Katedra Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska IEiB-UKSW

Zestawienie seminariów naukowych prowadzone jest na witrynie od roku 2018 w ramach nowej struktury IEiB.

Seminaria naukowe realizowane w roku 2019

Seminaria naukowe realizowane w roku 2018