Projekt stacja meteo realizowany jest przez Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB UKSW

W dniu 04-05-2018 została uruchomiona dedykowana problematyce zanieczyszczenia powietrza witryna internetowa pod adresem:

meteo-uksw.edu.pl

Wybrane dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery (pyły zawieszone) przesyłane onLine z naszej stacji pomiarowej, będą publikowane na dedykowanej witrynie w trybie 24h. Nasza stacja zlokalizowana jest przed budynkiem numer 23 laboratoriów przyrodniczych UKSW na ulicy Wóycickiego w Warszawie.

Aktualne dane stanu atmosfery nie są obecnie publikowane online. Korzystanie z tych danych jest możliwe przez studentów w ramach zajęć tematycznych.

Aktualny stan stężenia pyłów zawieszonych z naszej stacji pomiarowej

Aktualny stan stężenia pyły PM 2,5 z naszej stacji pomiarowej

Aktualny stan stężenia pyły PM 10 z naszej stacji pomiarowej

Uwaga: testowe dane online ze stacji meteo IEiB gromadzone są w archiwum od dnia jej uruchomienia 28-06-2017.
Wartości zestawień porównawczych (np. skrajności z bieżącego roku) są zestawiane w danym roku kalendarzowym.

Kliknij do Nas

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz badawczo-naukową naszego zakładu.

Naszym celem nadrzędnym jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów.
Kliknij do Nas