Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEProf. dr hab. Janusz Uchmański


Kierownik Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1976

„Statystyczna ocena wykrywalności ognisk nowotworowych”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1978

„Bioenergetyczna interpretacja zasady ekstremalnej w oparciu o model przepływu energii przez organizm rozkruszka korzeniowego”.

Instytut Ekologii PAN

Habilitacja

1986

“Differentiation and frequency distributions of body weights in plants and animals”.

Instytut Ekologii PAN

Profesura

1999

Sylwetka naukowa


Pracował w Instytucie Ekologii PAN (1976-2002), Instytucie Paleobiologii PAN (1987-1991), Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie (1997-2007) i Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2000- 2011). W latach 2002 – 2012 był dyrektorem Centrum Badań Ekologicznych PAN. 
Od 2007 roku jest profesorem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Marburgu (Niemcy) (1989-1990). Oprócz tego staże naukowe na Uniwersytecie w Bazylei (1988), w Centrum Badań Środowiska w Lipsku (1993, 1994) i na Uniwersytecie w Lund (2008).
Autor pond stu publikacji naukowych i książki Klasyczna ekologia matematyczna. Organizator kilku międzynarodowych konferencji naukowych i członek kilku redakcji międzynarodowych czasopism naukowych (Polish Journal of Ecology i BioPhysMat). Laureat nagród PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a w przeszłości członek Komitetu Ekologii PAN, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN oraz członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii Nauk Biologicznych (IUBS) z siedzibą w Paryżu. Członek komitetów programowych konferencji poświęconych zastosowaniom matematyki w biologii organizowanych regularnie w Polsce i Rosji.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania
Wybrane publikacje


Uchmański J. 2021. Can a more variable species win interspecific competition? Acta Biotheoretica (), 1-38, DOI 10.1007/s10441-021-09408-0
Uchmański J. 2020. On algorithmic essence of biology. Computer Research and Modeling 12, 3: 641–652.
Uchmański J. 2020. Ecology through the eyes of non-ecologists. Studia Ecologiae et Bioethicae 18, 5: 259-270.
Olejniczak I., Boniecki P., Uchmański J. 2020. The effect of the degree of isolation of alder tussocks on the activity and diversity of epigeic invertebrates. Studia Ecologiae et Bioethicae 18, 5: 517 – 525.
Uchmański J. 2019. Cyclic outbreaks of forest insects: a two-dimensional individual-based model. Theoretical Population Biology 128: 1-18.
Uvarov A. V., Ilieva-Makulec K., Karaban K., Yakovenko N. S., Uchmański J. 2019. Effects of intra- and interspecific interactions in earthworm assemblages: a comparative study. Biology Bulletin 46, 5: 475–482.
Уваров A. B., Илиева-Макулец K., Карабан K., Яковенко H. C., Ухманьский Я. 2019. Cравнительное исследование влияния внутри- и межвидовых взаимодействий в группировках дождевых червей. Известия РАН. Cерия Биологическая, 5: 505–513.
Uchmański J., Opaliński K. W., Rau K. 2018. Intraspecific competition in an island environment: variability and dispersal of terrestrial snail Helix aspersa aspersa Müller, 1774 (Gastropoda: Helicidae). Acta Zoologica Bulgarica Suppl. 12: 25-39.
Maszczyk P., Babkiewicz E., Czarnocka-Cieciura M., Gliwicz Z. M., Uchmański J., Urban P. 2018. Ideal free distribution of Daphnia under predation risk - model predictions and experimental verification. Journal of Plankton Research 40: 471-485.
Uchmański J., Opaliński K. W., Rau K., Uvarov A. V. 2017. Dispersal and individual variability: laboratory experiments with the woodlouse Porcellio scaber. Studia Ecologiae et Bioethicae 15,4: 15-21.
Uchmański J. 2017. Ekologia oczami nieekologa. Studia Ecologiae et Bioethicae 15,2: 27-39.
Uchmański J., Latawiec M., Czartoszewski J., Ilieva-Makulec K. 2017. 15 lat Instytutu Ekologii i Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia Ecologiae et Bioethicae 15,3: 5-18.
Uchmański J. 2016. Algorytmiczność biologii. Studia Philosophiae Christianae 52: 99-120.
Uchmański J. 2016. Individual variability and metapopulation dynamics: an individual-based model. Ecological Modelling 334: 8-18.