Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Ogłoszenia Studia Podyplomowe CEiE UKSW

Na stronie publikujemy aktualne ogłoszenia, informacje dotyczące realizacji programu studiów podyplomowych "Zarządzanie Jakością Powietrza" 2021.


Sylabusy - Program studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością powietrza"

Program - Studia Podyplomowe "Zarządzanie jakością powietrza" 2021-2022, CEiE UKSW
    Na stronie Studia Podyplomowe "Zarządzanie jakością powietrza" 2021-2022 opublikowana została strona z aktualnym programem studiów. Zapraszamy do zapoznania się z sylabusami przedmiotów studiów i ich wykładowcami.
    Zobacz więcej

Example image