Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód

Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód działa w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska. Kierownikiem laboratorium jest prof. dr hab. Krzysztof Opaliński.

Misja naukowa

Misją naukową laboratorium są badania podstawowe w dziedzinie hydrobiologii, czyli ekologii wód, dotyczy to wszystkich wód słodkich i morskich. W badaniach tych na pierwszy plan wysuwają się prace nad zależnościami między organizmami, a środowiskiem pod kątem prawidłowości funkcjonowania ekosystemu. Pamiętać przy tym należy, że hydrobiologia jako nauka przyrodnicza stwarza naukowe podstawy dla ochrony wód.

Oferty Badawczo - Naukowe

oraz Edukacyjne

Oferty Badawczo - Naukowe oraz Edukacyjne

W przygotowaniu

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

W przygotowaniu

Misja katedry i laboratorium hydrobiologii i ochrony wód

Misją Katedry i Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód są badania podstawowe w dziedzinie  hydrobiologii, czyli ekologii wód, dotyczy to wszystkich wód słodkich i morskich (Kajak Z. 1995 „Hydrobiologia. Ekosystemy wód Śródlądowych”. Wyd. UW). W badaniach   tych  na pierwszy plan wysuwają się prace nad  zależnościami między organizmami a środowiskiem pod kątem prawidłowości funkcjonowania ekosystemu (Odum E.P. 1971,  „Fundamentals of Ecology”, Saunders Comp.). Pamiętać przy tym należy, że hydrobiologia jako nauka przyrodnicza stwarza naukowe podstawy dla ochrony wód (znowu Odum). Paradygmatem w prowadzonych badaniach jest pierwsza zasada termodynamiki (w układzie zachowawczym energia nie może ani powstawać, ani zanikać, może jedynie przeistaczać się z jednej postaci w drugą) sformułowana jako bilans energetyczny organizmu, populacji, ekosystemu, krajobrazu (Kleiber M. 1961, „The fire of life”, Wiley;  Klekowski R.Z., Duncan A., 1975, „Physiological approach to ecological energetics, W: IBP Handbook no 24, Blackwell Scientific Publications). Pracownia Hydrobiologii i Ochrony Wód UKSW jako placówka naukowa jest bezpośrednią kontynuatorką Zakładu Hydrobiologii Eksperymentalnej  Instytutu Nenckiego PAN w Warszawie (1968-1974) i Zakładu Bioenergetyki Ekologicznej  Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym (1974-2013).

Podstawowe badania naukowe

  • Bilanse energetyczne organizmów wodnych,
  • Konkurencja międzygatunkowa organizmów planktonowych,
  • Konkurencja wewnątrzpopulacyjna bezkręgowców,
  • Przepływ energii przez ekosystem rzeczny (Wisła na odcinku warszawskim).

Programy edukacyjne

Kierunki edukacji: Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, Ochrona ekosystemów wodnych, Biologia morza, Zastosowanie metod bioenergetycznych w ekologii wód, Przepływ energii jako miara procesów życiowych.

Współpraca z sektorem przemysłowym

Współpraca (na razie gentlemen’s agreement, umowa pertraktowana) z Gospodarstwem rolnym SnailRanch specjalizującym się w hodowli jadalnych ślimaków Helix aspersa Muller. „Ślimacze ranczo” znajduje się na Mazowszu, w miejscowości Żelków-Kolonia, nieopodal Siedlec. Właścicielem gospodarstwa jest pan Kamil Pykało. Współpraca ze SnailRanch polega obecnie na prowadzeniu pilotowych badań na nad efektywnością wzrostu (produkcji) wczesnych stadiów rozwojowych i płodnością  ślimaków. Jeżeli nasze badania uda się wdrożyć do produkcji, możliwy jest dalszy rozwój współpracy w tej dziedzinie – zwiększenie efektywności „tuczu” ślimaków.

Wybrane publikacje naukowe

Opaliński K.W. 2014 –  Competition for food in macropalnkton Animals in the Vistula Lagoon – Stud. Ecol.Bioeth. 12:127-148

Opaliński K.W. 2012 –  Murray A.E. and al., Microbial life at -13oC in brine of an ice-sealed Antarctic lake, Proceedings of the National Academy of Sciences, early edition, –  Stud. Ecol. Bioethic. 10:98-101

Opaliński K.W., Maciejewska K., Urban-Malinga B., Węsławski J.M  2010 –  The oxygen fluxes of sandy littoral areas: quantifying primary and secondary producers in the Baltic Sea – Mar. Poll. Bull. 61:211-214  2

Maciejewska K., Opaliński K.W.  2010 – Does ecological energetics lead trophic competition in juvenile fish? A case study from Vistula Lagoon (southern Baltic Sea) – Mar. Poll. Bull. 61:178-182

Opaliński, K.W., Puczko M. 2009 – Oxygen consumption in Vistula River sandy beach. W: J. Dojlido, K. Dyguś (Red.) Problems of water protection in the Bug and Narew river catchments. Monograph – Oficyna WSEiZ w Warszawie, Warszawa, 33-42

Puczko M., Opaliński K.W., Puczko D. 2009 – Organic matter decomposition in the Vistula River’s sand bank – Abstract book 11th Symposium on Aquatic Microbial Ecology.V. Turk, S. Turk (Eds.),  Piran, SAME 11, p.160

Maciejewska K., Opaliński K.W., Bieńkowski P. 2008 – Elementary composition and energetic value of early developmental stages of fish species from Vistula Lagoon. W: Proceedings of the XIV conference of fishery oceanology and fishery prediction – AtlantNIRO, Kaliningrad, 227-229

Urbam-Malinga B., Gherskire T., Degraer S., Derycke, Opalinski K.W., Moens T. 2008 Gradients in biodiversity and macroalgal wrack decomposition rate across a macrotidal, ultradissipative sandy beach – Mar. Biol. 155:79-90

Opaliński K.W. 2008 – Ecological bioenergetics in Poland. History and performances. W: J. Uchmański (Red.) Theorethical and applied aspects of modern ecology – Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 67-101