Nauka & Edukacja & Praktyka

Aktualności na kierunku ochrona środowiska
nauka & edukacja & praktyka 
na UKSW

Informacje publikowane przez pracowników naszych zakładów naukowych

0808, 2019

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Starorypinie prywatnym – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

WYKOPALISKA I BADANIA TERENOWE WCZESNOŚREDNIOWIECZNE CMENTARZYSKO W STARORYPINIE PRYWATNYM – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Prof. dr hab. Krzysztof Szostek Uczestnicy wykopalisk od lewej: prof. dr hab. Krzysztof Szostek, dr Anna Myszka i dr hab. prof. nadzw. Jacek Tomczyk W lipcu [...]

1406, 2019

Współpraca z Zakładem Ortodoncji WUM

Współpraca z Zakładem Ortodoncji WUM dr hab. Jacek Tomczyk Zakład Ekologii Człowieka P racownicy Zakładu Ekologii Człowieka (dr hab. Jacek Tomczyk, dr Anna Majcher) oraz Zakładu Chemii Środowiskowej (dr hab. Katarzyna Góralczyk, dr Aleksandra Lisowska- Gaczorek) prowadzą badania wraz z Zakładem [...]

0605, 2019

Współpraca pomiędzy IEiB a Cukrownią Glinojeck

Współpraca pomiędzy IEiB a Cukrownią Glinojeck (Pfeifer & Langen Polska S.A.) dr Krassimira Ilieva-Makulec Zakład Ekologii i Ochrony Gleby Wizyta terenowa na plantacji buraka cukrowego w Okolicy Działdowa Pierwsze spotkanie, pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW z przedstawicielami cukrowni [...]

1504, 2019

List intencyjny z Gminą Solec-Zdrój

LIST INTENCYJNY Z GMINĄ SOLEC-ZDRÓJ dr Jan Sandner Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska Został podpisany List intencyjny, pomiędzy Gminą Solec-Zdrój oraz Instytutem Ekologii i Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Urząd Gminy Solec-Zdrój W ślad za spotkaniem studyjnym z Panem [...]

1402, 2019

Spotkanie studyjne w gminie Solec-Zdrój

SPOTKANIE STUDYJNE W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ dr Jan Sandner Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska Wójt Gminy Solec-Zdrój mgr inż. Adam Pałys W dniu 31-01-2019 odbyło się spotkanie studyjne dr Jana Sandnera, kierownika Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska z Wójtem Gminy Solec-Zdrój [...]

1501, 2019

Zrównoważony rozwój zasobów środowiska & Strategie rozwoju gmin

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZASOBÓW ŚRODOWISKA & STRATEGIE ROZWOJU GMIN dr Jan Sandner Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2019 podejmuje szereg działań zmierzających do powiązania nauki oraz edukacji z [...]

Ochrona Środowiska na UKSW

Specjalizujemy się w interdyscyplinarnym podejściu do problematyki ochrony środowiska

Kontakt z nami
Strona frontowa witryny
2020-03-21T20:23:54+01:00