Katedra Antropologii Środowiskowej

Ogólnopolskie Seminarium Habilitacyjno-Doktorskie z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju

Inspiracją powstania seminarium było utworzenie sekcji ekofilozoficznej w ramach odbywającego się w Toruniu w 1995 r. VI Polskiego Zjazdu Filozofii. Inicjatorami powołania tej sekcji byli: ks. prof. Józef M. Dołęga (UKSW), prof. Zbigniew Hull (UWM), prof. Andrzej Papuziński (UKW) i prof. Władysław Tyburski (UMK). Wskazana wówczas doniosłość refleksji filozoficznej nad kryzysem środowiskowym zapoczątkowała cykl nieformalnych spotkań naukowych, które odbywają się nieprzerwanie począwszy od roku 1995 pod nazwą Ogólnopolskiego Seminarium Habilitacyjno-Doktorskiego z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju. Są one organizowane per turnum w poszczególnych ośrodkach akademickich z częstotliwością 6-8 razy w ciągu roku. W roku 2016 dokonała się formalizacja trwających od ponad 20 lat spotkań. Daje to nadzieję na utrwalenie i poszerzenie bogatego dorobku seminarium w postaci licznych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz innych inicjatyw na rzecz rozwoju nauki.
Seminarium jest otwarte na wszystkie osoby zainteresowane ekofilozofią i filozofią zrównoważonego rozwoju. Formalnie tworzą je jednak tylko pracownicy reprezentujący następujące uczelnie:

Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II