Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Anna Myszka
dr Anna MyszkaPracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Adiunkt w Zakładzie Ekologii Człowieka. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół antropologii biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zależności zmian obserwowanych w materiale szkieletowym wywołanych zmianami środowiska. Jest autorką oraz współautorką ponad 15 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Projekty badawcze

W latach 2014-2017 wykonawca w projekcie SYMFONIA II; realizacja projektu: lata 2014-2019; Tytuł projektu: „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne, biologia człowieka, antropologia fizyczna, osteologia

Magisterium:

„Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w populacji średniowiecznej z Cedyni” (2001)
Doktorat:

„Rekonstrukcja budowy somatycznej człowieka na podstawie wybranych cech szkieletu” (2006).

Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Najnowsze publikacje

Myszka A. 2016, Osteoarthritis in past human populations. An anthropological perspective,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
Kubicka A.M., Myszka A., Piontek J., 2015, Geometric morphometrics: does the appearance of the septal aperture depend on the shape of ulnar processes? The Anatomical Record, Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology.
Myszka A., 2015, Septal aperture etiology: still more questions than answers, Folia Morphologica, 74/2:219-224.
Myszka A., Trzciński D. 2015, Septal aperture and osteoarthritis–the same or independent origins?Advances in Anthropology 5: 116-121.
Myszka A, Weiss E., Piontek J., 2014, Is vertebral body osteophytosis a reliable indicator of occupationalstress? Anthropologischer Anzeiger, 71/4: 381-389.
Vancata V., Myszka A., Piontek J. 2014, , Body mass reconstruction on the basis of selected skeletal traits: application for holocene and late upper pleistocene human skeletons, The Dolni Vestonice Studies, vol. 20: 151-154.
Myszka A., Piontek J., 2013, The effect of age on external bone morphology properties in adults,Anthropologie, International Journal of the Science of Man, LI/3: 409-420.
Myszka A., Piontek, Vančata V., 2012, Body mass reconstruction on the basis of selected skeletal traits,Anthropologischer Anzeiger, 69/3: 305-315.
Myszka A., Piontek J., 2012, Variation of musculoskeletal stress markers in the medieval populationfrom Cedynia (Poland) – proposal of standardized scoring method application, Collegium Anthropologicum, 36/3: 1009-1017.
Myszka A., Piontek J., Miłosz E., 2012, Traumatic injuries in the Late Medieval and Early Modernpopulation from Łekno, Poland, Interdisciplinaria Archaeologica, 2: 237–243.
Myszka A., Piontek J., 2011, Shape and size of the body vs. musculoskeletal stress markers,Anthropologischer Anzeiger, 68/2, 139-152.
Myszka A., 2007, Rekonstrukcja budowy somatycznej człowieka na podstawie wybranych cechszkieletu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Czytaj więcej

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakład Ekologii Człowieka
Czytaj więcej