Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych

2020-05-04T13:30:19+02:00Laboratoria naukowe, Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych|

Zakład Chemii Środowiskowej

Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. Katarzyna Góralczyk
Laboratorium zajmuje się oceną stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych i podmokłych poddanych antropopresji oraz kontrola bioindykacja jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym pitnej, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności.