Project Description

Przykład projektu edukacyjnego zrealizowanego dla IEiB UKSW.

Projekt został wykorzystany do powstania założeń merytorycznych dla kursu podyplomowego realizowanego w IEiB na UKSW.