W dniu 02-01-2020 została uruchomiona nowa dedykowana problematyce zanieczyszczenia powietrza witryna internetowa pod adresem:

meteo-uksw.edu.pl

Wybrane dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery (pyły zawieszone) przesyłane ONLINE z naszej stacji pomiarowej, będą publikowane na dedykowanej witrynie w trybie 24h. Nasza stacja zlokalizowana jest przed budynkiem numer 24 laboratoriów przyrodniczych UKSW na ulicy Wóycickiego w Warszawie.

Aktualne dane stanu atmosfery (temperatura, ciśnienie itp) nie są obecnie publikowane ONLINE. Korzystanie z tych danych jest możliwe przez studentów w ramach zajęć tematycznych.

Dane o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza publikowane są również na naszym monitorze TV w budynku CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie. W tym celu została przygotowana nowa autorska templatka.

Nowe rozwiązania informatyczne i graficzne prezentujące dane ze stacji pomiarowej pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10 uruchomione zostały w dniu 08-01-2020. Dane ze stacji pomiarowej pyłów zawieszonych aktualizują się automatycznie co około 6 minut.

W dniu 29-01-2020 zostało zaprezentowane nowe rozwiązanie graficzne. Głównym jego elementem jest sygnalizacja świetlna potencjalnego zagrożenia pyłami zawieszonymi. W okresie przerwy semestralnej monitor TV jest wyłączony.

Uwaga: dane przesyłane ONLINE na dedykowanej witrynie METEO-uksw.edu.pl dostosowane są najlepiej do rozdzielczości komputerowych. W roku 2020 planowane jest zrealizowanie dedykowanych projektów na urządzenia mobilne. 
Kliknij do Nas

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz badawczo-naukową naszego zakładu.

Naszym celem nadrzędnym jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów.
Kliknij do Nas