Konferencje

Cykl dorocznych konferencji pt. “FILOZOFIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

Konferencja „Filozofia zrównoważonego rozwoju” powstała z inicjatywy ks. prof. Józefa M. Dołęgi jako pokłosie VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który miał miejsce w Toruniu w 1995 roku. Prowadzone wówczas debaty w sekcji ekofilozofii uświadomiły potrzebę rozwijania filozoficznych dociekań z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. W ten sposób, od roku 1996 corocznie jesienią, na UKSW organizowana jest konferencja poświęcona zagadnieniom uwzględniającym filozoficzne, antropologiczne, etyczne, edukacyjne oraz polityczno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Interdyscyplinarny charakter konferencji sprawia, że co roku zrzesza ona grono wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju. Podejmowana problematyka wpisuje się w realizowane przez Katedrę Antropologii Środowiskowej prace naukowo-badawcze i ma inspirować do podejmowania dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń oraz zachęcać do prezentacji wyników badań naukowych z zakresu zrównoważonego rozwoju.

KONFERENCJA – informacje o tegorocznej edycji

XXIII Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia zrównoważonego rozwoju”, (Warszawa – UKSW, 21.11.2019)

Zapraszamy do udziału w XXIII konferencji naukowej z cyklu „Filozofia zrównoważonego rozwoju”.
Konferencja poświęcona jest zagadnieniom uwzględniającym filozoficzne, antropologiczne, etyczne, edukacyjne, ekonomiczne oraz polityczno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju.
Jej celem jest wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych oraz praktyków nad zagadnieniem zrównoważonego rozwoju. Interdyscyplinarne podejście do problematyki ma inspirować do podejmowania dyskusji oraz zachęcać do prezentacji wyników badań naukowych z zakresu zrównoważonego rozwoju.

PATRONATY HONOROWE  KONFERENCJI:
Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział Toruń
RCE Warsaw Metropolitan

KOMITET  ORGANIZACYJNY  KONFERENCJI:

Dr Agnieszka Klimska – przewodnicząca
Dr Agata Kosieradzka-Federczyk
Dr Kinga Makuch
Dr Grzegorz Embros
Koło Naukowe Przyrodników UKSW

KOMITET  NAUKOWY  KONFERENCJI:

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko (UKSW) – przewodniczący
Prof. APS dr hab. Helena Ciążela (APS)
Prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak (UKSW)
Prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior (PŚ)
Prof. UKW dr hab. Andrzej Papuziński  (UKW)
Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski (UKSW)
Prof. APS dr hab. Ligia Tuszyńska (APS)
Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (APS)
Dr hab. Edyta Sierka (UŚ)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: [wypełnij FORMULARZ]

KALENDARZ   KONFERENCJI:

15.09.2019 – koniec zgłaszania propozycji referatów (abstraktów)
07.10.2019 – informacja ze strony organizatorów na temat kwalifikacji referatów do prezentacji podczas konferencji
07.10.2019 – 03.11. 2019 wnoszenie opłaty konferencyjnej
16.10.2019 – 14.11. 2019 rejestracja uczestnictwa w konferencji w roli słuchacza
21.11.2019 – termin konferencji

MIEJSCE: Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, budynek 23, sala 201
TERMIN: czwartek, 21 listopada 2019, rozpoczęcie o godz. 9.30
OPŁATY: 100 zł
JĘZYK WYSTĄPIENIA: polski
DŁUGOŚĆ WYSTĄPIEŃ 15 min.
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE: są mile widziane, ale nie są konieczne
PUBLIKACJA: Organizatorzy proponują publikację wybranych wystąpień w jednym z numerów czasopisma “Studia Ecologiae et Bioethicae” (20 pkt.)

INFORMACJE OGÓLNE:
Planujemy prezentację ok 30 wystąpień po 15 minut, które przedstawią różne podejścia do tytułowego zagadnienia. Stworzą też okazję do dyskusji wokół podejmowanej problematyki. Warunkiem prezentacji referatu podczas konferencji jest pozytywna ocena nadesłanych przez Autorów abstraktów. W zależności od ilości zgłoszonych referatów organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru tych propozycji, spośród pozytywnie ocenionych abstraktów, które najlepiej przystają do tematyki konferencji i zapewniają równomierny podział na sekcje tematyczne.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:
a.klimska@uksw.edu.pl