Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW


Profesor emerytowany

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko


Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

Ks. prof. Zbigniew Łepko kończy pracę w UKSW

Po 34. latach zatrudnienia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. Zbigniew Łepko kończy pracę na naszym uniwersytecie. We wtorek 28 czerwca br. podczas ostatniego w tym roku akademickim posiedzenia Rady Centrum Ekologii i Ekofilozofii (CEiE) pracownicy podziękowali ks. prof. Łepce za jego wkład w budowanie Instytutu Ekologii i Bioetyki (IEiB). Pożegnanie odchodzącego na emeryturę ks. Łepki było okazją do podziękowania mu za jego życzliwość, dyskrecję oraz szacunek, jakim otaczał wszystkich pracowników będąc dyrektorem IEiB. W ramach wdzięczności pracownicy wręczyli mu ikonę św. Hildegardy z Bingen, której ekofilozoficzne koncepcje są dziś na nowo odkrywane i popularyzowane.
Życząc ks. prof. Łepce zasłużonego odpoczynku pracownicy CEiE przywołali myśl św. Hildegardy: „Bóg kocha świat zieloną miłością, najpełniej objawioną poprzez Maryję – Viridissima virgo, która okazała się najbardziej zielona, płodna i życiodajna, wydała bowiem na świat źródło życia – Jezusa Chrystusa”. Wyrażamy nadzieję, że na wzór św. Hildegardy Ksiądz Łepko będzie jeszcze przez długie lata inspirował wszystkich wokół mądrą zielonością.

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

Wykształcenie


Katolicki Uniwersytet Lubelski

Magisterium

1980

„Marksistowska koncepcja alienacji według Adama Schaffa”.

Akademia Teologii Katolickiej

Doktorat

1989

„Antropologia Konrada Lorenza”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktorat

2003

„Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej”.

Sylwetka naukowa


Obszar zainteresowań naukowych: historia i filozofia nauk behawioralnych, antropologia filozoficzna, ewolucyjna teoria poznania, filozofia środowiskowa, filozofia zrównoważonego rozwoju.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Man and the Environment. Return to the Lost Οἶκος (Oikos) and Its Restoration. Projekt realizowany w ramach dwustronnego porozumienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma. Okres realizacji projektu: grudzień 2013 – grudzień 2015 r. Funkcja pełniona w projekcie: koordynator zespołu badawczego z UKSW.


Wybrane publikacje


Sadowski R.F., Łepko Z. red., (2017),Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa: TNFS.

Kureethadam J.I., Łepko Z., Sadowski R.F. eds. (2016), Returning to the Οîκος. Ways to Recover our Common Home, Rome: LAS.

Łepko Z., Sadowski R.F. red., (2009), A Humanist Approach to Sustainable Development, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Łepko Z., (2003), Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Łepko Z., (2018), W sprawie środowiskowej ochrony człowieczeństwa człowieka, “Seminare” 39(2018)1, ss. 69-80.

Łepko Z., (2017), Ekopedagogiczna relewancja etologii, “Seminare” 38(2017)1, ss 53-63.

Łepko Z., (2017), Views on Biotic Nature and The Idea of Sustainable Development, “Papers on Global Change”,24(2017), ss. 25–36.

Bołoz W., Jaromi S., Karaczun Z., Łepko Z., Papuziński A., Sadowski R. F., (2016), Ekologiczne przesłanie encykliki Laudat Si’ “Studia Ecologiae et Bioethicae”, 14(4), s. 109-128.

Łepko Z., (2016), From Mesocosmos to Cosmos: Man in Search of His Οîκος, “Seminare. Poszukiwania Naukowe” 37/4: 67-83.

Łepko Z., (2015), Od biologii zachowania się zwierząt do biologii ludzkiego poznania, “Seminare. Poszukiwania Naukowe” 36/2: 81-92.

Łepko Z., Sadowski R.F., (2014), Ekofilozoficzne znaczenie przesłania Hildegardy z Bingen, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 12/2: 11-25.

Łepko Z., (2014), Die anthropologischen Aspekte der Umweltkrise, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 35/2: 61-71.

Łepko Z., (2013), Od etologii zwierząt do ekologii człowieka, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 11/3: 9-27.

Łepko Z., (2012), W sprawie techniki dla zrównoważonego rozwoju, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 10/1: 9-28.

Łepko Z., (2010), Ekologiczna wymowa dialektyki oświecenia, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 7/2, 121-136.

Łepko Z., (1998), Spór o testament F. Bacona, “Studia Philosophiae Christianae” 34/2: 53-74.
CEiE Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego