Współpraca
z Zakładem Ortodoncji WUM

dr hab. Jacek Tomczyk
Zakład Ekologii Człowieka

P racownicy Zakładu Ekologii Człowieka (dr hab. Jacek Tomczyk, dr Anna Majcher) oraz Zakładu Chemii Środowiskowej (dr hab. Katarzyna Góralczyk, dr Aleksandra Lisowska- Gaczorek) prowadzą badania wraz z Zakładem Ortodoncji WUM. Tematem wspólnie prowadzonych analiz są badania antropometryczne, odontologiczne i biochemiczne u pacjentów z zespołem Downa, oligodoncją uzębienia stałego i dysplazją ektodermalną.