Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Izabela Olejniczak
dr Izabela OlejniczakPracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Prowadzi badania z zakresu biologii i ekologii gleby ze szczególnym uwzględnieniem zespołów skoczogonek (Hexapoda, Collembola). Bada funkcjonowanie zespołów skoczogonek w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka (ekosystemy polarne i subpolarne, agrocenozy, pożarzyska, pustynie) oraz wzajemne relacje skoczogonek z innymi organizmami i różnorodnością środowiska. Obszar zainteresowań obejmuje także: dyspersję zwierząt i kolonizowanie środowisk, zachowania godowe i strategie rozrodcze  zwierząt oraz synantropizacja i synurbizacja, a także edukacja ekologiczna i kynologia.

Projekty badawcze

2003-2006-Kierownik projektu badawczego KBN Nr 6P04F 04025 „Sposób zasiedlania kęp środowiskowych przez epigeiczne skoczogonki (Apterygota, Collembola);
2016-2017„Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym – etap I”. Finansowanym przez Fundusz Leśny;
2011 – 2014- Wykonawca zadania badawczego „Czy i jak ptaki ważą porcje pokarmu?: doświadczenia nad percepcją masy u dzikich ptaków Aphelocoma ultramarina w środowisku naturalnym” (NN404 138440) – prof dr hab.Piotr Jabłoński;
2011-2013 Wykonawca zadania badawczego„Adaptacje morfologiczne do wczesnego powrotu w obręb areału lęgowego u gatunku odbywającego dalekie sezonowe wędrówki (2P04F 070 30) dr Piotr Matyjasiak;
2003-2007-Wykonawca zadania badawczego „Metapopulacje zwierząt” w ramach projektu zamawianego „Różnorodność biologiczna ekosystemów: geneza i funkcja” (PBZ-KBN-087/P04/2003);
2006-2009 Wykonawca projektu badawczego „Wpływ ekologicznej i konwencjonalnej metody uprawy pszenicy ozimej na jej zdrowotność, wydajność, zróżnicowanie fauny glebowej, mikroorganizmów ryzosfery oraz zbiorowiska chwastów” (N 310082 31/3518) – dr hab. Józef Tyburski;
2001-2003-Wykonawca projektu badawczego „Sygnały godowe samców Gerris lacustris: wykorzystanie wrażliwości samic” (KBN Nr 6P04C 021 21)  – mgr Paweł Boniecki;
2000-2003 Wykonawca projektu badawczego „Funkcja śpiewu w terytorializmie międzygatunkowym pomiędzy kapturką (Sylvia atricapilla) i gajówką (S.borin)” (KBN Nr 6P04C 041 18) – dr Piotr Matyjasiak);
1995-1997-Wykonawca projektu badawczego„Rola geometrii ogona w żerowaniu ptaków owadożernych: eksperyment z brzegówką (Riparia riparia)” (KBN Nr 6P04F 03009) – dr Piotr Matyjasiak.

Nagrody i wyróżnienia

2017- Srebrna Odznaka Honorowa Związku Kynologicznego w Polsce
2015-Nagroda Rektora UKSW
2004- Dyplom Uznania Związku Kynologicznego w Polsce za działalność dla dobra kynologii
2001-Nagroda Naukowa za pracę zespołową nad cyklem publikacji z zakresu ekologii ewolucyjnej, przyznana przez Wydział Nauk Biologicznych PAN
2001-Brązowa Odznaka Honorowa Związku Kynologicznego w Polsce

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne

opiekun Koła Naukowego Przyrodników
opiekun Sekcji Kynologicznej Koła Naukowego Przyrodników

Magisterium
„Analiza zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w dolnym basenie Biebrzy” (1985)
„Góry, kaktusy, pustynie” dyplom z malarstwa w pracowni  prof. Wiesława Szamborskiego (1999)
Doktorat
„Wpływ uproszczenia ekosystemów trawiastych na zespoły skoczogonek (Apterygota, Collembola) w eksperymencie wazonowym” (1997)

Polskie Towarzystwo Etologiczne
Związek Kynologiczny w Polsce
Związek Polskich Artystów Plastyków
Towarzystwo Miłośników Kaktusów

Najnowsze publikacje

Gworek B., Baczewska-Dąbrowska A., Kalinowski R., Górska E.B., Rekosz-Burlaga H., Gozdowski D., Olejniczak I., Graniewska M., Dmuchowski W. 2018 Ecological risk assessment for land contaminated by petrochemical industry. PLoS ONE 13(10):e0204852 DOI: 10.1371
Hewelke E., Oktaba L., Dozdowski D., Kondras M., Olejniczak I., Górska E.B. 2018 Intensity and Persistence of Soil Water Repellency in Pine Forest Soil in a Temperate Continental Climate under Drought Conditions. Water 10(9):1121 DOI: 10.3390/w10091121
Matyjasiak P., Boniecki P., Fuszara M., Okołowski M., Olejniczak I. 2018 Feather holes and flight performance in the barn swallow Hirundo rustica.Animal Cells and Systems DOI: 10.1080/19768354.2018.1452294
Olejniczak I., Boniecki P., Kaliszewicz A., Panteleeva N. 2018 The response of tundra springtails (Collembola, Hexapoda) to human activity on the Murman coast of the Kola Peninsula, Russia. Polar Science, 15: 99-103.
Olejniczak I., Lenart S. 2017 A comparison of tillage, direct drilling and lime on springtail communities in a long-term field trial in Poland. Israel Journal of Ecology and Evolution, 63 (2): 17-24.
Olejniczak I., Górska E.B., KondrasM., Oktaba L., Gozdowski D., Jankiewicz U., Prędecka A., Dobrzyński Ł., Otręba A., Tyburski Ł., Mickiewicz M., Hewelke E. 2017 Pożar – czynnik kształtujący liczebność mikroorganizmów i mezofauny w glebach leśnych. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 19:511-526.
Olejniczak I., Górski P., Boniecki P., Romanowski J. (2016),  Płazy i gady Parku Skaryszewskiego. W: Park Skaryszewski w Warszawie (ed.)Jerzy Romanowski, Wydawnictwo UKSW, pp 195-206.
Krawczyk A.J., Augustinicova G., Gwiazdowicz D.J., Konweski S., Kucharczyk H., Olejniczak I., Rutkowski T., Skubała P., Solarz K., Zdrojewska Z., Tryjanowski P. (2015), Nests of the harvest mouse (Micromys minutus) as habitat for invertebrates, „Biologia Section Zoology” 70: 1637-1647.
Olejniczak I., Boniecki P., Kaliszewicz A., Panteleeva N. (2015), Springtails (Collembola, Hexapoda) inhabiting algae with different degrees of waste product contamination, „Studia Ecologicae et Bioeticae” 4: 135-143.
Urlich W., Hoste-Danyłow A., Faleńczyk-Koziróg K, Hajdamowicz I, Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Stańska M, Wytwer J. (2015),Temporal patterns of energy equivalence in temperate soil invertebrates, Oecologia  DOI 10.1007/s 00442-015-3317-3.
Olejniczak I., Russel S., Prędecka A. (2014), The impact of experimental forest fire on collembolan, „Studia Ecologicae et Bioeticae” 4: 115-125.
Hoste-Danyłow A., Ilieva Makulec K, Olejniczak I, Hajdamowicz I, Stańska M, Marczak D., Wytwer J., Faleńczyk -Koziróg K., Urlich W. (2013), The Shape of the Intraspecific Metabolic-Rate Body-Size Relationship Affects Interspecific Biomass and Abundance Distributions of Soil Animals within a Forest Ecosystem, „Annales Zoologici Fennici” 5: 289-302.
Matyjasiak P., Olejniczak I., Boniecki P., Møller A.,P., (2013), Wing Characteristics and Spring Arrival Date in Barn Swallows Hirundo rustica, “Acta Ornithologica” 48: 81-92.
Kaliszewicz A, Panttaleeva N.N., Olejniczak I., Boniecki P., Sawicki M. (2012), Internal brooding affects the spatial structure of intertidal sea anemones in the Arctic-boreal region, „Polar Biology” 12:1911-1919.
Żmudczyńska K., Olejniczak I., Zwolicki A., Iliszko L., Convey P., Stempniewicz L., (2012), Influence of allochtonous nutrients delivered by colonial seabirds on soil collembolan communities on Spitsbergen, „Polar Biology”8: 1233-1245.
Szanser M., Ilieva-Makulec K., Kajak A., Kusińska A., Kisiel M., Olejniczak I., Russel S., Sieminiak D., Wojewoda D. (2011), Impact of litter species diversity on decomposition processes and communitiesof soil organisms, “Soil Biol. Biochem” 43: 9-19.

Inna działalność badawcza

2008 – 2013 Udział w badaniach biologii i ekologii ukwiałów we współpracy z Instytutem Biologii Morza w Murmańsku Rosyjskiej Akademii Nauk prowadzonych w Stacji Terenowej w Dalnych Zelencach na Półwyspie Kolskim 2 projekty badawcze: „Mesofauna inhabitingtundra”, „The influence of anthropopression on terrestrial and litoral invertebrates of sub- and polar region.”
1998 (6 tygodni) i 1999 – (4 tygodnie Udział w badaniach terenowych i pobyt w Arizonie, w Stacji Badawczej Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku.
2003-2006 – Tvärminne Zoological Station University of Helsinki 10900 HANKO; tytuł projektu badawczego: „Ewolucja sygnałów godowych samców Gerris lacustris w różnych populacjach.”
2006 – Konnevesi – Stacja Zoologiczna Uniwersytetu w Jyvaskyla, Finlandia, badania nad genetycznym zróżnicowaniem mezofauny glebowej.
2005 – Ewha Woman’s University Seodaemun-Ku, Daehun-Dong 11-1, Seoul 120-750, KOREA;  tytuł projektu „Ewolucja sygnałów godowych samców Gerridae w różnych populacjach.”
2005- Institute of Biology, Romanian Academy of Sciences, Spl.Independenti 296, 060031Bucharest tytuł projektu badawczego: „Rozprzestrzenianie się i przeżywalność zwierząt zasiedlających tereny zalewane podczas powodzi”.
Kursy i szkolenia
2005-Ukończenie kursu dotyczącego zastosowania metod genetycznych w badaniach ekologicznych.

Inna działalność

od 2010 – udział w obrączkowaniu ptaków w ramach prac badawczych „Jezioro Rakutowskie”
2004 – udział w obrączkowaniu ptaków w ramach prac badawczych „Akcja Carpatica”
2002 – udział w programie czynnej ochrony traszki grzebieniastej.
2002- wykład na temat występowania płazów w Warszawie w ramach spotkań Sekcji Herpetologicznej przy SGGW w Warszawie oraz nawiązanie współpracy z Mazowieckim Towarzystwem Ochrony Fauny i studentami SGGW w Warszawie.
2002 – współpraca ze Stowarzyszeniem Ochrony Jeziora Dziekanowskiego, w tym udział w wykonaniu ekspertyzy walorów przyrodniczych Jeziora Dziekanowskiego.
1995- udział w badaniach nietoperzy w ramach obozu chiropterologicznego.
1995- współpraca z Kołem Naukowym Herpetologów studentów SGGW w Warszawie.
1993-1994 Udział w obrączkowaniu ptaków siewkowatych w ramach prac badawczych grupy „Kuling” prowadzonych przez Uniwersytet Gdański.
od 1979 udział w obrączkowaniu ptaków w ramach prac badawczych Akcji Bałtyckiej prowadzonej przez Uniwersytet Gdański, od 1983 roku uprawnienia obrączkarskie.

Czytaj więcej

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakładu Ekologii i Ochrony Gleby
Czytaj więcej