Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Konferencje CEiE

Konferencje z cyklu „Ekologia Społeczna” oraz “Ekologia Humanistyczna”


HISTORIA KONFERENCJI Z CYKLU „EKOLOGIA HUMANISTYCZNA”


Konferencja „Filozofia zrównoważonego rozwoju” powstała z inicjatywy ks. prof. Józefa M. Dołęgi jako pokłosie VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który miał miejsce w Toruniu w 1995 roku. Prowadzone wówczas debaty w sekcji ekofilozofii uświadomiły potrzebę rozwijania filozoficznych dociekań z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. W ten sposób, od roku 1996 corocznie jesienią, na UKSW organizowana jest konferencja poświęcona zagadnieniom uwzględniającym filozoficzne, antropologiczne, etyczne, edukacyjne oraz polityczno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju. Interdyscyplinarny charakter konferencji sprawia, że co roku zrzesza ona grono wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju. Podejmowana problematyka wpisuje się w realizowane przez Katedrę Antropologii Środowiskowej prace naukowo-badawcze i ma inspirować do podejmowania dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń oraz zachęcać do prezentacji wyników badań naukowych z zakresu zrównoważonego rozwoju.


Z myślą o kontynuacji zainicjowanego przez ks. prof. Józefa M. Dołęgę w roku 2006 cyklu konferencji pt. “Ekologia Społeczna”, Katedra Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki proponuje cykl corocznych konferencji pt. “Ekologia Humanistyczna”. Propozycja ta nawiązuje do aktualnie prowadzonych prac badawczych w Instytucie Ekologii i Bioetyki z zakresu humanistycznych aspektów szeroko rozumianej kwestii ekologicznej. Prace te są komplementarne wobec prowadzonych w Instytucie przyrodoznawczych prac nad tą kwestią i uwzględniają antropologiczne, filozoficzne, etyczne, edukacyjne i prawne jej aspekty. Mają więc one na celu ukazanie wzajemnych powiązań humanistyki z przyrodoznawstwem w pracach nad opisem, analizą i prognozowaniem zagrożeń środowiskowych.
XV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Ekologia Humanistyczna”

XV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Ekologia Humanistyczna” pt. „Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru” (Warszawa, UKSW – 27.10.2021 r.)

Card image cap
XXIII Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia zrównoważonego rozwoju”

XXIV Konferencja Naukowa pt. „Filozofia Zrównoważonego Rozwoju” 19-20 listopada 2020 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Card image cap
Paradoksy ekologiczne – odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości, (Warszawa – UKSW, 22.04.2020)

XIV ogólnopolska konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. Paradoksy ekologiczne - odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości, (Warszawa – UKSW, 22.04.2020).

Card image cap
Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych, (Warszawa – UKSW, 16-17.10.2019)

XIII ogólnopolska konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych", (Warszawa - UKSW, 16-17.10.2019).
Kościół wobec kryzysu ekologicznego, (Warszawa – UKSW, 16.05.2019)

XII konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska" (Warszawa - UKSW, 16.05.2019).

Card image cap
The Church towards Ecological Crisis, (Warsaw – UKSW 16.05.2019)

12th Conference in "Humanistic Ecology" Series: "The Church towards Ecological Crisis. On the 30th Anniversary of Polish Bishops' Pastoral Letter on Environmental Protection"(Warsaw - UKSW, 16.05.2019)Card image cap
XXII Konferencja Naukowa pt. Filozofia Zrównoważonego Rozwoju (Warszawa – UKSW 22.11.2018)

XXII Konferencja Naukowa pt. "Filozofia Zrównoważonego Rozwoju", (Warszawa - UKSW, 22.11.2018).KONTAKT

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23, p.211 II piętro
P: +48 22 569 68 05‬

KIM JESTEŚMY

Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.