Kalendarium akademickie 2019/2020

Kierunek Ochrona Środowiska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Kalendarium akademickie

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich: 26-30 września 2019 r. – WFCh: 27 września 2019 (g. 9.30, sala 101, bud. nr 23)
Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych: 27 września 2019
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych: 1 października 2019
Uroczysta inauguracja roku akademickiego*: 14 października 2019
Opłatek uniwersytecki: 19 grudnia 2019
Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2019 do 6 stycznia 2020
Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych: 31 stycznia 2020
Egzamin centralny z j. nowożytnego: 3 lutego 2020
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych: od 3 do 10 lutego 2020
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych: od 11 do 17 lutego 2020

SEMESTR LETNI
Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów: od 14 lutego 2020
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych: 18 lutego 2020
Sesja poprawkowa semestru zimowego: od 24 lutego do 4 marca 2020
Przerwa świąteczna: od 8 do 14 kwietnia 2020
Święto UKSW i promocje doktorskie i habilitacyjne*: 28 maja 2020
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim: 10 czerwca 2020
Sesja egzaminacyjna: od 12 do 30 czerwca 2020
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego: 15 czerwca 2020
Sesja poprawkowa semestru letniego: od 7 do 16 września 2020

* Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

UWAGA!
Ustala się, że w dniu:
1) 10.12.2019 (wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu poniedziałkowego;
2) 29.01. 2020 (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu poniedziałkowego;
3) 09.06.2020 (wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu czwartkowego;
4) 10.06.2020 (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu piątkowego.

Zarządzenie Rektora UKSW