Popularyzacja wiedzy

Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego od 2016 roku prowadzi projekt edukacyjny pod nazwą „Laboratoria Młodzieżowe”.
Jest to cykl warsztatów i spotkań popularyzujących wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych.
Problematyka warsztatów jest bardzo różnorodna, od zagadnień ekofilozoficznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, poprzez zagadnienia z biologii, ekologii i ochrony środowiska, zagadnień związanych z funkcjonowaniem człowieka w przyrodzie, po warsztaty informatyczne ilustrujące tworzenie modeli prostych układów biologicznych.
Proponujemy zajęcia zarówno w formie konwersatoriów, jak i ćwiczeń laboratoryjnych. Obie formy angażują uczestników warsztatów do samodzielnej pracy, rozwijają kreatywność myślową młodzieży oraz pozwolą zdobyć umiejętności praktyczne z zakresu zaawansowanych metod laboratoryjnych i technik mikroskopowych.

Warsztaty prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach naukowo-dydaktycznych.

Cele warsztatów
Warsztaty w ramach projektu „Laboratorium Młodzieżowego” mają dwa główne cele, mianowicie cel intelektualny oraz społeczny.
Celem intelektualnym jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat przyrody i jej funkcjonowania, bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju.
Celem społecznym jest uwrażliwienie naszych uczestników na problemy i zagrożenia dzisiejszego środowiska oraz pogłębienie refleksji na temat prawidłowej relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą.

Dla kogo?
Warsztaty adresowane są głównie do młodzieży licealnej, gdyż na tym etapie edukacji kształtują się kluczowe umiejętności, kompetencje i postawy niezbędne w dalszej edukacji i karierze zawodowej. W tym wieku młodzież już całościowo postrzega przyrodę, a także ma większą świadomość wpływu działalności człowieka na stan środowiska.
Zapraszamy na warsztaty klasy, szkolne koła zainteresowań wraz ze swoim i nauczycielami, do nowocześnie wyposażonych pracowni i laboratoriów Mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW.
Poprzez otwarty dostęp młodzieży szkolnej do laboratoriów badawczo-naukowych naszej uczelni, chcemy wzbogacić ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także rozwijać zainteresowania uczniów w kierunku nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Nauczyciele…
Mamy nadzieję, że znajdziecie interesujące dla Was i Waszych uczniów zagadnienia. Niech będzie to nowy i ciekawy sposób zdobywania i poszerzania wiedzy przez uczniów, a dla Was inspiracją w podejmowaniu nowych zagadnień i metod stosowanych na lekcjach.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem zajęć [kliknij tu] lub do kontaktu z pełnomocnikami Dyrektora IEiB ds. Kontaktów ze Szkołami: dr Anną Augustyniuk-Kram, lub dr Marcinem Klimskim.

Zakończyliśmy już w tym roku szkolnym cykl warsztatów w ramach “Laboratoriów Młodzieżowych na UKSW” realizowanych we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Od października 2017 do czerwca 2018 roku przeprowadziliśmy łącznie 32 warsztaty dla 15 różnych szkół licealnych – około 530 uczniów.

Dziękujemy  serdecznie uczniom i nauczycielom za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjno-popularyzatorską dla szkół i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na kolejną edycję.

Zapraszamy na koleją edycję w przyszłym roku szkolnym!
Warsztaty, zwłaszcza praktyczne, cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie cenią sobie najbardziej to, że mogą samodzielnie wykonywać proste doświadczenia i eksperymenty, wykonywać analizy np. wody, żywności na specjalistycznej aparaturze, dotknąć eksponatów, sporządzać preparaty mikroskopowe i je oglądać pod mikroskopem.
Nauczyciele natomiast uważają, że tematyka warsztatów jest przydatna dla uczniów zainteresowanych biologią czy chemią, że warsztaty rozwijają zainteresowania uczniów, nawiązują do programu nauczania w szkole, a także są świetnym urozmaiceniem zajęć lekcyjnych.

Przykładowe warsztaty:

 • Kolory i kształty w świecie zwierząt.
 • Różnice w budowie mózgu nastolatki i nastolatka.
 • Co kości mówią o człowieku.
 • Ocena wody pitnej – badanie zawartości pierwiastków w wodach pitnych.
 • Etyczne aspekty genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt w rolnictwie.
 • Niewidzialny świat gleby.
 • Programowanie w NetLogo.
 • Problemy z ochroną przyrody na przykładzie Lasu Bielańskiego – wycieczka.
 • Sposoby kształtowania świadomości ekologicznej.
 • Podstawy biochemii – oznaczanie zawartości białka.
 • Osad czynny – Czy wiesz co to jest?
 • Czy możemy świadomie wpływać na proces własnego uczenia się? – zastosowanie biofeedbacku.
 • Przekształcamy nasz świat: Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 – poznaj wizję rozwoju świata.
 • Co łączy rośliny i roślinożerców?Zapraszamy klasy licealne/maturalne na warsztaty i prelekcje w ramach “Laboratoriów Młodzieżowych na UKSW” organizowane przez nasz Instytut wraz z Nadwiślańskim Uniwersytetem Dziecięcym.
Kliknij po więcej informacji

Warsztaty dla Szkół & Oferta Edukacyjna IEiB UKSW

Więcej informacji oraz zapisy na zajęcia

Dziękujemy  serdecznie uczniom i nauczycielom za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjno-popularyzatorską dla szkół i zapraszamy w roku szkolnym 2018/2019 na kolejną edycję.

Kliknij po więcej informacji

Już kolejny rok kontynuujemy razem z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego warsztaty popularyzujące wiedzę przyrodniczą pn. Laboratoria Młodzieżowe. Warsztaty skierowane są do uczniów szkół licealnych i z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem szkół. Warsztaty odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW.