Zbiory paleoantropologiczne

Laboratorium Antropologii Pradziejowej

Wybrane zdjęcia ze zbiorów paleoantropologicznych