Projekty badawcze Laboratorium Antropologii Pradziejowej

Home/Projekty badawcze Laboratorium Antropologii Pradziejowej

Projekt badawczy NCN 02184

2020-03-23T12:18:14+01:00Projekty badawcze Laboratorium Antropologii Pradziejowej|

Temat realizowany jest w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN, 2014/15/B/HS3/02184) Biologiczne analizy dotyczące mezolitycznych szczątków osobników ludzkich odnajdywanych na terenach ziem polskich z racji ich ograniczonej liczebności i stanu zachowania stanowią bardzo rzadki temat prac naukowych. Większość tych analiz powstała ponad trzydzieści lat temu.