Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEKs. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko


Profesor nadzw. w Katedrze Antropologii Środowiskowej, Kierownik Katedry Antropologii Środowiskowej, Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae

Wykształcenie


Katolicki Uniwersytet Lubelski

Magisterium

1980

„Marksistowska koncepcja alienacji według Adama Schaffa”.

Akademia Teologii Katolickiej

Doktorat

1989

„Antropologia Konrada Lorenza”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktorat

2003

„Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej”.

Sylwetka naukowa


Obszar zainteresowań naukowych: historia i filozofia nauk behawioralnych, antropologia filozoficzna, ewolucyjna teoria poznania, filozofia środowiskowa, filozofia zrównoważonego rozwoju.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Man and the Environment. Return to the Lost Οἶκος (Oikos) and Its Restoration. Projekt realizowany w ramach dwustronnego porozumienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma. Okres realizacji projektu: grudzień 2013 – grudzień 2015 r. Funkcja pełniona w projekcie: koordynator zespołu badawczego z UKSW.


Wybrane publikacje


Sadowski R.F., Łepko Z. red., (2017),Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa: TNFS.
Kureethadam J.I., Łepko Z., Sadowski R.F. eds. (2016), Returning to the Οîκος. Ways to Recover our Common Home, Rome: LAS.
Łepko Z., Sadowski R.F. red., (2009), A Humanist Approach to Sustainable Development, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Łepko Z., (2003), Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Łepko Z., (2018), W sprawie środowiskowej ochrony człowieczeństwa człowieka, “Seminare” 39(2018)1, ss. 69-80.
Łepko Z., (2017), Ekopedagogiczna relewancja etologii, “Seminare” 38(2017)1, ss 53-63.
Łepko Z., (2017), Views on Biotic Nature and The Idea of Sustainable Development, “Papers on Global Change”,24(2017), ss. 25–36.
Bołoz W., Jaromi S., Karaczun Z., Łepko Z., Papuziński A., Sadowski R. F., (2016), Ekologiczne przesłanie encykliki Laudat Si’ “Studia Ecologiae et Bioethicae”, 14(4), s. 109-128.
Łepko Z., (2016), From Mesocosmos to Cosmos: Man in Search of His Οîκος, “Seminare. Poszukiwania Naukowe” 37/4: 67-83.
Łepko Z., (2015), Od biologii zachowania się zwierząt do biologii ludzkiego poznania, “Seminare. Poszukiwania Naukowe” 36/2: 81-92.
Łepko Z., Sadowski R.F., (2014), Ekofilozoficzne znaczenie przesłania Hildegardy z Bingen, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 12/2: 11-25.
Łepko Z., (2014), Die anthropologischen Aspekte der Umweltkrise, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 35/2: 61-71.
Łepko Z., (2013), Od etologii zwierząt do ekologii człowieka, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 11/3: 9-27.
Łepko Z., (2012), W sprawie techniki dla zrównoważonego rozwoju, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 10/1: 9-28.
Łepko Z., (2010), Ekologiczna wymowa dialektyki oświecenia, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 7/2, 121-136.
Łepko Z., (1998), Spór o testament F. Bacona, “Studia Philosophiae Christianae” 34/2: 53-74.