Ogłoszenia Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Rok akademicki 2019/2020

Tegoroczny sezon lęgowy jest ostatnim, podczas którego realizowany jest projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły” (POIS.05.01.00-00-325/10.00).

Dzięki pracownikom z Instytutu Nauk Biologicznych oraz Centrum Ekologii i Ekofilozofii udało się kolejny raz uratować jaja gniazdujących ptaków w środkowym odcinku Wisły. Badania i ochrona ptaków możliwa jest dzięki bazie terenowej jaką dysponuje Instytut i Centrum we Wróblach (gn. Maciejowice).
Przez ostatnich pięć lat udawało się chronić lęgi mew i rybitw przed presją drapieżnych ssaków, głównie norki amerykańskiej, lisa i jenota. Jeden z naszych autorskich zabiegów czynnej ochrony polegał zabieraniu do inkubatorów świeżo złożonych przez ptaki jaj, a w ich miejsce podkładanie do gniazd drewnianych atrap przypominających wielkością, kształtem i ubarwieniem oryginalne jaja chronionego gatunku. Na krótko przed wykluciem się piskląt jaja z inkubatorów przekładane były z powrotem do gniazd par rodzicielskich, zabierając równocześnie z nich atrapy. Tym sposobem przez cały okres rozwoju zarodków lęgi były chronione przed drapieżnikami.
Prowadzenie wyżej opisanego zabiegu ochronnego wymagają ciągłej pracy w bazie terenowej blisko lęgowisk chronionych gatunków mew. Dzięki staraniom władz UKSW i Instytutu Nauk Biologicznych od stycznia tego roku stacjonujemy w budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Wróble.

Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska, Arkadiusz Buczyński (INB i CEiE)

W prestiżowym czasopiśmie, International Journal of Osteoarchaeology, z obszaru antropologii ukazała się na stronie tytułowej fotografia z publikacji zespołu jakim kieruje (Case Report Case of pulp stones and dental wear in a Mesolithic (5900 ± 100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland)). Fakty wyboru naszego zdjęcia świadczy o wysokiej jakości przeprowadzonych badań. Czytaj więcej.

W dniu dzisiejszym 01-06-2020 przyszła informacja, że nasz pracownik (Centrum Ekologii i Ekofilozofii) prof dr hab. Andrzej Kulczycki otrzymał nominację profesora belwederskiego.

Zobacz więcej…

Uruchomiona została platforma multimedialno-edukacyjna Laboratorium Geologicznego, Hydrologicznego i GIS.
Na platformie prowadzone są wykłady online oraz prezentacje audio z problematyki Nauk o Ziemi dla studentów dziennych i podyplomowych.
Platforma została uruchomiona w marcu 2020 w związku z ogłoszeniem pandemii i koniecznością prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.
W piątek 29-05-2020 została podjęta decyzja przez kierownika laboratorium dr Jana Sandnera o jej utrzymaniu, jako stały element wspomagający proces edukacji na kierunku ochrona środowiska w CEiE na UKSW w ramach przedmiotów realizowanych w Laboratorium Geologicznym, Hydrologicznym i GIS.

Zobacz więcej…

Zapraszamy na ćwiczenia terenowe:
Metody biologiczne badań terenowych
na stanowiskach archeologicznych. Termin 17-30.08.2020r.

Zobacz więcej…

29 kwietnia zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Centrum Ekologii i Ekofilozofii. W ramach współpracy WIOŚ umożliwi między innymi naszym studentom odbywanie praktyk, czy pozwoli na przekazywanie informacji na temat wolnych stanowisk w WOIŚ.

Zapraszamy na zajęcia z dr Zbyněk Ulčák z Uniwersytetu Masaryka w Brnie w następujących terminach:

  • “Principles of organic agriculture and its environmental benefits” – wtorek, 10/03/2020, 9:45-11:15, s.1929

  • “Principles of community-supported agriculture” – wtorek, 10/03/2020, 11:30-13:00, s.1929

  • “Community-supported agriculture and social capital, current CSA projects” – środa, 11/03/2020, 11:30-13:00, s.101, b.23

  • “Multifunctional landscape management” – środa, 11/03/2020, 13:15-15:00, s.101, b.23

W styczniu 2020 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się uroczysta promocja doktorska Pani dr Katarzyny Czech, w której jako promotor pracy uczestniczył pracownik UKSW prof. dr hab. Krzysztof Szostek.

W grudniu 2019 roku Prof. dr hab. Krzysztof Szostek został wybrany na przewodniczącego Komisji Antropologicznej Polskiej Akademii Umiejętności.

30 listopada 2019 zakończony został projekt realizowany od czerwca 2019 w zakresie analizy strategii rozwoju gminy z punktu widzenia zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego w obszarze Gminy Solec-Zdrój z uwzględnieniem problemu planowanych wycinek drzew w obszarze strefy ochrony uzdrowiskowej Solec-Zdrój. Projekt był realizowany przez dr Jana Sandnera z Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska.

W dniu 12 lipca 2019 roku w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW odbyła się uroczysta Graduacja studentów, którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskali tytuł zawodowy licencjata lub magistra. Podczas uroczystości wręczenia dyplomów Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej prof. dr hab. Anna Latawiec wraz z Dyrektorem Instytutu Ekologii i Bioetyki dr. hab. Jackiem Tomczykiem pogratulowali tegorocznym Absolwentom ukończenia studiów na kierunku ochrona środowiska oraz angielskim kierunku Sustainable Studies. Życzyli im wielu sukcesów na dalszej naukowej oraz zawodowej ścieżce.
W tym ważnym dla Absolwentów wydarzeniu towarzyszyli ich bliscy, rodziny oraz zaproszeni goście.
Wszystkim Absolwentom jeszcze raz gratulujemy!

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 lipca 2019 odszedł prof. dr hab. Jerzy Andrzej Chmurzyński, etolog i filozof, ojciec polskiej etologii, wieloletni wykładowca w Zakładzie Ekologii Człowieka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (Późniejszego Instytut Ekologii i Bioetyki).
Uroczystości żałobne odbędą się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (Stare Powązki) w dniu 10 lipca 2019.
Nabożeństwo żałobne w kościele pod wezwaniem Św. Karola Boromeusza (ul. Powązkowska 14) rozpocznie się o godz. 11.00, a po jego zakończeniu nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Ćwiczeniowcem Roku 2018 została dr Krassimira Ilieva-Makulec. Ponadto WFCh otrzymał także nagrodę dla wydziału, którego studenci najliczniej wzięli udział w ankiecie (to już po raz drugi).
Wyróżnionym pracownikom i studentom Wydziału serdecznie gratulujemy!

Najbliższe spotkanie “Seminarium Habilitacyjno-Doktorskie z Zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju” odbędzie się w piątek 15 marca 2019 r. o godz. 11.30 w budynku Collegium Minus, w czytelni Instytutu Filozofii UMK przy ul. Fosa Staromiejska 1A w Toruniu. Referat na seminarium wygłosi dr Łukasz Rąb z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności dr. Marcinowi Leźnickiemu z UMK.

Program Erasmus + na rok akademicki 2019/2020

I etap rekrutacji: 21.01-25.02.2019 – składanie przez studentów wniosków w USOSweb

II etap rekrutacji: 4-8.03.2019 Egzaminy językowe w SJO

III etap rekrutacji: 13.03.2019 – posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych

18.03.2019 – Zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników.