Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Zbigniew Wyżewski


Importer danych PBN.

Wykształcenie


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Magisterium

2012

„Mikroflora współczesnego drewna dębu i sosny po ośmiu latach zalegania w glebie na stacji archeologicznej w Biskupinie w warunkach anoksji”.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doktorat

2017

„Badanie wpływu zakażenia wirusem ektromelii mysich komórek permisywnych na mitochondrialne białka szoku cieplnego (Hsp60 i Hsp10) w warunkach in vitro”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Doktorat

2015

„Ontyczny status komórki zwierzęcej w świetle poglądów Arystotelesa”.

Sylwetka naukowa


Dotychczasowy przebieg mojej naukowej aktywności obejmował badania koncentrujące się wokół zagadnień z obszaru mikrobiologii, biologii molekularnej, odporności na poziomie wewnątrzkomórkowym oraz wirusologii. W pracy doktorskiej poruszyłem problemy z zakresu cytoimmunologii zakażeń wirusowych. Treść dysertacji dotyczyła mechanizmów odpowiedzi układu odpornościowego na atak wirusa ektromelii, patogenu spokrewnionego z czynnikiem etiologicznym ospy prawdziwej. Po ukończeniu studiów doktoranckich przez dwa lata pracowałem jako asystent, a potem adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Biochemii WRiB SGGW. Tam pogłębiłem swoją wiedzę biochemiczną, o którą wzbogaciłem – wypracowany jeszcze na studiach – warsztat mikrobiologa. Synteza tych dwóch dziedzin pozwoliła mi na podjęcie eksperymentów nad wpływem naturalnych wyciągów roślinnych na wzrost wybranych szczepów bakteryjnych. Równolegle rozpocząłem badania bioinformatyczne nad aktywnością wybranych białek enzymatycznych. Współpracując z zespołem bioinformatyków, obecnie zatrudnionych w nadmienionej Katedrze Biochemii, scharakteryzowałem nowe rodziny ADP-rybozylotransferaz, białkowych katalizatorów o niebagatelnym znaczeniu dla funkcjonowania organizmów żywych. Obecnie kontynuuję badania nad przeciwbakteryjnym działaniem ekstraktów roślinnych, a także finalizuję i opisuję stare, a podejmuję nowe – analizy proteomiczne in silico. Moje zainteresowanie biologią przekłada się również na zaciekawienie filozofią przyrody – jako filozof rozważam ontyczny status niektórych bytów jednostkowych, takich jak komórki, bakterie czy wirusy.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2012/2016, (DEC-2011/03/B/NZ6/03856), Wpływ ortopokswirusa ektromelii na mitochondria komórek permisywnych RAW264.7, L929: badania in vitro.Wybrane publikacje


Wyżewski Z., Gregorczyk-Zboroch K., 2020. Zakażenia bakteryjne problemem współczesnej medycyny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Wyżewski Z., Gregorczyk-Zboroch K., Mielcarska M., Bossowska-Nowicka M., Struzik J., Szczepanowska J., Toka F., Niemiałtowski M., Szulc-Dąbrowska L., 2019. Mitochondrial Heat Shock Response Induced by Ectromelia Virus is Accompanied by Reduced Apoptotic Potential in Murine L929 Fibroblasts. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 67:401–414.
Mielcarska M., Bossowska-Nowicka M., Gregorczyk-Zboroch K., Wyżewski Z., Szulc L.-Dabrowska, Gierynska M., Toka F., 2019. Syk and Hrs regulate TLR3-Mediated Antiviral Response in Murine Astrocytes Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2019: 6927380.
Wyżewski Z., Podedworny G., Panek E. 2019. Relacje symbiozy w przyrodzie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Wyżewski Z., Panek E., 2019. Wybrane patogeny wirusowe i bakteryjne w konfrontacji z ludzkim układem odpornościowym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Wyżewski Z., Panek E., 2019. Mikrobiologia w archeologii i ochronie zabytków na przykładzie badań naukowych towarzyszących konserwacji drewna ze stanowiska archeologicznego w Biskupinie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Wyżewski Z., Gregorczyk-Zboroch K., 2018. Rola antyapoptotycznych białek z rodziny Bcl-2 w zakażeniu wirusem grypy typu A. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 72:1043–1051.
Karolina P. Gregorczyk, Wyżewski Z., Szczepanowska J., Toka F., Mielcarska M., Bossowska-Nowicka M., Gieryńska M., Boratyńska-Jasińska A., Struzik J., Niemiałtowski M., Szulc-Dąbrowska L., 2018. Ectromelia virus affects mitochondrial network morphology, distribution, and physiology in murine fibroblasts and macrophage cell Line. Viruses 10.
Szulc-Dąbrowska L., Gregorczyk-Zboroch K., Struzik J., Wyżewski Z., Ostrowska A., Toka F., Gieryńska M., 2018. Long actin-based cellular protrusions as novel evidence of cytopathic effect induced in immune cells infected by ectromelia virus. Central European Journal of Immunology, 43:363–370.
Wyżewski Z., Karolina P. Gregorczyk, Szczepanowska J., Szulc-Dąbrowska L., 2018. Functional role of Hsp60 as a positive regulator of human viral infection progression. Acta Virologica, 62:33–40.
Wyżewski Z., Goryluk-Salmonowicz A., Gregorczyk-Zboroch K., Mielcarska M., Bossowska-Nowicka M., Marszalik A., Deszcz B., Panek E., Sztandarski P., 2018. Problemy i postępy nauk biologicznych, weterynaryjnych i medycznych. Hominis mens discendo alitur et cogitando. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Wyżewski Z., Komisarz R., Panek E., 2018. ADP-rybozylotransferazy i ich rola w zakażeniach bakteryjnych. Wydawnictwo ZF SGGW, Warszawa.
Wyżewski Z., Gregorczyk K., 2018. Perspektywy efektywnych terapii zakażeń HCV w świetle osiągnięć nauki i medycyny. Wydawnictwo ZF SGGW, Warszawa
Cisek A., Dąbrowska I., Gregorczyk K., Wyżewski Z., 2017. Phage therapy in bacterial infections treatment: one hundred years after the discovery of bacteriophages. Current Microbiology 74:277–283.