Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW
Example image

Ogólna charakterystyka studiów

Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z ochroną klimatu jest wciąż zbyt niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. Dlatego Centrum Ekologii i Ekofilozofii planuje zorganizować studia podyplomowe zatytułowane „Zarządzanie jakością powietrza”. Studia zostały zaprojektowane w taki sposób, by wiedzę i umiejętności z zakresu zmian klimatu przekazać z perspektywy różnych dyscyplin naukowych oraz różnych obszarów praktycznej ochrony klimatu. Studia mają zasięg ogólnopolski, planujemy otworzyć rekrutacje i umożliwić udział w przedsięwzięciu mieszkańcom wszystkich województw. Efektem studiów będzie wykształcenie osób, które otrzymają kompleksową wiedzę w obszarze zarządzania jakością powietrza.


Informacja o przebiegu studiów

  • Studia trwać będą od października do czerwca. W każdym cyklu studiów przewidujemy 15 zjazdów (piątkowo-sobotnich).
  • Łączna liczba zajęć dydaktycznych w jednym cyklu studiów to 225 godz. (z czego w formie wykładów 146godz., 79 w formie ćwiczeń, zajęć terenowych i wyjazdów studyjnych). Studia składają się z pięciu dużych bloków tematycznych (Zarządzanie ochroną powietrza; Prawo ochrony powietrza; Technologie ochrony powietrza; Edukacja ekologiczna; Wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka).
  • W ramach cyklu zajęć zaplanowane są zajęcia terenowe oraz wyjazdy studyjne.
  • Z uwagi na wciąż trwającą sytuację epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się częściowo zdalnie. Część stacjonarna zajęć będzie odbywała się na terenie kampusu UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3. Zajęcia terenowe prowadzone będą na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, nad Wisłą, w Łazienkach Królewskich i Morysinie – zajęcia terenowe. Wyjazdy studyjne przewidziane są do Geotermii w Mszczonowie oraz Instytutu Technik i Technologii Specjalnych Sp. Z o.o. w Wyszkowie.

  • Terminy zjazdów

    i. 1-2.10.2021, ii. 15-16.10.2021, iii. 5-6.11.2021, iv. 19-20.11.2021, v. 10-11.12.2021, vi. 7- 8.01.2022, vii. 21-22.01.2022, viii. 18-20.02.2022, ix. 25-26.02.2022, x. 11-12.03.2022, xi. 25- 26.03.2022, xii. 22-23.04.2022, xiii. 13-14.05.2022, xiv. 27-28.05.2022, xv. 10-11.06.2022