Współpraca pomiędzy IEiB
a Cukrownią Glinojeck
(Pfeifer & Langen Polska S.A.)

dr Krassimira Ilieva-Makulec
Zakład Ekologii i Ochrony Gleby

Wizyta terenowa na plantacji buraka cukrowego w Okolicy Działdowa

Pierwsze spotkanie, pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW z przedstawicielami cukrowni Glinojeck panem Dariuszem Kamińskim i panem Pawłem Łepkowskim, odbyło się na UKSW w lutym br. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy między naszymi jednostkami. Biorąc pod uwagę potencjał badawczy Instytutu oraz zapotrzebowania cukrowni wskazano na dwa obszary przyszłej współpracy: w zakresie badań nad żyznością i aktywnością biologiczną gleby na plantacjach buraka cukrowego oraz w zakresie wykorzystania metod biologicznych do ochrony upraw buraków przed szkodnikami.

W ślad za spotkaniem, w połowie kwietnia br. pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki (dr Krassimira Ilieva-Makulec, dr Anna Augustyniuk-Kram oraz mgr Kamil Karaban) odwiedzili kilka plantacji buraka cukrowego znajdujących się w okolicy Działdowa. Od kilku lat cukrownia Glinojeck zachęca plantatorów w tym rejonie do stosowania tzw. pasowego systemu (strip-till) w uprawie buraka cukrowego. Oprócz wymiernych korzyści wynikających ze zmniejszenia nakładów finansowych na produkcję (mniej zabiegów agrotechnicznych i oszczędności w zużyciu paliwa czy nawozów i środków ochrony, które aplikowane są bezpośrednio w strefie wzrostu korzeni buraków), system ten pozwala chronić glebę przed erozją wietrzną i wodną, zapobiega przesuszaniu gleby, poprawia strukturę gleby. Jak dotąd jednak mało wiadomo o wpływie tej metody uprawy buraków na aktywność biologiczną gleby, której miarą jest różnorodność i struktura zespołów organizmów glebowych.

Dlatego podczas wizyty terenowej rozpoczęto badania, których celem będzie porównanie aktywności biologicznej gleby w uprawie pasowej (strip-till) i tradycyjnej (w systemie orkowym) buraka cukrowego. Na wybranych plantacjach pobrano próby gleby do analiz fizykochemicznych i biologicznych. Analizowane będą struktura i różnorodność zespołów nicieni i roztoczy glebowych, a także skład gatunkowy dżdżownic. Uzyskane wyniki pozwolą ocenić i porównać zasobność glebę w materię organiczną oraz tempo jej rozkładu i mineralizacji w obu systemach uprawy buraków.