Współpraca międzynarodowa

W IEiB współpraca międzynarodowa realizowana jest na wielu płaszczyznach. Pracownicy nawiązują kontakty z zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi, uczestniczą w międzynarodowych projektach i konferencjach naukowych, a także prowadzą wykłady na uczelniach partnerskich (m.in. w ramach programu Erasmus+).

Ponadto w Instytucie gościmy przedstawicieli zagranicznych instytucji, z którymi rozwijamy działalność naukową i dydaktyczną.

Ecole de Hautes Etudes, Paris/University of Lumière Lyon II

Od 2004r. dr hab. Jacek Tomczyk jest uczestnikiem międzynarodowej ekspedycji archeologicznej na Bliskim Wschodzie.
Do roku 2010 wykopaliska prowadzone były na stanowiskach w Syrii (Tell Ashara, Tell Masaikh). Natomiast od 2011 wykopaliska prowadzone są w Qasr Shemamok (Irak, Kurdystan).
Dyrektorem misji jest prof. Olivier Rouault (University of Lumière Lyon II) oraz prof. Maria Grazia Masetti-Rouault (Ecole de Hautes Etudes, Paris).
Dr hab. Jacek Tomczyk jest kierownikiem zespołu z obszaru badań biologicznych. W ramach współpracy powstało kilkadziesiąt publikacji o zasięgu międzynarodowym. Dyrektorzy misji kilkukrotnie goszczeni byli w naszym Instytucie.

Mgr Kamil Karaban uczestniczył w konferencji: XVIII Всероссийское Совещание По Почвенной Зоологии (Moskwa 22-26 X.2018) – wygłosił referat “Сообщества микро- и мезофауны, и микробиологическая активность почв в зависимости от способа использования мелиорированных торфяных болот”.

Wykłady dr. hab. A. V. Tiunova z Instytutu Ekologii i Ewolucji Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
wykład pt. „Efforts, successes and failures in deciphering the functional structure of soil communities” (22.03.2018)
Więcej informacji o profesore wizytującym w CV oraz na Research Gate

Mgr Kamil Karaban wziął udział w ekspedycji po Okręgu Omskim. W ramach ekspedycji przeprowadzone zostały badania nad rozprzestrzenieniem
dżdżownic wzdłuż rzeki Irtysz.

Wykłady w instytucjach zagranicznych

  • wykłady w Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie (wł. Sapienza Universit à di Roma) – maj 2017
  • wykłady na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku (słow. Katolícka univerzita v Ružomberku) – kwiecień 2017
  • wizyta studyjna i wykłady na Uniwersytecie Roliniczym w Islandii – październik 2016

W dniach 10-14 października 2016 roku przedstawiciele pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz administracji UKSW odbyli wizytę studyjną w Uniwersytecie Rolniczym w Islandii. Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW reprezentowali: dr hab. Jacek Tomczyk (Dyrektor Instytutu), dr Krassimira Ilieva-Makulec, dr Anna Augustyniuk-Kram, dr Dominika Dzwonkowska, dr Agnieszka Klimska, dr Michał Latawiec, mgr Kamil Karaban; pracowników administracji reprezentowała mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska z Centrum Inicjatyw Rozwojowych. Uczelnie przyjmującą reprezentowali między innymi: prof. Bjarni D. Sigurðsson, prof. Björn Þorsteinsson (Rektor Uniwersytetu).

Zasadniczym celem wizyty było poszerzenie istniejącej współpracy naukowej z indywidualnej na instytucjonalną. Przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego bardzo zainteresowało interdyscyplinarne ujęcie nauk środowiskowych, uznali, że perspektywa humanistyczna jest poznawczo ciekawa i stanowi doskonałe uzupełnienie badań empirycznych.

W ramach 5-dniowej wizyty odbyło się spotkanie z rektorem uczelni, dziekanem i pracownikami Uniwersytetu. Pracownicy UKSW mieli możliwość zaprezentowania stanu badań w swoich dyscyplinach naukowych oraz realizowanych projektów badawczych. Ponadto delegacja zapoznała się ze strukturą wizytowanego Uniwersytetu, specyfiki badań i organizacji dydaktyki (kampus w  Hvanneyri). W czasie wizyty naukowcy z UKSW, reprezentujący biologiczny profil IEiB, miali możliwość pobrania do badań prób gleby oraz materiałów ze środowiska morskiego. Ponadto podjęto dyskusję na temat obszarów przyszłej współpracy i wymiany naukowej.

Wizyta finansowana była ze środków Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

  • VII międzynarodowa konferencja NOWOCZESNE TRENDY W NAUCE, Wydział Matematyki i Nauk Przyrodniczych Południowo-Zachodniego Uniwersytetu, Blagoevgrad, Bułgaria – czerwiec 2017

W dniach 14-18 czerwca w Blagoevgradzie (Bułgaria) odbędzie się VII międzynarodowa konferencja „Nowoczesne trendy w nauce” zorganizowana przez Wydział Matematyki i Nauk Przyrodniczych Południowo-Zachodniego Uniwersytetu.
Jest to interdyscyplinarna konferencja, której głównym celem jest stworzenie platformy dla naukowców, wykładowców, praktyków oraz specjalistów z sektora przemysłowego, aby mogli oni przedstawić swoje wyniki badań i działania rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technologii.
Z naszego Instytutu udział w konferencji wezmą:
prof. J. Uchmański,
dr K. Ilieva-Makulec,
A. Augustyniuk-Kram.
Prof. Uchmański i dr Ilieva-Makulec są również członkami komitetu naukowego konferencji.

  • HUMANITY IN CRISIS: REREADING HANS JONAS’S PHILOSOPHICAL ESSAYS IN THE AGE OF CLIMATE CHANGE AND POST-TRUTH POLITICS, Aarhus University Conference Center at Sandbjerg Estade, Denmark – maj 2017

HUMANITY IN CRISIS:
REREADING HANS JONAS’S PHILOSOPHICAL ESSAYS IN THE AGE OF CLIMATE CHANGE AND POST-TRUTH POLITICS
International Workshop
22-24th May 2017
Aarhus University Conference Center at Sandbjerg Estate, Denmark
In the introduction to his Philosophical Essays, published in 1974, Hans Jonas remarked that an earlier title considered for this collection was Man in Crisis. Yet this title was discarded “for fear of shrillness.” In our current political and environmental climate, such a fear, if no other, can easily be discarded. While Jonas was writing during the height of the atomic age and
the Cold War, he made no secret that he was far less worried about mutually assured destruction, than by the gradual, yet lethal, effect on humankind on their surroundings. To counteract that, he developed a philosophy of organism which based moral truths on scientifically observed phenomena. In our times, in which those
who warn us from the dangerous consequences of climate change are facing post-truth politics and rhetorics, a rereading of Jonas’s essays seems highly apt. This three-days workshop would thus be devoted to such a reengagement – from our own perspectives – with Jonas’s Philosophical Essays. As such, this joint rereading will address the three different yet interconnected areas of his work, which are represented in this collection: Science, Technology, and Ethics; Organism, Mind, and History; and Religious Thought of the First Christian Centuries.
The Workshop is funded by The Danish Council for Independent Research Sapere Aude Fellowship as a part of the project Wrestling with Archons: Gnosticism as a Critical Theory of Culture. The Project is affiliated with the Centre for the Study of Antiquity and Christianity at the School of Culture and Society of Aarhus University
For further details see http://projects.au.dk/wrestlingarchons/
16:00 17:30-18:00 18:00-20:00
20:00
8:00-9:00 9:30-11:30
12:00-13:00 13:30-15:30
16:00-18:00
18:00-20:00 8:00-9:00 9:30-11:30 12:00-13:00
Arrival Day: 22nd May
Arrival at Sandbjerg
Welcome, Presentation of the Seminar Theme, and Introductions
First Session
Lawrence Vogel (Connecticut College), “Change and Permanence: On the Possibility of Understanding of History”
Yemima Hadad (University of Potsdam), “Myth and Mysticism: A Study of Objectification and Interiorization in Religious Thought”
Reception
Day 1: 23rd May
Breakfast
Second Session
Francesca Michelini (University of Kassel), “Biological Foundation of Individuality”
Gereon Wolters (University of Konstanz), “On Racism / The Outcry of Mute Things” and “Biological Engineering: A Preview”
Lunch
Third Session
Dominika Dzwonkowska (Cardinal Wyszyński University in Warsaw) ”Seventeenth Century and After: The Meaning of Scientific and Technological Revolution.”
Theresa Morris (Pace University, New York) ”Technology and Responsibility: Reflections on the New Tasks of Ethics.”
Fourth Session
Elad Lapidot (Freie Universität Berlin), “Jewish and Christian Elements in Philosophy: Their Share in the Emergence of the Modern Mind.”
Jonathan Cahana (Aarhus University), “The Gnostic Syndrome: Typology of its Thought, Imagination, and Mood.“
Dinner and social evening
Breakfast
Concluding Discussion: Jonas, Climate Change, and Post-Truth Lunch and farewell
Day 2: 24th May

Mgr Kamil Karaban zorganizował podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UKSW a Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem w Omsku.
W ramach współpracy w czerwcu 2017 K. Karaban wziął udział w ekspedycji na zachodnią Syberię, gdzie wraz z współpracownikami przeprowadził badania dotyczące konkurencji wewnątrz i międzygatunkowej wybranych gatunków dżdżownic Zachodniej Syberii.