Laboratorium Antropologii Pradziejowej

Skład osobowy: prof. dr hab. Krzysztof Szostek, dr hab. Jacek Tomczyk, dr Anna Myszka, dr Anna Majcher

Oferta edukacyjna oraz komercyjna

Nasza misja

Choć nazwa Laboratorium Antropologii Pradziejowej sugeruje tematykę skupioną wyłącznie na badaniu populacji historycznych, to jednak zakres prowadzonych analiz wkracza również w obszary populacji współczesnych. Podstawą badawczą Laboratorium jest organizm ludzki, a przede wszystkim tkanki kostne i zębowe. W ramach Laboratorium prowadzona jest działalność zarówno naukowa, jak i dydaktyczna.

Oferta Edukacyjna

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkół licealnych mające na celu popularyzację wiedzy o człowieku i jego początkach. Ponadto zajęcia z obszaru funkcjonowaniu mózgu.

Oferta Badawcza i Komercyjna

Badania z zakresu osteologii (ocena liczby osobników w pochówku, oceny wieku biologicznego osobnika oraz płci).
Badania z zakresu paleopatologii.
Badania odontologiczne (pomiary metryczne zębów, ocena zmian chorobowych w obrębie tkanek zębowych i przyzębia).
Wszystkie badania prowadzone w Laboratorium mogą być podstawą przeprowadzania zleconych prac usługowych w zakresie ekspertyz antropologicznych oraz odontologicznych.
W laboratorium wykonywane są pomiary gęstości kości (densytometria) zarówno osobników dorosłych jak i dziecięcych. W badaniach wykorzystywany jest bezinwazyjny aparat densytometryczny Mini Omni. Urządzenie działa poprzez pomiar SOS (prędkość fali ultradźwiękowej). Pomiar odzwierciedla gęstość mineralną kości, jej elastyczność, grubość warstwy korowej oraz mikroarchitekturę warstwy beleczkowej. Metoda jest nieszkodliwa i szczególnie przydatna przy monitorowaniu efektów terapii, gdy niezbędne są częste pomiary.
Ocena składu diety (paleodiety) w populacjach historycznych oraz współczesnych wykonywana poprzez analizę stabilnych izotopów tlenu (18O/16O), strontu (87Sr/86Sr), węgla (13C/12C), azotu (15N/14N) oraz siarki (34S/32S). Oraz badania zawartości pierwiastków, takich jak: Ca, Ba, Fe, S, F, Zn.

Kliknij do Nas

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą!

Naszym celem nadrzędnym jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów.
Kliknij do Nas