Aktualności IEiB

Rok akademicki 2018/2019

Nowe nominacje na UKSW

Uroczysta Graduacja studentów w roku akademickim 2018/2019

W dniu 12 lipca 2019 roku w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW odbyła się uroczysta Graduacja studentów, którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskali tytuł zawodowy licencjata lub magistra. Podczas uroczystości wręczenia dyplomów Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej prof. dr hab. Anna Latawiec wraz z Dyrektorem Instytutu Ekologii i Bioetyki dr. hab. Jackiem Tomczykiem pogratulowali tegorocznym Absolwentom ukończenia studiów na kierunku ochrona środowiska oraz angielskim kierunku Sustainable Studies. Życzyli im wielu sukcesów na dalszej naukowej oraz zawodowej ścieżce.
W tym ważnym dla Absolwentów wydarzeniu towarzyszyli ich bliscy, rodziny oraz zaproszeni goście.
Wszystkim Absolwentom jeszcze raz gratulujemy!

Po więcej zdjęć kliknij

GRADUACJA 2019

12 lipca 2019, aula 201 (bud. 23) godz. 10.00

  • Uformowanie orszaku – przejście do auli 201 (z holu przy windach na 2 piętrze – zbiórka godz. 9.50)
  • Uroczyste przywitanie Studentów i Gości – Dyrektor Instytutu dr hab. Jacek Tomczyk
  • Przemówienie Dziekan WFCh prof. dr hab. Anny Latawiec
  • Wygłoszenie ostatniego wykładu dla Studentów – dr Grzegorz Embros
  • Przemówienie przedstawicieli Absolwentów
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich i licencjackich przez Panią Dziekan i Dyrektora Instytutu
  • Przerwa techniczna (zdjęcia, oddanie tóg i biretów) – 15 min.
  • „Słodkie zakończenie” – hol przy auli 201

Na graduację zabierzcie ze sobą swoich najbliższych.
Niech razem z Wami cieszą się tą chwilą!

Gala Belfra Roku za nami.
Ćwiczeniowcem Roku 2018 została dr Krassimira Ilieva-Makulec. Ponadto WFCh otrzymał także nagrodę dla wydziału, którego studenci najliczniej wzięli udział w ankiecie (to już po raz drugi).
Wyróżnionym pracownikom i studentom Wydziału serdecznie gratulujemy!

Spotkanie ekoseminarium na UMK (Toruń, 15.03.2019)

Najbliższe spotkanie “Seminarium Habilitacyjno-Doktorskie z Zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju” odbędzie się w piątek 15 marca 2019 r. o godz. 11.30 w budynku Collegium Minus, w czytelni Instytutu Filozofii UMK przy ul. Fosa Staromiejska 1A w Toruniu. Referat na seminarium wygłosi dr Łukasz Rąb z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności dr. Marcinowi Leźnickiemu z UMK.

Harmonogram rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus + na rok akademicki 2019/2020

I etap rekrutacji: 21.01-25.02.2019 – składanie przez studentów wniosków w USOSweb

II etap rekrutacji: 4-8.03.2019 Egzaminy językowe w SJO

III etap rekrutacji: 13.03.2019 – posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych

18.03.2019 – Zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników.

Zarządzeniem Pani dziekan prof. dr hab. Anny Latawiec powołany został Ośrodek Projektowy WFCh. Ośrodek Projektowy będzie pełnił funkcję pomocniczą wobec zespołów realizujących projekty przynależne do Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Składa się z centrów grupujących pokrewne projekty, którymi kierują koordynatorzy. Celem powołania Ośrodka Projektowego WFCh jest usprawnienie działań podejmowanych w związku z realizacją projektów naukowych i dydaktycznych realizowanych przez WFCh. Obecnie Ośrodek Projektowy składa się z dwóch centrów: Centrum Psychologii Stosowanej oraz Centrum Ekologii. Wraz z pozyskiwaniem i realizacją nowych projektów będą tworzone kolejne centra.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus +.

Harmonogram rekrutacji:
Rejestracji wniosków w USOSweb do 11 października 2018 r. godz. 23:59.
Egzaminy językowe 15-22 października 2018
Rozmowy kwalifikacyjne 22-25 października 2018
Ogłoszenie wyników 26 października 2018

Zakończyliśmy już w tym roku szkolnym cykl warsztatów w ramach “Laboratoriów Młodzieżowych na UKSW” realizowanych we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Od października 2017 do czerwca 2018 roku przeprowadziliśmy łącznie 32 warsztaty dla 15 różnych szkół licealnych – około 530 uczniów.

Dziękujemy  serdecznie uczniom i nauczycielom za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjno-popularyzatorską dla szkół i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na kolejną edycję.