Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Studia podyplomowe

Studia adresowane są do pracowników administracji publicznej związanych z ochroną środowiska, edukatorów środowiskowych oraz przedstawicieli samorządów. Liczba uczestników studiów to 30 osób.
Studia finansowane są z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt uczestnictwa to 450zł za cały tok studiów.
Procedura naboru uczestników studiów podyplomowych opisana jest w Regulaminie Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (z dnia 29 czerwca 2017 r.).

Zgodnie z przepisami UKSW:

 • O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych.
 • Przyjęcia na studia podyplomowe na Uniwersytecie odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.
 • Rejestracja kandydatów dokonywana będzie w systemie internetowym UKSW.


 • Zasady kwalifikacji kandydatów

  Zakwalifikowane osoby muszą złożyć komplet dokumentów w sekretariacie studiów. 
  Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy);
 • jedno zdjęcie;
 • kserokopia dyplomu (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych I, II stopnia lub magisterskich jednolitych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan.
  Na podstawie decyzji Dziekana wydawana będzie Karta Uczestnika Studiów Podyplomowych UKSW.
  Terminy rejestracji: 19.07.2021-13.08.2021
  Informacja o kwalifikacji: 14.08.2021, godz. 12:00
  Składanie dokumentów: 16-20.08.2021

  Terminy zjazdów

  i. 1-2.10.2021, ii. 15-16.10.2021, iii. 5-6.11.2021, iv. 19-20.11.2021, v. 10-11.12.2021, vi. 7- 8.01.2022, vii. 21-22.01.2022, viii. 18-20.02.2022, ix. 25-26.02.2022, x. 11-12.03.2022, xi. 25- 26.03.2022, xii. 22-23.04.2022, xiii. 13-14.05.2022, xiv. 27-28.05.2022, xv. 10-11.06.2022

  Pomocne linki