HISTORIA  KONFERENCJI
Z  CYKLU  „EKOLOGIA  HUMANISTYCZNA”

Konferencja „Filozofia zrównoważonego rozwoju” powstała z inicjatywy ks. prof. Józefa M. Dołęgi jako pokłosie VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który miał miejsce w Toruniu w 1995 roku. Prowadzone wówczas debaty w sekcji ekofilozofii uświadomiły potrzebę rozwijania filozoficznych dociekań z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. W ten sposób, od roku 1996 corocznie jesienią, na UKSW organizowana jest konferencja poświęcona zagadnieniom uwzględniającym filozoficzne, antropologiczne, etyczne, edukacyjne oraz polityczno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju.
Interdyscyplinarny charakter konferencji sprawia, że co roku zrzesza ona grono wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju.
Podejmowana problematyka wpisuje się w realizowane przez Katedrę Antropologii Środowiskowej prace naukowo-badawcze i ma inspirować do podejmowania dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń oraz zachęcać do prezentacji wyników badań naukowych z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Z myślą o kontynuacji zainicjowanego przez ks. prof. Józefa M. Dołęgę w roku 2006 cyklu konferencji pt. “Ekologia Społeczna”, Katedra Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki proponuje cykl corocznych konferencji pt. “Ekologia Humanistyczna”. Propozycja ta nawiązuje do aktualnie prowadzonych prac badawczych w Instytucie Ekologii i Bioetyki z zakresu humanistycznych aspektów szeroko rozumianej kwestii ekologicznej. Prace te są komplementarne wobec prowadzonych w Instytucie przyrodoznawczych prac nad tą kwestią i uwzględniają antropologiczne, filozoficzne, etyczne, edukacyjne i prawne jej aspekty. Mają więc one na celu ukazanie wzajemnych powiązań humanistyki z przyrodoznawstwem w pracach nad opisem, analizą i prognozowaniem zagrożeń środowiskowych.

JAK  DOTĄD  ODBYŁY  SIĘ  NASTĘPUJĄCE  KONFERENCJE:

Konferencje z cyklu „Ekologia Społeczna”

 1. „Ekofilozofia a ochrona środowiska” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Polskie Towarzystwo Sozologiczne (Olecko, 20-22.06.2006)
 2. „Rozwój zrównoważony jako wartość społeczno-gospodarcza” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Instytut Badań Edukacyjnych (Olecko-Kowno, 4-6.06.2007)
 3. „Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji, filozofii i teologii” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 19-21.05.2008)
 4. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 8-10.06.2009)
 5. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 31.05-2.06.2010)
 6. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 20-22.06.2011)
 7. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 27-29.05.2013)
 8. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 26-28.05.2014)
 9. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 25-27.05.2015)
 10. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 16-18.05.2016)

Konferencje z cyklu “Ekologia Humanistyczna”

 1. „Las dla człowieka – człowiek dla lasu”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Badawczy Leśnictwa, Kampinoski Park Narodowy (Warszawa, 12.04.2018)
 2. “The Church towards Ecological Crisis. On the 30th Anniversary of Polish Bishops’ Pastoral Letter on Environmental Protection”, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Global Catholic Climate Movement, Ecological Movement of St. Francis of Assisi (Warsaw,  16.05.2019).
  Appeal of Christians and The People of Good Will in Poland for The Care of Creation [English & Polish version].
 3. “Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Badawczy Leśnictwa, Kampinoski Park Narodowy, (Warszawa, 16-17.10.2019)