Publikacje naukowe laboratorium mikrobiologii

3-lab-fot-1

Laboratorium Mikrobiologii działa przy Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb w Katedrze Biologii Środowiskowej IEiB.

Tematyka badawcza skupia się w głównej mierze na badaniu różnorodności i funkcjonowaniu grzybów owadobójczych w środowisku glebowym, ale również na badaniu interakcji pomiędzy mikroorganizmami glebowymi, fauną glebową a rośliną i wpływu tych interakcji na aktywność biologiczną gleby. W ramach Laboratorium prowadzona jest działalność zarówno naukowa, jak i dydaktyczna

Szczególnie polecamy

Augustyniuk-Kram A., Kram K. J. 2012. Entomopathogenic Fungi as an Important Natural Regulator of Insect Outbreaks in Forests (Review), in: Forest Ecosystems

entomopathogenic-fungi-as-an-important-natural-3-lab-regulator-of-insect-outbreaks-in-forests-review

Kontakt z laboratorium

Wybrane publikacje naukowe Zakładu Ekologii i Ochrony Gleb

Laboratorium mikrobiologii
Kontakt z laboratorium

Anna Augustyniuk-Kram and Karol J. Kram, Entomopathogenic Fungi as an Important Natural Regulator of Insect Outbreaks in Forests (Review)

Augustyniuk-Kram A., Kram K. J. 2012. Entomopathogenic Fungi as an Important Natural Regulator of Insect Outbreaks in Forests (Review), in: Forest Ecosystems – More than Just Trees, J.A. Blanco, Y.-H. Lo (eds.), INTECH, Rijeka, pp. 265-294.
Institute of Ecology and Bioethics, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa, 2Polish Academy of Sciences Centre for Ecological Research in Dziekanów Leśny, Łomianki Poland

With over 1 million species insects are not only the largest group of animals, but also a group that causes the most damage in forest management. Hence it is important to understanding the biology of their natural enemies. Among them are entomopathogenic fungi. Entomopathogenic fungi are a very heterogeneous group. Belong to different systematic groups and even their biology is often very different. However, all of them are pathogenic in relation to insects, and actually all arthropods, and their effectiveness in infecting their hosts is so large that it can become a factor regulating the abundance of insects. Importantly, the harmful insects (from the human point of view) include of course the forest pests. In this paper we would like to introduce biology, systematics, geographical distribution, and give examples of natural and man-stimulated biocontrol of forest pests by entomopathogenic fungi.

Fungi, Entomopathogenic Fungi, Ecology

Anna AUGUSTYNIUK-KRAM, Thee parasite-host system as exempli ed by the interactions between entomopathogenic fungi and insects

Augustyniuk-Kram A. 2011. The parasite-host system as exemplified by the interactions between entomopathogenic fungus and insect, “Studia Ecologiae et Bioethicae” 9 (1): 51- 68.
Institute of Ecology and Bioethics, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa
Parasitism is an antagonistic interaction of two organisms belonging to different species, in which one organism (parasite) lives permanent- ly or temporarily at the expense of the other one (host). Understanding the complex relationships between the parasite and its host is one of the fundamental problems in modern ecology. These relationships are im- portant not only at the individual or species level. Their consequences may also affect (directly or indirectly) entire ecosystems.

This review deals with parasitism of fungi on insects and describes complexity of interactions in insectentomopathogenic fungus sys- tem. In particular, mechanisms of insect resistance to fungal infection, and the effects of fungal pathogens on other pathogens and parasitoids (multitrophic interactions) are discussed.

In nature, one of the most frequently observed examples of parasitism on insects are epizootics (the emergence of infectious disease in a given insect population, in a given time and a given site) caused by entomopathogenic fungi. Fungal epizootics are often associated with insect-host outbreaks, i.e. rapid increase of their populations. Entomopathogenic fungi are always present in populations of insect hosts, but when density of the host population is normal infections occur sporadically. However, during insects outbreaks fungi that infect insects can increase their numbers enough to spread in the environment and contribute to the reduction of insect’s population (Fuxa and Tanada 1987).

parasitism, parasite-host system, entomopathogenic fungi, biological pest control

Augustyniuk-Kram A. 2010. Organizmy pożyteczne w strategiach biologicznego zwalczania – grzyby owadobójcze

Augustyniuk-Kram A. 2010. Organizmy pożyteczne w strategiach biologicznego zwalczania – grzyby owadobójcze, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 8 (1): 45-54.
Institute of Ecology and Bioethics, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa
Coraz większe zużycie środków ochrony roślin i związane z tym skażenie gleby a także obserwowany wzrost odporności owadów na stosowane powszechnie insektycydy zmusza do poszukiwania nowych, alternatywnych i bardziej bez- piecznych dla środowiska, opartych na naturalnej redukcji, metod ograniczania masowych pojawów groźnych szkodników. Jednym z takich sposobów jest zwalczanie biologiczne.

Zwalczanie biologiczne to obecnie cały szereg różnych zabiegów agro- i biotechnicznych w ochronie roślin mających na celu obniżenie populacji zwalczanego szkodnika lub czynnika chorobotwórczego poniżej progu szkodliwości gospodarczej. W ochronie roślin w zwalczaniu biologicznym wykorzystuje się żywe organizmy tzw. pożyteczne w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych. Wśród nich szczególną rolę odgrywają grzyby owadobójcze wyspecjalizowana grupa naturalnych wrogów owadów, zdolna do ich infekcji i wywoływania objawów chorobowych często na masową, epidemiczną skalę, czyli tzw. epizoocje.

Organizmy pożyteczne, Strategiach biologicznego zwalczania szkodników, Grzyby owadobójcze

Statystyki wydawnicze Zakładu Ekologii i Ochrony Gleb

W zakres statystyk wydawniczych wchodzą pozycje naukowe oraz popularno-naukowe opublikowane na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Studia Ecologiae et Bioethicae 90%
Ecology 85%
Studia Ecologiae et Bioethicae 80%
Studia Ecologiae et Bioethicae 95%
Ecology 95%

Więcej o projektach prowadzonych w laboratorium mikrobiologii

Projekty badawcze

Projekty badawcze

Projekty badawcze

Projekty badawcze

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne
Wyniki badań naukowych