Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEProf. dr hab. Jacek Tomczyk


Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych na UKSW, Kierownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Członek senackiej komisji ds. mienia i finansów UKSW.

Wykształcenie


Papieska Akademia Teologiczna

Magisterium

1997

„Mono- czy polifiletyczny rodowód współczesnego człowieka w świetle oceny filogenetycznego stanowiska człowieka neandertalskiego”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktorat

2002

„Problematyka taksonomii kopalnych hominidów. Studium historyczno-metodologiczne”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Habilitacja

2014

„Odontologiczne wyznaczniki stresu a czynniki środowiskowe kształtujące populację z doliny środkowego Eufratu (Syria)”.

Sylwetka naukowa


Profesor z obszaru biologii człowieka (antropologii). Zainteresowania badawcze obejmują obszar antropologii szkieletowej oraz odontologii. Jest autorem i współautorem ponad 90 recenzowanych prac badawczych i przeglądowych. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Paleoodontologicznego. Od 2004r. jest członkiem francuskiej misji wykopaliskowej (dyrektor misji: prof. O. Rouault – University of Lumière Lyon II oraz prof. Maria Grazia Masetti- Rouault – Ecole de Hautes Etudes, Paris) prowadzącej pracy w starożytnej Terce i Tell Masaikh (Syria) ora w Qasr Shamok (Iraq).Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2009/2011, (MNiSW, N303 319837), Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria) – kierownik projektu.
2013/2015, (NCN, 2013/08/M/HS3/00379), Molecular history and paleogenetic links between Polish and Lithuanian populations - ancient DNA analysis since the Neolithic – wykonawca projketu.
2014/2017, (NCN, 2013/11/B/HS3/04117), Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.) – kierownik projektu.
2015/2018, (NCN, 2014/15/B/HS3/02184), "Stary materiał nowymi metodami" - Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski – kierownik projektu.
2017/2020, (NCN, 2016/20/W/HS3/00593), Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej – kierownik projektu w ramach konsorcjum.


Wybrane publikacje


Tomczyk J., Turska-Szybka A., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D., 2017. Reliability of the assessment of periodontal disease in historical populations. International Journal of Osteoarchaeology 27:206–216.
Tomczyk J., Turska-Szybka A., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D., 2017. Pulp stones prevalence in a historical sample from Radom, Poland (AD 1791–1811). International Journal of Osteoarchaeology 27:563–572.
Tomczyk J., Nieczuja-Dwojacka J., Zalewska M., Niemiro W., Olczyk W., 2017. Sex estimation of upper long bones by selected measurements in a Radom (Poland) population from the 18th and 19th centuries AD. Anthropological Review 80:287–300.
Tomczyk J., Myszka A., Borowska-Strugińska B., Zalewska M., Turska-Szybka A., Olczak-Kowalczyk D., 2018. Periodontitis in the historical population of Radom (Poland) from the 11th to 19th centuries. International Journal of Osteoarchaeology 28:397–407.
Przesmyska A., Tomczyk J., Zarzecka J., Kozieł S., Zalewska M., 2018. Standard intraoral radiography vs. cone beam computed tomography for root canal systems detection in historical dental material. Collegium Anthropologicum 42(1):39–44.
Tomczyk J., Ostrowska A., 2018. Enamel hypoplasia in a Mesolithic (5900±100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland): A case study. Anthropological Review 81:191–201.
Myszka A., Kubacka A.M., Tomczyk J., 2019. The mechanical hypothesis of septal aperture formation tested in an early medieval population from Ostrów Lednicki (Poland). Journal of Anatomy 234:368–375.
Przesmycka A., Tomczyk J., Pogorzelska A., Regulski P., Szopiński K., 2019. Detection of root canals in historical population from Radom (Poland). Folia Morphologica 78:853–862.
Tomczyk J., Myszka A., Ostrowska A., Sulgostowska Z., Palczewski P., 2019. A cut mark on the Mesolithic (ca. 5850 BC) cranium from Wieliszew (Poland): A revision of an analytical conclusion from previous studies. International Journal of Osteoarchaeology 29:665–669.
Piotrowska N., Tomczyk J., Pawełczyk S., Stanaszek Ł.M., 2019. Radiocarbon AMS Datong of Mesolithic human Romains from Poland. Radiocarbon 61(4):991–1007.
Myszka A., Krenz-Niedbała M., Tomczyk J., Zalewska M. 2019. Osteoarthritis ‐ a problematic disease in past human populations. A dependence between entheseal changes, body size, age, sex and osteoarthritic changes development. The Anatomical Record Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology DOI: 10.1002/ar.24316.
Olczak-Kowalczyk D., Tomczyk J., Gozdowski D., Kaczmarek U., 2019, Excessive computer use as an oral health risk behaviour in 18‐year‐old youths from Poland: A cross‐sectional study. Clinical and Experimental Dental Research 5:284–293.
Turska-Szybka A., Kaczmarek U., Gozdowski D., Tomczyk J., Olczak-Kowalczyk D., 2019. Trends in caries experience and background factors in 3-year-old children in Poland: evidence from epidemiological surveys during 2002–2017. Anthropological Review 82:79–90.
Tomczyk J., Regulski P., Lisowska-Gaczorek A., Szostek K., 2020. Dental caries and stable isotopes analyses in the reconstruction of diet in Mesolithic (6815–5900 BC) individuals from Northeastern Poland. Journal of Archaeological Sciences Reports DOI: 10.1016/j.jasrep.2019.102141.
Przesmycka A., Jędrychowska-Dańska K., Masłowska A., Witas H., Tomczyk J. 2020. Root and root canal diversity in human permanent maxillary first premolars and upper/lower first molars from a 14th–17th and 18th–19th century Radom population. Archives of Oral Biology DOI: 10.1016/j.archoralbio.2019.104603.
Tomczyk J., Myszka A., Regulski P., Olczak-Kowalczyk D. 2020. Case of pulp stones and dental wear in a Mesolithic (5900 ± 100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland). International Journal of Osteoarchaeology DOI: 10.1002/oa.2856.
Myszka A., Trzciński D., Tomczyk J., 2020. Bone former” hypothesis based on the selected medieval and early modern skeletal population from Poland. Anthropologischer Anzeiger 77: 47–56.
Olczak-Kowalczyk D, Tomczyk J., Gozdowski D., Kaczmarek U., 2020. Cigarette smoking as an oral health risk behavior in adolescents: a cross-sectional study among Polish youths. Anthropological Review 83:53–64.