Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

ks. dr Jacek Meller
ks. dr Jacek MellerPracownik Katedry Antropologii Środowiskowej
Absolwent filozofii w UKSW, doktor nauk humanistycznych w zakresie etyki, asystent w Zakładzie Etyki Środowiskowej i Bioetyki, pracownik Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki DIGNITAS.  Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół etyki medycznej, bioetyki i ich podstaw antropologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki humanistyczne, etyka

Magisterium:
Matematyczność świata i poznania w ujęciu Michała Hellera (1993)

Doktorat:
Filozoficzne podstawy ustawodawstwa regulującego pobieranie narządów ze zwłok ludzkich (2002)

Najnowsze publikacje

Etyczna problematyka przeszczepiania narządów, „Episteme”, 17 (2001), s. 199-225.
Dobro wspólne jako cel uniwersytetu, „Studia Gdańskie”, 15-16(2002-2003), 153-162.
Moralny aspekt wykorzystania zwłok ludzkich, „Studia Gdańskie”, 21(2007), s. 427-440.
Etyczny aspekt reklamy leków OTC, „Studia Philosophiae Christianae” 44(2008)2, s. 27-49.
Odpowiedzialność – konsekwencja ludzkiej rozumności, w: Swoistość człowieka? – Rozumność, red. G. Bugajak, T. Tomczak, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 141-150.
Naturalny czy nienaturalny początek życia człowieka, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, cz. 8, red. A. Lemańska, A. Świeżyński, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 191-199.
Etyczna problematyka przeszczepiania narządów, „Episteme”, 17 (2001), s. 199-225.
Dobro wspólne jako cel uniwersytetu, „Studia Gdańskie”, 15-16(2002-2003), 153-162.
Moralny aspekt wykorzystania zwłok ludzkich, „Studia Gdańskie”, 21(2007), s. 427-440.
Etyczny aspekt reklamy leków OTC, „Studia Philosophiae Christianae” 44(2008)2, s. 27-49.
Odpowiedzialność – konsekwencja ludzkiej rozumności, w: Swoistość człowieka? – Rozumność, red. G. Bugajak, T. Tomczak, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 141-150.
Naturalny czy nienaturalny początek życia człowieka, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, cz. 8, red. A. Lemańska, A. Świeżyński, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 191-199.

Pracownik Katedry Antropologii Środowiskowej

Zakład Etyki Środowiskowej i Bioetyki