Laboratorium Ekologii Gleby

Oferta edukacyjna oraz komercyjna

Skład osobowy: dr A. Augustyniuk-Kram, dr K. Ilieva-Makulec, dr I. Olejniczak, mgr K. Karaban, mgr P. Boniecki

(Laboratorium Mikrobiologii, Laboratorium Ekologii Gleby, Laboratorium Zoologii, Laboratorium Hodowli Roślin i Zwierząt)

Nasza misja

Misja laboratorium ukierunkowana jest na problematykę badania zespołów zwierząt glebowych (nicieni, skoczogonków, roztoczy, dżdżownic), ich roli w funkcjonowaniu podsystemu glebowego oraz w zachowaniu i odnowie zasobów materii organicznej gleb (humusu), jako formie ograniczenia biologicznej emisji CO2 do atmosfery.

Oferta Edukacyjna

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych mające na celu popularyzację wiedzy o funkcjonowaniu gleby i sposobach jej ochrony. Wykłady i kursy dla rolników, pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, nauczycieli dotyczące biomonitoringu gleby.

Oferta Badawcza i Komercyjna

Analizy

 • Faunistyczne analizy gleb z różnych siedlisk naturalnych i antropogenicznych. Analizowane grupy zwierząt glebowych to nicienie, roztocza, skoczogonki, wazonkowce i dżdżownice.

 • Ocena liczebności nicieni pasożytów roślin (z wyłączeniem mątwików i guzaków).

 • Mikrobiologiczne analizy gleby – ogólna liczba bakterii tlenowych, grzybów i pleśni oraz bakterii E. coli i coliform (na płytkach Petrifilm).

 • Pomiary pH, wilgotności oraz zawartość materii organicznej w glebie.

 • Oznaczanie biomasy mikroorganizmów glebowych na podstawie ich respiracji (metoda SIR).

 • Oznaczanie aktywności enzymatycznej gleby (dehydrogenazy, fosfatazy).

 • Oznaczanie właściwości buforowych gleb.

 • Oznaczanie różnych form azotu mineralnego (amonowy, azotanowy) – analizy spektrofotometryczne.

 • Mikrobiologiczne i fizykochemiczne analizy próbek wody – ogólna liczba bakterii tlenowych, grzybów i pleśni oraz bakterii E. coli i coliform (na płytkach Petrifilm), oraz pH, azot amonowy, azotanowy, ogólny, ortofosforany, fosfor ogólny, potas, żelazo i chlor).

Ekspertyzy

 • Przygotowanie opinii o jakości gleby oparte na analizie zespołów mikroorganizmów oraz zwierząt glebowych (zagęszczenie, skład gatunkowy, struktura troficzna).

 • Ocena ogólnej aktywności biologicznej gleby na podstawie pomiaru dyfuzji CO2 (EGM-4 system do monitorowania CO2 w środowisku).

Doradztwo

 • Konsultacje dotyczące działań sprzyjających odnowie życia biologicznego gleb zmęczonych i zdegradowanych.

 • Hodowla i działania sprzyjające występowaniu i aktywności dżdżownic.

Proponujemy również:

 • Przygotowanie jednogatunkowych hodowli nicieni glebowych (z grupy nicieni bakteriożernych) i skoczogonków np. do badań ekotoksykologicznych.

 • Wykonanie zdjęć mikroskopowych i pomiarów różnych obiektów biologicznych (mikroskop Leica DM5000B, Leica DMD 108; mikroskop stereoskopowy Leica M80).

Kliknij do Nas

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą!

Naszym celem nadrzędnym jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów.
Kliknij do Nas