Laboratorium Mikrobiologii

2020-05-04T13:42:19+02:00Laboratoria naukowe, Laboratorium Mikrobiologii|

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb

Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
Laboratorium realizuje zajęcia dla studentów dla kierunku ochrona środowiska w zakresie problematyki sanitarnej, ocenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody i gleby, a także powietrza. Zajęcia obejmują sanitarną ocenę badanych środowisk opartą na wyznaczaniu odpowiednich wskaźników sanitarnych takich jak: ogólna liczba bakterii.