Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Anna Myszka


Adiunkt w Instytucie Nauk Biologicznych.

Wykształcenie


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magisterium

2001

„Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w populacji średniowiecznej z Cedyni”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

2006

„Rekonstrukcja budowy somatycznej człowieka na podstawie wybranych cech szkieletu”.

Sylwetka naukowa


Zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z antropologią biologiczną ze szczególnym uwzględnieniem zmian obserwowanych na materiale szkieletowym wywołanych czynnikami środowiskowymi. Członek zespołu biorącego udział w eksploracjach i ekspertyzach antropologicznych historycznych materiałów szkieletowych. Jest autorką oraz współautorką ponad 20 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, a od 2020 roku jest vice-przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2013/2017, (projekt Symfonia II), Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”. wykonawca
2018/2020, (POWR.03.01.00-00-U056/17), „Od przygody do wiedzy: świat wokół nas”. wykonawca


Wybrane publikacje


Myszka A., Piontek J., Tomczyk J., Lisowska-Gaczorek A., Zalewska M., 2020. Relationships between osteoarthritic changes (osteophytes, porosity, eburnation) based on historical skeletal material. Annals of Human Biology 1-10.
Tomczyk J., Myszka A., Regulski P., Olczak-Kowalczyk D., 2020. Case of pulp stones and dental wear in a Mesolithic (5900+/-100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland). International Journal of Osteoarchaeology DOI: 10.1002/oa.2856.
Myszka A., Trzciński D., Tomczyk J., 2020. Bone former” hypothesis based on the selected medieval and early modern skeletal population from Poland. Anthropologischer Anzeiger . 77: 47–56.
Myszka A., Krenz-Niedbała M., Tomczyk J., Zalewska M., 2019. Osteoarthritis‐a problematic disease in past human populations. A dependence between entheseal changes body size, age, sex and osteoarthritic changes development. The Anatomical Record DOI: 10.1002/ar.24316.
Myszka A., Kubicka A., Tomczyk J., 2019. The mechanical hypothesis of septal aperture formation tested in an early medieval population from Ostrów Lednicki (Poland). Journal of Anatomy 234(3):368-375.
Tomczyk J., Myszka A., Ostrowska A., Sulgostowska Z., Palczewski P., 2019. A cut mark on the Mesolithic (ca. 5850 BC) cranium from Wieliszew (Poland): A revision of an analytical conclusion from previous studies. International Journal of Osteoarchaeology 29:665–669.
Tomczyk J., Myszka A., Borowska-Strugińska A., Zalewska M., Turska‐Szybka A., Olczak‐Kowalczyk D., 2018. Periodontitis in the historical population of Radom (Poland) from the 11th to 19th centuries. International Journal of Osteoarchaeology 28(4):397-406.
Trzciński D., Myszka A., Piontek J., 2017. High stature and body mass might affect the occurrence of Schmorl’s nodes. Anthropological Review 80(3):301-311.