Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW
eea_grants

Wizyta studyjna pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Islandii

Projekt Wyzwania zrównoważonego rozwoju (FRSE, nr EOG/21/K4/W/0028) realizowany jest  realizowany we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym Islandii.

W wizycie wzięli udział:

  dr hab. Dominika Dzwonkowska, prof. ucz. - Kierownik projektu;
  Prof. dr hab. Jacek Tomczyk - Dyrektor CEiE;
  dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. ucz. - Kierownik Komitetu Sterującego projektu;
  dr. hab. Agata Kosieradzka-Federczyk, prof. ucz.;
  dr Anna Augustyniuk-Kram;
  dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

Projekt „Wyzwania zrównoważonego rozwoju” (EOG/21/K4/W/0028) korzysta z dofinansowania o wartości 55 380,00 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest podniesienie jakości zarządzania w edukacji poprzez wprowadzenie dobrych praktyk edukacyjnych i nowej wiedzy do studiów magisterskich sustainability studies; podniesieniu kompetencji kadry wykładającej; wspieranie edukacji włączającej.

A study visit to Iceland by staff of the Center for Ecology and Ecophilosophy took place from June 6-10. The project Challenges of Sustainable Development (FRSE, No. EOG/21/K4/W/0028) is implemented in cooperation with the Agricultural University of Iceland.

The visit was attended by:

  Dominika Dzwonkowska, Ph.D., Prof. Ucz. - Project manager;
  Prof. Jacek Tomczyk Ph.D. - Director of CEiE;
  Krassimira Ilieva-Makulec, Ph.D., prof. ucz. - Head of the Steering Committee of the project;
  dr. hab. Agata Kosieradzka-Federczyk, prof. ucz.;
  Anna Augustyniuk-Kram, Ph;
  Aleksandra Lisowska-Gaczorek, Ph.

The project "Challenges of Sustainability" (EOG/21/K4/W/0028) benefits from a grant of 55,380.00 euros received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Funds. The aim of the project is to improve the quality of management in education by introducing good educational practices and new knowledge into sustainability studies master's degree programs; raising the competence of faculty; and supporting inclusive education.

eea_grantsGaleria

Wizyta studyjna pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Islandii

Projekt "Wyzwania zrównoważonego rozwoju" (FRSE, nr EOG/21/K4/W/0028)