buczyński

Zakład Ekologii, Monitoringu
i Ochrony Przyrody

Zobacz więcej

Monika Bukacińska
dr Monika Bukacińska

Zakład Ekologii, Monitoringu
i Ochrony Przyrody

Zobacz więcej

Dariusz Bukaciński
dr Dariusz Bukaciński

Zakład Ekologii, Monitoringu
i Ochrony Przyrody

Zobacz więcej

Dominika Dzwonkowska
dr hab. Dominika Dzwonkowska

Katedra Ekofilozofii
Instytut Filozofii

Zobacz więcej

Grzegorz Embros
dr Grzegorz Embros

Katedra Ekofilozofii
Instytutu Filozofii

Zobacz więcej

Agata Kosieradzka-Federczyk
Dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk

Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska
Instytut Nauk Prawnych

Zobacz więcej

Aleksandra Lisowska-Gaczorek
dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

Zobacz więcej

Katarzyna Góralczyk
Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Góralczyk

Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

Zobacz więcej

Krassimira Ilieva-Makulec
Prof. UKSW dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec

Zakład Ekologii
i Ochrony Gleby

Zobacz więcej

Kamil Karaban
dr Kamil Karaban

Zakład Ekologii
i Ochrony Gleby

Zobacz więcej

Agnieszka Klimska
dr Agnieszka Klimska

Katedra Ekofilozofii
Instytut Filozofii

Zobacz więcej

Marcin Klimski
dr Marcin Klimski

Zakład .......
Instytut Pedagogiki

Zobacz więcej

Anna Augustyniuk-Kram
dr Anna Augustyniuk-Kram

Zakład Ekologii
i Ochrony Gleby

Zobacz więcej

Andrzej Kulczycki
Prof. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki

Zakład .....
Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Zobacz więcej

Michał Latawiec
dr Michał Latawiec

Katedra Filozofii Przyrody
Instytutu Filozofii

Zobacz więcej

Zbigniew Lepko
Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

Zakład ...
Instytut Filozofii

Zobacz więcej

Kinga Makuch
dr Kinga Makuch

Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska
Instytut Nauk Prawnych

Zobacz więcej

Anna Matuszewska
dr inż. Anna Matuszewska

Zakład...
Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Zobacz więcej

Anna Myszka
dr Anna Myszka

Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

Zobacz więcej

Izabella Olejniczak
dr Izabella Olejniczak

Zakład Ekologii
i Ochrony Gleby

Zobacz więcej

Krzysztof Opaliński
Prof. dr hab. Krzysztof Opaliński

Prof. emerytowany

Zobacz więcej

Ryszard Sadowski
Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. Sadowski

Kierownik Katedry Ekofilozofii
Instytut Filozofii

Zobacz więcej

Jan Sandner
dr Jan Sandner

Zakład Ekologii, Monitoringu
i Ochrony Przyrody

Zobacz więcej

Maciej Sierakowski
mgr Maciej Sierakowski

Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

Zobacz więcej

Krzysztof Szostek
Prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

Zobacz więcej

Jacek Tomczyk
Prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk

Dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

Zobacz więcej

Janusz Uchmański
Prof. dr hab. Janusz Uchmański

Zakład Ekologii, Monitoringu
i Ochrony Przyrody

Zobacz więcej

Zbigniew Wyżewski
dr Zbigniew Wyżewski

Zakład Ekologii
i Ochrony Gleby

Zobacz więcej


Centrum Ekologii i Ekofilozofii działa w oparciu o własne laboratoria badawcze oraz laboratoria przyrodnicze Instytutu Nauk Biologicznych UKSW.
KONTAKT

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23, p.211 II piętro
P: +48 22 569 68 05‬

KIM JESTEŚMY

Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.