Struktura zatrudnienia w interdyscyplinarnym badawczo-edukacyjnym Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Centrum Ekologii i Ekofilozofii zlokalizowane jest w budynku numer 23 oraz 24 w Kampusie na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Kierownictwo interdyscyplinarnego badawczo-edukacyjnego

Centrum Ekologii i Ekofilozofii na UKSW

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych oraz Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk
Prof. UKSW dr hab. Jacek TomczykORCID 0000-0002-0605-665X

Katedra Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Instytutu Nauk Biologicznych

Prof. zw. dr hab. Janusz Uchmański
Prof. zw. dr hab. Janusz UchmańskiKierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska, Instytutu Nauk Biologicznych
dr Anna Augustyniuk-Kram
dr Anna Augustyniuk-KramInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0002-1904-9766
mgr Arkadiusz Buczyński
mgr Arkadiusz BuczyńskiInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0002-7577-4663
mgr Paweł Boniecki
mgr Paweł BonieckiInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0003-0681-5246
dr Monika Bukacińska
dr Monika BukacińskaInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0002-4526-3141
dr Dariusz Bukaciński
dr Dariusz BukacińskiInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0003-0163-2950
Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Góralczyk
Prof. UKSW dr hab. Katarzyna GóralczykInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0002-9839-2449
dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
dr hab. Krassimira Ilieva-MakulecInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0002-7570-3822
dr Kamil Karaban
dr Kamil KarabanInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0001-8129-5530
dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek
dr Aleksandra Lisowska-GaczorekInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0002-3613-353X
dr Anna Myszka
dr Anna MyszkaInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0003-1327-3369
dr Izabela Olejniczak
dr Izabela OlejniczakInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0003-4746-7874
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opaliński
Prof. zw. dr hab. Krzysztof OpalińskiInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0002-9653-3383
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Szostek
Prof. zw. dr hab. Krzysztof SzostekInstytut Nauk Biologicznych
ORCID 0000-0001-7815-928X
dr Zbigniew Wyżewski
dr Zbigniew WyżewskiInstytut Nauk Biologicznych, CEiE

Katedra Ekofilozofii

Instytutu Filozofii

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. Sadowski
Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. SadowskiKierownik Katedry Filozofii Przyrody, Instytutu Filozofii
dr hab. Dominika Dzwonkowska
dr hab. Dominika DzwonkowskaInstytut Filozofii
dr Grzegorz Embros
dr Grzegorz EmbrosInstytut Filozofii
ORCID 0000-0003-0861-6291
dr Agnieszka Klimska
dr Agnieszka KlimskaInstytut Filozofii
Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko
Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew ŁepkoInstytut Filozofii

Inne katedry i instytuty naukowe

w ramach struktury UKSW

dr Marcin Klimski
dr Marcin KlimskiInstytut Pedagogiki
Dr Agata Kosieradzka-Federczyk
Dr Agata Kosieradzka-FederczykKatedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk Prawnych
Prof. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki
Prof. UKSW dr hab. Andrzej KulczyckiCentrum Ekologii i Ekofilozofii
dr Michał Latawiec
dr Michał LatawiecKatedra Filozofii Przyrody, Instytutu Filozofii
dr Kinga Makuch
dr Kinga MakuchKatedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk Prawnych
dr inż. Anna Matuszewska
dr inż. Anna MatuszewskaCentrum Ekologii i Ekofilozofii
dr Jan Sandner
dr Jan SandnerCentrum Ekologii i Ekofilozofii, Laboratorium Geologiczne, Hydrologiczne i GIS
ORCID 0000-0001-9745-1235

“Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.”

ALBERT EINSTEIN

Aktualności naukowe CEiE/IEiB

Nauka & Edukacja & Praktyka

Współpraca międzynarodowa

Formy i kierunki współpracy CEiE/IEiB

Ogłoszenia, informacje CEiE/IEiB

Nasze ogłoszenia od roku 2019

Popularyzacja wiedzy realizowana w CEiE

W zakresie nauk przyrodniczych i humanistycznych

Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Specjalizujemy się w interdyscyplinarnym podejściu do problematyki ochrony środowiska

Kontakt z Nami
Strona CEiE Home Edukacja