Konferencje

Paradoksy ekologiczne – odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości, (Warszawa – UKSW, 22.04.2020).

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne termin konferencji przesunięto z 22 kwietnia na 28 października 2020 roku.

XIV  ogólnopolska konferencja z cyklu “Ekologia Humanistyczna” pt. Paradoksy ekologiczne – odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości, (Warszawa – UKSW, 22.04.2020)

XIV ogólnopolska konferencja z cyklu “Ekologia Humanistyczna” pt. Paradoksy ekologiczne – odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości 
(Warszawa, UKSW – środa 22.04.2020)
Pobieżna choćby obserwacja zjawisk wpisanych w kwestię ekologiczną pozwala dostrzec ich ambiwalentny charakter. Z jednej strony wskazują one kolejne etapy postępu cywilizacyjnego, z drugiej zaś strony stanowią kolejne przestrogi ekologiczne. Taka ambiwalencja jest paradoksalna, oznacza bowiem, że konsekwencją dążenia człowieka do osiągnięcia sukcesu jest niezamierzona porażka. Ten paradoksalny związek sukcesu i porażki obserwujemy na wielu obszarach funkcjonowania cywilizowanej ludzkości. Dobrą tego ilustracją jest zjawisko gromadzenia, składowania, gospodarowania i przetwarzania odpadów. Stanowi ono bowiem zarówno miarę dobrobytu materialnego społeczeństw konsumpcyjnych, jak i problemów ekologicznych, wprost proporcjonalnie powiązanych z tym dobrobytem.
Autorzy tego projektu wyrażają nadzieję, że problematyka konferencji stanie się inspirującą płaszczyzną spotkania przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy i kultury. Od przedstawicieli nauk przyrodniczych począwszy, poprzez przedstawicieli nauk technicznych, społecznych i prawnych, na przedstawicielach nauk humanistycznych i nauk o sztuce skończywszy. Tylko tak interdyscyplinarne spojrzenie na to zjawisko pozwoli wypracować adekwatne odpowiedzi na pytania o źródła, przejawy i skutki paradoksów ekologicznych.