Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Kinga Makuch


Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska

Wykształcenie


...

Magisterium

2011

"Forma zawarcia umowy w świetle prawa polskiego i prawa niemieckiego".

...

Doktorat

2008

Ukończyła rozprawę doktorską w zakresie energetyki odnawialnej.

Sylwetka naukowa


Ukończyła rozprawę doktorską w zakresie energetyki odnawialnej i ochrony środowiska. Swoje doświadczenie zdobywała m. in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz w międzynarodowych kancelariach prawnych w Budapeszcie i w Warszawie. Najnowsze badania skupiają się na aspektach środowiskowych procesu inwestycyjnego w obszarze energii odnawialnej. Ponadto, Kinga Makuch specjalizuje się w sporządzaniu i negocjowaniu złożonych kontraktów długoterminowych.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania


Wybrane publikacje


Publikacje 2021

Makuch K.,Legal aspects of the resolutions determining the acceptable types and quality of fuels under Polish legislation, Environmental Protection and Natural Resources; The Journal of Institute of Environmental Protection-National Research Institute, pages: 23–28
Makuch K., LEGAL ASPECTS OF THE AIR POLLUTION IN LIGHT OF THE RECENT POLISH COURT JUDGEMENTS, 26th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2019”
Makuch K., (2017), Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 38, str. 74 – 86.