Interdyscyplinarne Seminaria Ekologiczne2021-02-25T11:50:22+01:00

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW & The Center of Eco-Theology
and Sustainability at Ukrainian Catholic University in Lviv

Zapraszamy do udziału w otwartych
Interdyscyplinarnych Seminariach Ekologicznych

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII

Chcielibyśmy poinformować o rozpoczęciu współpracy Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW z the Center of Eco-Theology and Sustainability at Ukrainian Catholic University in Lviv. Zapraszamy do udziału w otwartych Interdyscyplinarnych Seminariach Ekologicznych. W ramach współpracy odbędą się seminaria z różnych dziedzin naukowych, których centralnym tematem będzie ekologia.

Interdisciplinary Environmental Seminars
Interdyscyplinarne Seminaria o Środowisku
Міждисциплінарні екологічні семінари

Współpraca międzynarodowa w zakresie szeroko pojętej problematyki środowiska naturalnego jest zrozumiała ze względu na wspólny dla wszystkich przedmiot badań. Wymiana doświadczeń badaczy z różnych krajów, wzbogaca wiedzę oraz przyczynia się do wypracowania nowych środków rozwiązywania problemów. Jest to szczególnie ważne przy współpracy transgranicznej, ze względu na wspólne wykorzystywanie współdzielonych zasobów środowiskowych.

Z tych też racji Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW nawiązało współpracę z Centrum Eko-Teologicznym i Zrównoważonego Rozwoju na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie.

Utworzony w 1994 r. Ukraiński Uniwersytet Katolicki jest otwartą społecznością akademicką, która żyje na wschodzie tradycją chrześcijańską i wychowuje profesjonalistów, do posługi zarówno w Ukraina i za granicą. UKU odziedziczył i podtrzymuje tradycje naukowe Greckokatolickiej Akademii Teologicznej założonej pod koniec lat dwudziestych XX wieku.

HARMONOGRAM SEMINARIÓW

Zapraszamy do udziału w otwartych Interdyscyplinarnych Seminariach o Środowisku.

W ramach współpracy odbędą się seminaria, obejmujące różne dziedziny naukowe, których wiodącym tematem będzie relacja „człowiek – środowisko”. Kryzys środowiskowy jest stanem złożonym, co pozwala spojrzeć na niego z perspektywy ekofilozoficznej, biologicznej, etycznej, teologicznej, edukacji środowiskowej i wielu innych. Potwierdzą to prelegenci naszych seminariów.

 • dr hab. Dominika Dzwonkowska – 2 marca 2021
  Environmental Virtue Ethics

  Theses of the speech

  The talk will present environmental virtue ethics, a branch of ethics that analyzes the relationship of humans to animate and inanimate nature from an arethological perspective. The symbolic beginning of the discipline is considered to be 1983 when Thomas Hill Jr’s article Ideals of Human Excellence and Preserving Natural Environment was published. However, the arethological problems were present in ethical discussions on the environment from the very beginning, hence H. D. Thoreau (a representative of American transcendentalism) is considered to be one of the representatives of environmental virtue ethics.

  dr hab. Dominika Dzwonkowska – absolwentka  filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem) oraz doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie  filozofii. Pracuje jako adiunkt w Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW, gdzie prowadzi badania w zakresie ekofilozofii, etyki zwierząt, etyki środowiskowej oraz etyki cnót środowiskowych. Specjalizuje się w etyce cnót środowiskowych, bada jej kierunki i przedstawicieli, a także wybrane szczegółowe problemy teoretyczne (głównie metateoretyczne).

  Koordynator studiów magisterskich Sustainability Studies…

 • dr Zbigniew Wyżewski – 30 marca 2021
  The story of enlightened mollusk: the symbiosis of the Hawaiian bobtail squid (Euprymna scolopes) with Vibrio fischeri.

 • dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW – 20 kwietnia 2021

  The Role of Religious Argumentation in Shaping Pro-Ecological Attitudes” .

  dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW – jego dorobek obejmuje badania kryzysu środowiskowego z perspektywy antropologicznej i ekofilozoficznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli różnych tradycji religijnych zarówno w sprawstwie, jak i zapobieganiu temu kryzysowi. Główne obszary badań dotyczą zagadnień zrównoważonego rozwoju, różnorodności biokulturowej, ekologii kulturowej i historii środowiskowej.

  Wykładowca na studiach magisterskich Sustainability Studies…

 • dr Oleh Kindiy – UKU 

  Environment, Globalization, and the Eastern Christian Response

 • Kolejne seminarium – O kolejnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco

Seminaria będą prowadzone w języku angielskim w otwartym dostępie. Seminaria prowadzone będą w wersji on-line, na platformie WEBEX. Link do poszczególnych seminariów będzie podawany na bieżąco.

Agata Kosieradzka-Federczyk

Dominika Dzwonkowska

Ryszard Sadowski