Laboratorium Zoologii

Laboratorium Zoologii działa w ramach Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska. Opiekunem laboratorium jest mgr Kamil Karaban

Nasza misja

Obiektem naszych badań są drobne bezkręgowce glebowe, epigeniczne i naroślinne. Jest to grupa, która pomimo silnej presji urbanizacyjnej nadal dość licznie występuje w wielu ekosystemach, w tym także w ekosystemach miejskich.

Oferty Badawczo - Naukowe

oraz Edukacyjne

Oferty Badawczo - Naukowe oraz Edukacyjne

Czytaj więcej…

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Podstawowe badania naukowe

Obszar naszych badań to tereny zieleni miejskiej oraz parki Warszawy – Młociński, Skaryszewski, Bielański. Nasze prace prowadzimy także na rolniczych i odłogowanych terenach podmiejskich w gminach Łomianki i Czosnów. Oceniamy i monitorujemy różnorodność biologiczną ekosystemów podlegających silnej antropopresji i poszukujemy sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom. W pracach terenowych i eksperymentach laboratoryjnych aktywnie uczestniczą studenci przygotowujący pod naszym kierunkiem swoje prace licencjackie lub magisterskie. Znaczna część zgromadzonych wyników jest publikowana lub przekazywana administracji dzielnicowej lub gminnej.

Metodyka badawcza

W badaniach stosujemy zarówno proste metody chwytania zwierząt, takie jak pułapki Barbera, siatki entomologiczne, czerpaki, ręczne przebieranie i ekstrakcję chemiczną ale także bardziej złożone, jak lejki O’Connora i aparat Macfadyena. Do obserwacji przyżyciowych i oznaczania grup taksonomicznych wykorzystujemy binokulary i mikroskopy w tym te wyposażone w kamerą cyfrową.

Programy edukacyjne

Przykłady wybranych programów edukacji realizowanych w laboratorium zoologii.

Wybrane publikacje naukowe

Makulec G. Ilieva-Makulec K. 2013 – Ogólna charakterystyka fauny glebowej. (w: Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Eds. J.Tyburski, G.Makulec, UWM Olsztyn, pp. 10-34.

Makulec G. 2013 – Biologia, ekologia i wpływ dżdżownic na urodzajność gleb. (w: Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Eds. J.Tyburski, G.Makulec, UWM Olsztyn, pp. 35-68).

Kusińska A., Makulec G., Oktaba L. 2012 – Role of Aporrectodea caliginosa in the Processes of Soil Organic Matter Transformation under the Condition of Monoculture and Multispecies Plant Community. Polish Journal of Soil Sciences, vol. XLV no.1 2012.